Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproximativ 300.000 de ha au fost retrocedate in baza Legilor Fondului Funciar

Anul 2007 a fost unul prolific pentru Prefectura Braila in ceea ce priveste aplicarea legilor retrocedarii sau a celor cu caracter reparatoriu. Asa cum ne-a explicat directorul cancelariei Prefectului, Mihaela Dumitru, pe tot parcursul anului au fost emise nu mai putin de 103.842 titluri de proprietate pentru o suprafata de 290.292 ha. Asa cum se observa din analiza modului in care s-au aplicat Legile fondului funciar anul trecut, majoritatea cererilor de despagubire au fost pentru teren agricol, si numai o mica parte dintre cei vizati au solicitat sa li se restituie teren forestier. "In ce priveste aplicarea legilor fondului funciar, in perioada 01.01.2007 - 31.12.2007, au avut loc 24 de sedinte ale comisiei Judetene de Fond Funciar, in cadrul carora au fost adoptate un numar de 499 de hotariri. Din acestea, 256 hotariri au fost de admitere, 107 hotariri de respingere, 60 de hotariri validare anexe, 58 de hotariri de validare procese-verbale de punere in posesie si 18 hotariri de validare procese-verbale de delimitare. Din cele 103.842 titluri de proprietate emise, 103.782 au fost pentru suprafata de 288.770 ha teren agricol, iar 60 pentru suprafata de 1.522 ha teren forestier", a explicat Mihaela Dumitru. Conform sursei citate, anexele validate in anul 2007 cuprind o suprafata de 14.349,61 ha din care 6.424,39 ha teren efectiv si 7.925,22 ha despagubiri.
Aceasta a mai adaugat ca Prefectura a avut destul de lucru si in ce priveste dispozitiile art.36 din Legea nr. 18/1991 republicata, care prevede ca terenurile proprietate de stat situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau folosinta pe durata constructiei, in vederea construirii de locuinte sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora. Aceasta prevedere se aplica si terenurilor care, inainte de 1989, au fost atribuite de catre stat in folosinta persoanelor care erau proprietari ai constructiilor. Odata cu aparitia Legii nr. 18/1991, cei care erau proprietari ai constructiilor au putut solicita atribuirea in proprietate si a terenului aferent pe care pina la acest moment l-au detinut cu titlu de folosinta. "In temeiul art.36 din Legea nr. 18/1991 republicata, au fost emise un numar de 194 ordine de atribuire in proprietate a terenurilor aferente locuintelor, din care 37 in trimestrul IV din 2007".
In ce priveste veteranii de razboi, Prefectura a emis anul trecut pentru doi dintre acestia ordine de proprietate, in baza Legii nr. 44/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, pentru 4 dintre veterani s-au emis hotariri in baza carora au fost stabilite despagubiri in suma totala de 6.256 lei. In fapt, au fost despagubiti 6 veterani, insa doi dintre acestia aveau hotariri ale Comisiei Judetene din anul 2006.

421 restituiri in natura in baza Legii 10/2001

Una ditnre legile care a dat cel mai mult de lucru Prefecturii a fost
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Referitor la aceasta, Mihaela Dumitru ne-a declarat ca, la nivelul judetului Braila au fost inregistrate in total un numar de 4. 242 notificari din care s-au solutionat 2.731. Dintre acestea, un numar de 446 notificari au fost de depuse fie de solicitanti diferiti care vizau acelasi imobil, fie acelasi solicitant a depus aceeasi notificare la mai multe institutii care puteau fi in masura sa solutioneze cererea in cauza. "In aceste conditii, in vederea solutionarii, notificarile in cauza au fost conexate, iar numarul notificarilor ce urma sa fie rezolvat s-a redus de la 4.242 la 3.796. De la expirarea termenului de depunere a notificarilor, respectiv 14.02.2002 si pina la 31 decembrie 2007 au fost solutionate un numar de 2.731, care se materializeaza astfel: 421 restituiri in natura, 1.799 restituiri in echivalent in conditiile legii speciale - Titlul VII din Legea nr. 247/2005, 338 notificari respinse si 123 notificari au fost directionate altor entitati spre competenta solutionare. Astfel, au mai ramas de solutionat un numar de 1.065 notificari", a mai adaugat directorul cancelariei prefectului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii