Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Despagubirile pentru bunurile sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia merg greu

Lipsa de colaborare a autoritatilor moldovenesti si ucrainene duce la tergiversarea solutionarii dosarelor depuse de brailenii care, conform Legii nr. 290/2003 au dreptul sa ceara despagubiri sau compensatii pentru bunurile sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia. Asa cum ne-a informat directorul cancelariei Prefectului, Mihaela Dumitru, la nivelul judetului Braila sint inregistrate in temeiul Legii 290/2003, un numar total de 407 dosare, din care 403 au fost depuse pina in termenul legal de 1 mai 2007: "Dintre acestea, au fost solutionate pina in acest moment 62 de dosare, in curs de solutionare fiind 237. Un numar de 108 dosare au fost transmise, in temeiul art. 5 alin 2 din legea 290/2003, spre competenta solutionare comisiilor judetene din cadrul altor prefecturi, intrucit solicitantii au domiciliul in judete diferite". Dumitru a mai adaugat ca toti solicitantii au fost instiintati despre documentele pe care ar mai fi trebuit sa le aduca la dosar insa, din cauza dificultatii de colaborare cu autoritatile din Moldova si Ucraina, multi cetateni nu au reusit sa obtina actele in timp util: "Pina la data de 31.06.2007 a fost efectuata corespondenta pentru toate dosarele aflate in lucru, prin care petentii au fost instiintati punctual asupra documentelor necesare completarii fiecarui dosar in conformitate cu cerintele legii. Termenul limita de completare a cererilor depuse, prevazut de art.7 din legea nr. 290/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost data de 31 iulie 2007, termen de care au luat cunostinta toti petentii, atit prin corespondenta purtata la fiecare dosar in parte, prin scrisori cu confirmare de primire, cit si prin informatiile afisate la avizierul din holul institutiei. Activitatea de solutionare este insa ingreunata, in special, de lipsa actelor doveditoare ale proprietatii si de faptul ca autoritatile moldovenesti sau ucrainene de la care petentii solicita in scris astfel de informatii nu raspund sau raspund greu, astfel ca petentii depun cu intirziere actele solicitate de comisie".
In ce priveste aplicarea Legii nr. 2/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar, in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, la Comisia judeteana de la Braila au fost inregistrate in total 52 de dosare, din care 18 au fost transmise spre solutionare comisiilor judetene din cadrul altor prefecturi, intrucit solicitatii au domiciliul in judete diferite. 14 dosare au fost transmise spre validare la ANRP, iar 17 dosare sint inca in curs de solutionare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii