Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De azi incep inscrierile pentru Bacalaureat

In perioada 2 - 12 mai se desfasoara inscrierile pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Candidatii din seria curenta se inscriu la scolile unde urmeaza cursurile. Profesorii diriginti intocmesc tabele in conformitate cu evidentele din licee, care contin optiunile elevilor pentru probele de examen si semnaturile elevilor.
Candidatii din anii precedenti sint inscrisi de catre secretarii liceului din centrul de examen la care este arondat liceul pe care candidatii l-au absolvit, pe baza actelor prezentate de acestia: certificat de nastere si de casatorie, daca este cazul, foaia matricola si situatia scolara din clasele liceale. In situatia schimbarii domiciliului In alta localitate, mentionata ca atare In actele de identitate, candidatii din seriile precedente se pot Inscrie pentru a sustine bacalaureatul la un liceu de acelasi profil, stabilit de Comisia judeteana de Bacalaureat din judetul In care se afla noul domiciliu al candidatului. In afara acestei situatii, Inscrierea In alt judet este permisa numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat.
Candidatii care au fost respinsi la examenul de Bacalaureat Incepind cu sesiunile anului 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate In aceste sesiuni, vor prezenta la Inscriere si o adeverinta, eliberata de liceul pe care candidatul l-a absolvit, din care sa reiasa rezultatele obtinute In sesiunile mentionate. Adeverinta, semnata de directorul si secretarul unitatii de Invatamint absolvite va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplinele sustinute si notele obtinute la fiecare proba. De asemenea, vor fi consemnate si cazurile In care candidatul nu s-a prezentat sau a fost eliminat la una sau mai multe probe.
Tabelele de Inscriere la prima sesiune a examenului de bacalaureat pentru absolventii din seria curenta se actualizeaza dupa Incheierea semestrului al doilea, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neIncheiata sau exmatriculati, si se transmit, In termen de trei zile de la Incheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centrului de examen la care scoala este arondata. De corectitudinea datelor transmise raspunde directorul unitatii de Invatamint la care candidatii au absolvit cursurile liceale. Pentru elevii de clasa a XII-a, care sustin examene de corigenta se va stabili, In graficul corigentelor o zi speciala de Inscriere pentru sesiunea a doua de Bacalaureat.
Pentru a doua sesiune e examenului de Bacalaureat, Inscrierea candidatilor se face in perioada 17 - 21 iulie 2006.
Cursurile pentru clasa a XII-a se finalizeaza pe 16 iunie, examenul urmind sa se desfasoare in perioada 26 iunie - 7 iulie.
La Braila sint inscrisi in clasa a XII-a, in seria curenta, aproximativ 2.500 de elevi.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii