Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fiscul a prelucrat 80% din declaratiile de venit depuse anul trecut

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Braila a inregistrat aproape 10.000 de declaratii privind veniturile realizate in anul 2005 de catre contribuabilii braileni persoane fizice.
Potrivit datelor furnizate de Fiscul brailean, numarul declaratiilor depuse pina la data limita prevazuta de lege, 15 mai 2006, a fost 8.773, alte 1.130 de declaratii fiind depuse dupa aceasta data. Institutia a notificat un numar de 2.166 de contribuabili, in urma instiintarilor depunind declaratii doar 982.
Prin procesarea declaratiilor privind veniturile realizate In anul precedent se face stabilirea si regularizarea impozitului pe venitul anual cu platile anticipate efectuate de catre contribuabili, In cursul anului 2005. Stabilirea si regularizarea impozitului intra In atributiile unitatii fiscale de domiciliu a contribuabilului respectiv, iar rezultatul este comunicat contribuabilului, printr-o decizie de impunere anuala care se emite pina la 30 septembrie 2006.
Pina la finele lunii august, au fost prelucrate aproximativ 80% din declaratiile de venit depuse pentru anul 2005.
Din procesarea declaratiilor privind veniturile realizate In anul 2005 pot rezulta, de la caz la caz, diferente de impozit de plata, diferente de impozit "zero" sau diferente de impozit de restituit. Procedural, reamintim ca diferentele de impozit de plata se achita In termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada In care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de Intirziere. Daca sint diferente de impozit "zero", nu se mai face Instiintarea, prin posta, a contribuabilului, ci se comunica prin sistemul de publicitate - afisarea pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar pe plan local se afiseaza o lista la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Braila.

Unde se vireaza banii din impozitarea suplimentara

In ceea ce priveste diferentele de impozit de restituit de la bugetul de stat (diferente stabilite In minus), rezultate din deciziile de impunere anuala sau dupa compensare, ele se restituie, cu prioritate, prin virament bancar In contul de card de debit al persoanelor respective, conturi comunicate de catre banci. Daca o persoana fizica detine mai multe conturi de card de debit, restituirea sumelor se face In contul de card deschis la data cea mai recenta.
Diferentele de impozit de restituit mai mici de 5 lei (RON) ramin In evidenta fiscala, spre a compensa datorii viitoare. Aceste sume se pot restitui In numerar, numai la solicitarea contribuabilului sau atunci cind, cumulat, suma de restituit depaseste limita de 5 lei. Cit priveste diferentele de impozit de restituit cuprinse Intre 5 si 150 lei (RON), ele se restituie prin mandat postal. Daca persoana respectiva nu este gasita acasa de factorul postal, banii se vor ridica de la oficiul postal. Cind diferenta de impozit de restituit este mai mare de 150 lei inclusiv, suma se restituie In numerar sau prin virament In contul bancar comunicat de contribuabil. Diferentele de impozit de restituit de la bugetul de stat se efectueaza In termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii