Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Acreditare obligatorie pentru furnizorii de servicii sociale

Serviciile sociale reprezinta masurile si actiunile realizate pentru a raspunde nevoilor sociale cu scopul depasirii unor situatii dificile cu care se confrunta unele persoane si care pot duce la excludere sociala. Furnizorii acestor servicii trebuie sa aiba acreditare, din 2007 functionarea fara acte in regula fiind impotriva legii. Verificarea documentelor va fi realizata de reprezentantii Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie.
Serviciile sociale pot fi de asistenta sociala si de ingrijire social-medicala. Pot primi consiliere persoanele virstnice, cele cu handicap, persoanele cu comportament deviant, cele dependente de alcool, droguri, familiile care adopta copii sau care au minori in plasament sau in incredintare, tinerii care parasesc institutiile pentru protectia copilului, persoanele neglijate, abuzate, victime ale violentei in familie.
Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private. Printre acestea se numara: Serviciul Public de Asistenta Sociala, unitati de asistenta medico-sociala, institutii publice care dezvolta compartimente de asistenta sociala, asociatii si fundatii, persoane fizice autorizate.
Serviciile de ingrijire social-medicala se acorda persoanelor care, din cauza afectiunilor fizice sau psihice nu-si pot desfasura activitatile de zi cu zi. Principalele categorii de persoane care pot primi sprijin sint virstnicii, persoanele cu handicap, bolnavii cronici,
cei care sufera de boli incurabile. Serviciile pot fi de baza (ajutor pentru igiena corporala, hranire, hidratare, deplasare in interior, comunicare etc.), de suport (ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea cumparaturilor, a menajului, insotirea in mijloacele de transport etc.), de ingrijiri medicale, de recuperare. Actiunile referitoare la acreditare se realizeaza potrivit H.G. nr 723/iunie 2006 privind modificarea H.G. nr 1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii