Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bani pentru agentii economici care incadreaza absolventi

Angajatorii care incadreaza in munca absolventi sint scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferente acestor salariati. Angajarea trebuie facuta pe perioada nedeterminata, firmele in cauza beneficiind de sprijin financiar timp de un an de zile. Acestea primesc lunar: 1 salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru fiecare absolvent al ciclului inferior al liceului sau al scolilor de arta si meserii, 1,2 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare persoana absolventa de invatamint secundar superior sau invatamint postliceal si 1,5 salarii de baza minime brute pe tara pentru cei care au absolvit institutii de invatamint superior.
In cazul absolventilor care provin din rindul persoanelor cu handicap, sumele aferente se acorda pe o perioada de 18 luni.
Nu beneficiaza de subventiile mentionate angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi.
Agentii economici care opteaza pentru aceste facilitati sint obligati sa mentina raporturile de munca timp de cel putin 3 ani de la data angajarii. "In perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii. Cheltuielile necesare vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj", se precizeaza intr-un comunicat al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM).

Bonus dupa perioada obligatorie de 3 ani

Dupa indeplinirea obligatiei privind mentinerea raporturilor de munca timp de trei ani, sprijinul financiar acordat agentilor economici continua. Astfel, daca absolventii in cauza ramin salariatii aceleiasi firme, ajutorul financiar e egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate conform legii. Facilitatile se acorda pe o perioada de cel mult doi ani de la data indeplinirii obligatiei mentionate.
Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege, potrivit legii, contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj. Ajutorul financiar se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii. Masurile sint menite a incuraja incadrarea absolventilor. Informatii suplimentare se pot obtine de la AJOFM Braila, b-dul Dorobantilor nr.603-605, tel./fax 0239/611519.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii