Mergi la conţinutul principal

Administraţia Dragomir dă startul: Îndreptarul parcărilor

• consilierii municipali au aprobat, recent, o formă nouă a regulamentului în baza căruia sunt utilizate şi închiriate parcările din oraş • schimbările au intervenit, în mare parte, după modernizarea parcărilor de reşedinţă din mai multe zone din Brăila, dar şi după implementarea unei aplicaţii prin care brăilenii să îşi poată rezerva şi plăti online locurile unde să îşi ţină maşinile • printre noutăţi se numără şi faptul că parcările cu plată din municipiu vor putea fi închiriate pe un an, pe modelul celor de reşedinţă, dar asta doar în intervalul 17:00 - 08:00 • subiectul a stârnit discuţii în cadrul şedinţei CLM Brăila din decembrie 2019

 

Noi reguli privind parcările din Brăila, aprobate de consilierii municipali. După renovarea şi modernizarea mai multor parcări din diverse zone ale oraşului, dar în special după punerea la punct a unei aplicaţii prin care brăilenii să îşi poată rezerva şi plăti din faţa calculatorului locurile unde îşi ţin maşinile, membrii CLM Brăila au hotărât că se impunea şi modificarea regulamentului în baza căruia funcţionează şi este administrat sistemul parcărilor din municipiu. Iar acest lucru s-a întâmplat în cadrul ultimei şedinţe ordinare a mini-Parlamentului local, în decembrie 2019.

În linii mari, au fost introduse noi reguli legate de modul în care se pot rezerva, închiria şi plăti parcările de reşedinţă, dar şi alte chestiuni care nu fuseseră bifate în forma iniţială a regulamentului ce fusese creionat iniţial în luna februarie a lui 2019. Regulamentul parcărilor are în prezent 173 de articole, este cuprins în 28 de pagini şi poate fi consultat integral pe site-ul Primăriei Brăila.

Dacă v-aţi întrebat vreodată câte parcări are Municipiul Brăila, ei bine, aşa cum se arată în anexele ataşate regulamentului aprobat de consilieri, în oraşul nostru există 10.221 de locuri de parcare de reşedinţă, amenajate sau în curs de amenajare în toate zonele. Se mai adaugă încă 297 de locuri de parcare, dar acestea sunt în categoria celor publice cu plată. Mai exact 29 la Bulevardul Al. I. Cuza - Magazinul Winmark; 41 la Piaţa Cocordia; 31 la Piaţa Mare cu str. 1 Decembrie; 53 la Tribunalul Brăila; 32 la oficiul telefonic Viziru III; 9 la Hotel Tineret; 18 la Cinema Central; 4 la Hotel Sport; 6 la Cofetăria Select (fosta terasă Dreams); şi 74 în Piaţa Traian.

 

Cu ce vine nou regulamentul parcărilor din Brăila

 

În raportul proiectului de hotărâre se precizează că s-a impus modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila plecând de la o serie de considerente. Printre cele mai importante se numără asigurarea unei transparenţe a solicitărilor cetăţenilor pentru ocuparea locurilor în parcările de reşedinţă prin implementarea aplicaţiei informatice. Un alt considerent a fost numărul tot mai mare de proprietari de autoturisme care vor un loc de parcare. De asemenea, solicitări din partea populaţiei privind rezervarea spaţiilor pe o perioadă mai mare de un an; dorinţa de a se putea vizualiza în timp real locurile libere din parcările de reşedinţă şi rezervarea acestora fără deplasarea la sediul Serviciul de Utilitate Publică Administrare şi Gospodărire Locală (SUPAGL) Brăila, dar şi din dorinţa de a elimina timpii de aşteptare pentru rezervarea şi plata unui loc de parcare.

Astfel, pe lângă reformulări ale regulamentului iniţial unde a fost nevoie de diferite adaptări, cele mai importante schimbări se referă la noi reguli privind modul de rezervare al parcărilor.

În prezent, pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: “Să solicite prin intermediul programului online rezervarea locurilor de parcare postate pe site-ul Municipiului Brăila şi al SUPAGL. În cazul în care solicitantul se prezintă la sediul SUPAGL Brăila va avea asupra sa documentul care atestă domiciliul (B.I. / C.I. sau copie xerox după actul de proprietate al imobilului), sau după caz, viza asociaţiei de proprietari în cazul în care nu are domiciliul stabil sau flotant în locaţia respectivă” şi alte documente precizate în regulament. Tot ca o noutate, solicitanţii trebuie să facă dovada dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra autovehiculelor funcţionale ale căror masă nu trebuie să depăşească 3,5 tone cu revizia tehnică de actualitate.

O altă regulă nouă prevede că marcajul se realizează în cel mult 30 de zile de la efectuarea plăţii, cu excepţia perioadei de la 15 noiembrie la 15 martie, când acestea vor fi executate în funcţie de condiţiile meteorologice. De asemenea, că odată cu plata locurilor de parcare SUPAGL Brăila va personaliza parcarea rezervată prin marcarea numărului de înmatriculare cu vopsea albă.

Foarte important este faptul că a fost prelungită perioada pentru care se pot rezerva locurile de parcare. Odată cu aprobarea formei noi a regulamentului, dreptul de utilizare a locului de parcare de către solicitant este pentru  “perioada pe care a fost achitat tariful de parcare (1, 2, 3, 4, 5 ani)” cu obligaţia acestuia de a actualiza documentele justificative, aşa cum se subliniază în Art. 94 al regulamentului.

Tot acolo se mai arată printre altele că: “(2) Rezervarea unui loc în parcările de reşedinţă se poate face numai prin intemediul aplicaţiei informatice pentru rezervarea şi plata pe internet a parcărilor de reşedinţă; (3) Obligaţia şi responsabilitatea de a solicita ocuparea locului de parcare revine în exclusivitate solicitantului; în cazul în care solicitarea este făcută de altă persoană decât titularul, acesta va prezenta la ghişeu delegaţie scrisă şi semnată de titular. (4) Începând cu data de 01.01.2020 rezervarea unui loc de parcare poate fi, funcţie de opţiunea solicitantului, de la 1 la 5 ani, locurile de parcare urmând a fi rezervate în ordinea solicitării exprimate prin intermediul platformei online. (5) Prin excepţie, pentru parcările aflate în amenajare, locurile de parcare vor fi atribuite la sediul SUPAGL Brăila, se va face numai în prezenţa solicitanţilor, în următoarea ordine de prioritate: a) persoanele cu handicap; b) deţinătorii de abonament parcare, atunci când în zona respectivă s-au efectuat lucrări de resistematizare ce au implicat reamplasarea unor locuri deţinute cu contract anterior, respectiv celor care deţin abonament pentru zona respectivă sau în imediata apropiere, şi care solicită o mutare de amplasament a unui loc de parcare deţinut anterior; c) persoane care au deţinut garaje şi acestea au fost sau vor fi demolate, cu condiţia să aibă domiciliul în zona respectivă; d) persoane fizice, în ordinea solicitării - departajare dată exclusiv de ordinea cronologică a datei de depunere a cererii tip la sediul SUPAGL Brăila; e) persoanele juridice”.

Mai trebuie reţinut şi că posesorii contractelor de abonament valabile până la 31.12.2019 au dreptul de a rezerva locul de parcare şi obligaţia de a achita tariful de parcare doar până la finele acestei luni. Neachitarea integrală a tarifului duce la pierderea dreptului de ocupare a locului de parcare pe perioada solicitată. Renunţarea la locul de parcare înainte de exprimarea perioadei pentru care a fost achitat tariful atrage după sine restituirea sumelor achitate.

Atenţie mare pentru cei care au rezervat locuri de parcare, deoarece utilizarea acestuia încetează cu prima zi după exprimarea datei pentru care s-a făcut plata tarifului de parcare.

Trebuie punctat şi că în regulamentul modificat se specifică extrem de clar că este interzisă desfăşurarea de activităţi comerciale sau alt gen de activităţi în spaţiile de parcare.

 

Cât costă parcările în Muncipiul Brăila

 

Dintr-o anexă a acestui regulament aflăm tarifele pentru toate tipurile de parcări existente în Municipiul Brăila. Astfel, pentru parcările de reşedinţă: rezervarea unui loc de către o persoană fizică înseamnă 168 lei/loc/an. În cazul persoanelor juridice discutăm despre 480 lei/loc/an. Pentru parcările publice cu plată, tariful este de 1 leu/loc/oră; de asemenea 0,50 lei pentru un loc 1/2 oră. Un abonament de tip riveran înseamnă 40 lei/loc/lună; un abonament “tip an” înseamnă 168 lei/loc/an; un abonament “tip universal valabil în toate parcările” - 80 lei/loc/lună. De reţinut că rezervarea unui loc de parcare înseamnă 480 lei/loc/an. De asemenea, persoanele cu handicap sunt scutite de la plata abonamentelor. Tariful pentru închirierea locurilor de parcare în imediata apropiere a unităţilor hoteliere, complexelor comerciale, sălilor de spectacole, bazelor sportive înseamnă 40 lei/loc/lună.  Tarifele pentru marcarea locurilor se ridică la 15 lei/loc/parcare iar inscripţionarea/reinscripţionarea la cerere a numărului auto - 10 lei. De reţinut că tarifele enumerate nu includ TVA.

 

Rezervarea «SMART»

 

Potrivit noului regulament, parcările din Brăila se pot ocupa prin intermediul aplicaţiei de rezervare atât online, cât şi la ghişeul SUPAGL. Mai exact, a fost introdusă o anexă la regulament care prezintă pe larg procedura de rezervare a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Brăila prin intermediul acestei platforme online. De altfel, în regulament este specificată adresa de internet  unde se poate face acest lucru, însă deocamdată opţiunea nu este funcţională. Potrivit site-ului SUPAGL Brăila, în prezent se fac lucrări de mentenanţă pentru implementarea “aplicaţiei informatice pentru rezervarea şi plata pe internet a parcărilor de reşedinţă”, astfel că serviciile informatice destinate publicului şi operatorilor economici nu vor fi funcţionale în perioada 1 - 12 ianuarie 2020, dar odată implementat sistemul, există şanse mari să le uşureze considerabil viaţa celor interesaţi să îşi găsească un loc de parcare. Ca o paranteză, persoanele fizice sau juridice care s-au aflat în relaţie contractuală cu instituţia până la 31 decembrie 2019 şi care doresc să depună documentele necesare rezevării locurilor de parcare la începutul acestui an, pot face asta în stilul clasic, la sediul SUPAGL de pe strada Mărăseşti nr. 39.

Revenind la aplicaţie, pe scurt, în momentul în care aceasta va fi deschisă publicului, odată accesată harta dinamică, brăilenii interesaţi vor putea rezerva locuri de parcare, prelungi termenul închirierii, încărca documente şi face plăţi online aferente. Aşa cum am precizat în alte ediţii ale cotidianului “Obiectiv - Vocea Brăilei”, locurile sunt reprezentate pe hartă în baza unui cod de culori: verde - loc disponibil; roşu - rezervat; gri - în curs de soluţionare; albastru - loc pentru persoane cu dizabilităţi; albastru haşurat - loc pentru persoane cu dizabilităţi care a fost rezervat;  gri haşurat - căi de acces.

Aceeaşi anexă descrie detaliat toţi paşii necesari rezervării online, de asemenea procedura completă pentru atribuirea locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap.

 

Rezervarea parcărilor publice, dezbateri aprinse în CLM

 

O altă noutate prinsă în regulament face referire la faptul că rezervarea locurilor nu se referă doar la parcările de reşedinţă, ci şi la cele publice cu plată. De altfel, subiectul a stârnit critici din partea consilierului municipal PND, Bogdan Botea, care a afirmat că nu i se pare normală închirierea oricărui loc de parcare de la nivelul oraşului, deoarece există riscul să se genereze blocaje. Acesta a sesizat că unul dintre articolele care făcea referire la acest subiect era destul de ambiguu, însă ulterior discuţiilor, după intervenţia primarului Marian Dragomir a fost reliefat faptul că rezervarea în cazul acestor parcări nu este la fel ca în cazul celor de reşedinţă. Mai exact, după cum a explicat primarul, municipalitatea nu are decât de câştigat bani în plus prin închirierea acestor locuri de parcare, deoarece prevederea vizează strict intervalul orar 17:00 - 08:00. Cu alte cuvinte, pe timpul zilei, parcarea de acest tip funcţionează, dar cu plată la oră.

Botea a venit totuşi cu un amendament care a fost acceptat de restul consilierilor, referitor la modul în care sunt sesizaţi şoferii care nu respectă regulamentul. Mai exact, acesta a subliniat că nu mai este legală sesizarea pe bază de afiş prins în parbrizul autovehiculelor, ci strict prin scrisoare recomandată. Astfel, în proiect a fost prinsă formularea: “Înştiinţarea se va face în condiţiile legii”.

În cele din urmă, proiectul amendat privind regulamentul parcărilor din Brăila a fost aprobat în unanimitate.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro