Mergi la conţinutul principal
Ocazie unică în plină criză energetică

Blocuri anvelopate pe bani europeni

* este vorba despre o schemă de granturi acordate pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, care a fost lansată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), al cărei termen final pentru înscrierea de proiecte este 31 octombrie * în cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila a fost aprobat modelul de contract de mandat ce poate fi încheiat între Primărie și asociațiile de proprietari doritoare * procedura este una complicată, cu reguli destul de stricte, printre care și demolarea unora dintre intervențiile făcute deja de proprietari, dacă auditul va stabili că este necesar * totuși, mesajul autorităților locale este acela că oferta nu ar trebui ”refuzată din fașă”, având în vedere criza energetică și facturile din ce în ce mai mari

 

Brăilenii care locuiesc la bloc sau în imobile unde există mai mult de doi proprietari au ocazia de a colabora cu Primăria la atragerea de fonduri europene pentru a-și anvelopa și adapta locuințele astfel încât să aibă un consum energetic redus simțitor pe viitor. Și în contextul crizei energetice, a facturilor tot mai mari la utilități, în special în lunile de iarnă, o asemenea ofertă nu ar trebui ignorată, deși vine cu anumite condiții stricte și posibil supărătoare pentru mulți proprietari, care deja au investit bani în demersuri similare individuale. Începând cu 25 martie 2022, în cadrul apelului de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, a fost lansată axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Ei bine, la cea mai recentă ședință ordinară a CLM Brăila, din 15 iulie, consilierii municipali au aprobat modelul de contract de mandat încheiat între Municipiul Brăila și asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor de creștere a performanței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale finanțate prin PNRR. Tot cu această ocazie a fost împuternicit și primarul Marian Dragomir să semneze aceste contracte de mandat între Municipiul Brăila și asociații, dar și să inițieze mai departe eventualele proiecte, în calitate de mandatant. Cu alte cuvinte, să stabilească și să efectueze, în numele asociațiilor, măsurile și acțiunile ce se impun pentru pregătirea, solicitarea finanțării, contractarea și implementarea propriu-zisă a proiectelor.

Potrivit documentației aflate la mapa consilierilor, data inițială de începere a depunerii de cereri de finanțare a fost 1 aprilie 2022, abordarea fiind de tip necompetitiv, cu termen limită 30 mai 2022, pe principiul, primul venit, primul servit, în limita bugetului maxim eligibil prealocat fiecărui județ. De această dată este vorba despre o a doua etapă, cu termen final 31 octombrie 2022.

Tot din proiect aflăm că valoarea maximă eligibilă (fondurile nerambursabile din PNRR) se ridică la 200 euro/mp (arie desfășurată) fără TVA. De asemenea, 25.000 euro pentru o stație de încărcare mașini electrice (cu putere de peste 22 kW), cu câte două puncte de încărcare (în limita fondurilor disponibile). Cursul valutar utilizat este Infoeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR: 1 euro ^ 4,9227 lei. Atenție! Orice altă cheltuială ce depășește această sumă este considerată neeligibilă și va fi finanțată de solicitant (Primăria Brăila), în condițiile recuperării acesteia de la Asociațiile de proprietari, dacă este cazul, conform Mecanismului de recuperare prevăzut în acest contract de mandat. Mai precis, în rate, timp de 10 ani. De asemenea, toate deciziile privind intervențiile la nivelul blocurilor se vor lua doar în urma unui audit energetic, iar firmele constructoare se vor stabili ulterior prin licitație lansată de municipalitate.

 

Ce se poate face printr-un asemenea proiect

Redactorii ”Obiectiv – Vocea Brăilei” au încercat să afle mai multe detalii despre acest proiect de la directorul Iuliana Neagu din cadrul Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare a Primăriei. Pe lângă datele deja precizate mai sus, aceasta ne-a explicat că eficientizarea energetică a clădirilor în care există mai mult de doi proprietari, înseamnă că se va realiza o anvelopare pe toată partea opacă vitrată. Cu alte cuvinte pe întreaga suprafață exterioară a blocurilor. Discutăm despre termoizolație și hidroizolație. Situație valabilă atât pentru planșeul subsolului imobilelor, cât și a acoperișului acestora.

Ca să fie cât mai clar, sunt schimbate ferestrele inclusiv cele de la balcoane, dar și izolațiile, acolo unde în urma auditului energetic se va ajunge la concluzia că acelea existente nu se încadrează în normele impuse pentru atingerea unor ținte anume. Se montează celule fotovoltaice pe bloc, cu ajutorul cărora se va asigura ulterior iluminatul pe scară. La pachet intră inclusiv montarea de corpuri de iluminat cu led și senzor de prezență. Se va reface instalația electrică, însă doar pentru părțile comune, nu și în apartamente (situație care îi privește strict pe proprietari). Se va schimba inclusiv ușa de la intrarea în scară. Sunt reabilitate lifturile (acolo unde acestea există).

Potrivit Iulianei Neagu, în urma tuturor acestor lucrări amprenta de carbon ar trebui să scadă cu 50%, iar consumul de energie pentru încălzire și iluminat ar trebui să fie undeva între 30% și 60%. Acestea reprezentând ținte reale pe care ulterior municipalitatea ar trebui să le demonstreze prin economii vizibile direct în facturile cetățenilor. Totuși, trebuie reținut că nu se acceptă lucrări noi, ci doar intervenții la elementele existente. De asemenea, nu se intervine la nivelul centralelor termice ale apartamentelor, această situație fiind posibilă printr-un asemenea proiect doar în condițiile în care ar fi existat încălzirea centralizată sau o centrală a blocului. Dar chiar și într-o asemenea situație nu s-ar putea interveni decât la reabilitarea instalațiilor, nu și a cazanului. Nici refacerea instalației de apă rece nu este o lucrare considerată eligibilă.

În ceea ce privește eventuale consolidări ale blocului, se va interveni doar acolo unde se va stabili că problemele existente conduc la risc seismic de gradul 1 sau 2. Totuși, dacă în urma expertizei tehnice se va ajunge la concluzia că este necesară consolidarea imobilului, potrivit Iulianei Neagu, există un program care vizează renovarea integrată. În aceste condiții fiind posibilă și consolidarea clădirii, sumele disponibile pentru astfel de lucrări ridicându-se undeva la 220 euro pe metrul pătrat.

 

Condiții destul de stricte

Așa cum am precizat, pentru ca un astfel de demers să fie posibil, este nevoie de încheierea unui contract de mandat între asociație, printr-un reprezentant desemnat și primarul Municipiului Brăila, deoarece Primăria nu poate finanța direct persoane fizice sau juridice. Însă asta nu este tot. După cum ne-a precizat Iuliana Neagu, două treimi dintre proprietari trebuie să fie de acord cu lucrările de eficiență la nivelul imobilului. De asemenea, poate mai important, 100% dintre proprietari trebuie să fie de acord cu lucrările din interiorul propriului apartament (chestiune valabilă pentru schimbarea ferestrelor și a balcoanelor). Etape dovedite prin hotărâri ale Adunării Generale a asociațiilor, precum și prin documente anexate cererii de finanțare, care trebuie să conțină neapărat semnăturile valabile ale tuturor proprietarilor, fără excepție.

Dacă acest pas este îndeplinit, cei interesați ar trebui să știe că blocul cu pricina trebuie să fie construit înainte de anul 2000 pentru ca proiectul să meargă mai departe. Totodată, în situația în care există închideri/extinderi ale acoperișurilor, lucrări care s-au făcut fără autorizație de construire, toate acestea trebuie demolate sau autorizate pentru intrare în legalitate, nefiind considerate eligibile. Cu alte cuvinte, autoritățile instituie obligația proprietarilor în cauză să le demoleze sau să le autorizeze înainte de începerea lucrărilor.

Trebuie reținut și că în cazul în care proprietarii și-au montat geamuri termopan, balcoane (fie și recent), există riscul ca acestea să trebuiască să fie demolate și înlocuite cu varianta stabilită în cadrul proiectului pe fonduri europene, în special dacă în urma auditului energetic se va constata că versiunile deja montate nu ajută la eficientizarea energetică propusă. Dar de această dată cheltuielile sunt eligibile. Situație valabilă și pentru anveloparea cu polistiren realizată individual de către proprietari în dreptul apartamentelor proprii.

Mai mult, potrivit directorului de Strategii al Primăriei, în conformitate cu ghidul solicitantului, sumele eligibile finanțate prin PNRR sunt strict de 200 euro pe metrul pătrat, arie desfășurată. Cu alte cuvinte, dacă din documentație va rezulta o cheltuială mai mare, surplusul va cădea în sarcina asociației și se va achita printr-un contract de împrumut cu municipalitatea. Practic, Primăria va plăti, lucrările ce se vor efectua fără probleme, însă ulterior va recupera sumele considerate neeligibile de la proprietari, în tranșe, timp de 10 ani.

Dacă o asociație de proprietari semnează acest contract de mandat, însă se răzgândește pe parcurs, poate fi considerată bună de plată. Mai precis, Primăria va trebui să recupereze toate sumele pe care le-a pus la bătaie pentru realizarea documentațiilor necesare și a tuturor pașilor parcurși până la retragerea din schemă a asociației. În ambele cazuri, mecanismul de recuperare se face printr-o taxă de reabilitare instituită printr-o hotărâre de Consiliu Local, aprobată în urma realizării documentației tehnice.

Menționăm și că toate aceste intervenții în cadrul proiectului finanțat prin PNRR se pot face doar în baza unui pachet complet și nu separat, în funcție de nevoile punctuale ale blocului.

În situația în care apartamentele sunt proprietatea unor persoane juridice, va fi necesară o declarație distinctă din care să reiasă că nu au beneficiat de ajutor de stat în ultimii 3 ani. Societățile comerciale primesc alt tip de finanțare pe ajutor de minimis și nu se poate opta pentru granturi, așa cum este cazul proprietarilor. Revenind, într-o asemenea situație va fi necesară o declarație de eligibilitate prin care și persoanele juridice bifează că sunt de acord cu intervențiile și dau declarație că nu au avut ajutor de minimis în ultimii 3 ani. De reținut că ajutorul pe care l-au primit cei din ”Horeca” în pandemie nu se încadrează, ci doar ajutorul de stat.

O altă mențiune ar fi că odată finalizat un asemenea proiect, fiind vorba despre fonduri europene, asociațiile de proprietari trebuie să își ia angajamentul că timp de minim cinci ani vor menține intacte intervențiile. Mai mult, trebuie să accepte eventuale controale de la diverse entități competente să facă verificări în toată perioada respectivă.

 

Care este procedura

Potrivit Iulianei Neagu, toate asociațiile de proprietari doritoare trebuie să aprobe intervențiile și măsurile cuprinse în aceste eventuale proiecte în cadrul Adunărilor Generale. Practic, Primăria trebuie să primească un tabel din care să reiasă că două treimi dintre proprietari acceptă lucrările de eficiență și un altul din care să se înțeleagă că 100% dintre proprietari sunt de acord cu intervenții în interiorul apartamentelor. În situația în care un bloc are mai multe asociații de proprietari, pe tronsoane, se va realiza un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc și nu pe asociație de proprietari. De asemenea, trebuie făcută dovada că imobilul este construit înainte de anul 2000 și semnat contractul de mandat cu edilul-șef. Mai departe, Primăria lansează procedura privind realizarea auditului energetic și expertiza. Acestea fiind singurele documente ce se depun pentru finanțare. Ulterior, se realizează Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), proiectul tehnic, licitația de lucrări. În urma acestor etape se va stabili suma finală necesară realizării investiției. Tot ceea ce va depăși banii acordați prin PNRR pe un asemenea proiect, va fi suportat prin taxa de eficiență energetică în următorii 10 ani.

 

O singură asociație din Brăila a depus documentație completă

Directorul de Strategii al Primăriei ne-a informat că toate asociațiile de proprietari din Municipiul Brăila, care s-au adresat municipalității, cu excepția a patru dintre acestea care nu au fost de găsit (203, 269, 638 și 18), au primit datele necesare privitoare la posibilitatea demarării de astfel de proiecte. Până acum, însă, o singură asociație a adus contractul de mandat la Primărie. Ba mai mult, Iuliana Neagu ne-a informat că în cadrul discuțiilor purtate cu președinții de asociații, foarte mulți dintre aceștia au solicitat rezolvarea unor probleme punctuale, dar variantele propuse nu au fost unele eligibile în cadrul acestui proiect prin PNRR.

Sursa citată a mai punctat totuși că mesajul municipalității este acela că deși poate părea o mare bătaie de cap, ceva costisitor sau prea puțin rentabil pentru cei care deja au investit bani în izolarea termică a propriilor apartamente, o asemenea ofertă nu ar trebui respinsă cu atâta ușurință, deoarece discutăm despre sume destul de generoase, bani europeni nerambursabili, care pot contribui la îmbunătățirea imaginii blocurilor din municipiu și nu numai.

”Adevărul este că foarte multe blocuri din Brăila s-ar încadra. Condiția este ca oamenii să înțeleagă că în urma implementării acestui proiect vor plăti facturi la căldură cu 60% mai mici! Pentru că despre asta vorbim”, a declarat Iuliana Neagu.

Sursa citată a adăugat că astfel de proiecte merită luate în calcul, în special pentru banii veniți de la Uniunea Europeană, care nu sunt deloc puțini, dar și pentru că Primăria oferă această opțiune ca eventualele cheltuieli suplimentare să fie încasate pe o perioadă destul de lungă, de 10 ani.

Cert este că la finalul unui asemenea demers, atât aspectul imobilului ar fi unul unitar, modern, dar și facturile proprietarilor la utilități ar trebui să scadă simțitor.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro