Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

400.000 RON realocati pentru sprijinirea IMM-urilor

Datorita interesului major manifestat de întreprinzatori fata de Programul national multianual, pe perioada 2002-2005, de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) a decis realocarea la bugetul programului a sumei de 400.000 RON.
Totodata, începind cu data de 28 septembrie 2005, se reia perioada de depunere a dosarelor celor interesati, termenul limita de depunere fiind 15 octombrie 2005.
Programul pentru sustinerea exportului vizeaza facilitarea accesului întreprinderilor mici si mijlocii românesti pe pietele externe, valorificarea potentialului de export al acestora, precum si reducerea decalajului de informatii de piata, servicii de consultanta si instruire a IMM românesti fata de cele din Uniunea Europeana.
Totodata, se au în vedere promovarea produselor si serviciilor pe pietele externe, stimularea comunicarii si a parteneriatului în afaceri, pregatirea întreprinzatorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului, precum si îmbunatatirea accesului la servicii de consultanta.
Beneficiari ai Programului sunt societatile comerciale si societatile cooperative care îndeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate: nu au datorii la bugetul de stat consolidat si bugetele locale, au capital social integral privat, au cel putin 1 an de la data înfiintarii, în momentul depunerii cererii de acord de principiu pentru finantare, au o cifra de afaceri anuala de pina la echivalentul în lei a 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul în lei a 5 milioane de euro.
Activitatile eligibile în cadrul Programului constau în: participari la tirguri si expozitii internationale, organizate în strainatate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici, participari la misiuni economice organizate în strainatate, participari la tirguri si expozitii internationale, organizate în tara, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de circulatie internationala; realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, în limba româna si cel putin într-o limba de circulatie internationala; participari la cursuri de pregatire, în tara si/sau în strainatate, în domeniul tehnicilor de promovare a exportului, contractarea unor servicii de consultanta pentru elaborarea planurilor de export, adaptate la activitatea si situatia economico-financiara a firmei solicitante.
Valoarea alocatiei financiare nerambursabile oferita beneficiarilor selectati reprezinta echivalentul a 60% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibila si în limita sumei maxime de 120 milioane lei pentru un beneficiar.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii