Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Depunerea fiselor fiscale de catre angajatorii cu sedii secundare

Conform prevederilor noului Cod Fiscal, angajatorii care detin sedii
secundare au obligatia sa completeze si sa depuna si ei fisele
fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii ale angajatilor
proprii.
Pentru sediile secundare ale angajatorilor Inregistrati ca platitori de
impozit pe venitul din salarii, fisele fiscale ale angajatilor proprii se
depun la unitatea fiscala In a carei raza teritoriala sint Inregistrate
sediile secundare respective. In cazul In care, la data depunerii
fiselor fiscale, sediul secundar este desfiintat, depunerea fiselor
fiscale se face de catre persoana juridica de care a apartinut sediul
secundar si la unitatea fiscala In a carei raza teritoriala este
Inregistrata persoana juridica. In situatia In care un angajat a lucrat
In cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiasi
angajator, se va Intocmi o singura fisa fiscala, care se depune la
sediul secundar In evidentele caruia figureaza la data de 31
decembrie 2005. In cazul salariatilor detasati la o alta unitate, fisa
fiscala se completeaza de catre unitatea care a Incheiat contractele
de munca cu acestia.
Important de retinut este ca, In situatia In care plata venitului
salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati,
angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care salariatii
sint detasati date referitoare la deducerea personala la care este
Indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale
deducerii aparute In cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la
care salariatii au fost detasati Intocmeste statele de salarii,
calculeaza impozitul si transmite, lunar, unitatii la care au fost
detasati, informatii privind alte deduceri, venitul-baza de calcul, cit si
impozitul retinut pentru angajat, In scopul completarii fisei fiscale.
Reamintim ca fisele fiscale aferente veniturilor realizate de angajati
In anul 2005 trebuie depuse pina In ultima zi a lunii februarie din
acest an.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii