Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dezastru: 278 unitati scolare nu pot fi autorizate sanitar

Din cele 366 unitati de invatamint de pe raza municipiului si judetului Braila, doar 88 au autorizatie sanitara de functionare definitiva, iar 278 nu pot fi autorizate intrucit lipseste apa potabila, exista probleme la evacuarea deseurilor, grupurile sanitare sint necorespunzatoare sau lipsesc cabinetele medicale.
In plus, potrivit informatiilor furnizate de Autoritatea de Sanatate Publica, 32 unitati scolare pun in pericol sanatatea copiilor.
Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, conditiile de autorizare sanitara includ amplasarea unitatilor in zone ferite de poluare, existenta unui teren suficient pentru desfasurarea activitatilor in aer liber si a grupurilor sanitare cu apa potabila, separate pe sexe si pentru personalul didactic, cu obiecte sanitare suficiente (in rural fiind necesara si groapa vidanjabila). Totodata, mobilierul trebuie sa fie adecvat virstelor copiilor, iar pe timpul iernii se impune amenajarea incalzirii spatiilor; unitatile trebuie sa respecte capacitatea spatiilor de invatamint si sa respecte regimul de odihna dupa-amiaza in gradinite, sa existe cabinete medicale dotate corespunzator pentru asistenta medicala a copiilor.
In judetul Braila, cauzele care au determinat neautorizarea unitatilor de invatamint sint neracordarea la reteaua de apa potabila sau lipsa apei in unitate - in mediul rural si: lipsa cabinetelor medicale sau cabinete neautorizate, nerespectarea circuitelor functionale, supraaglomerarea spatiilor, lipsa salilor de sport si grupuri sanitare necorespunzatoare sau insuficiente - in mediul urban.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii