Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1 leu/litru - subventie pentru motorina necesara infiintarii culturilor de primavara

Pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate din campania de primavara, producatorii agricoli vor primi din partea statului un sprijin financiar de 1 leu/litrul de motorina.
Pentru a beneficia de acest sprijin, fermierii trebuie sa faca dovada exploatarii suprafetei de teren agricol, in calitate de proprietar, arendas, concesionar, sau alte forme de asociere si sa depuna o cerere la primaria pe a carei raza teritoriala se afla terenul agricol.
Cererea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente: a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de inmatriculare si/sau certificatul de inregistrare pentru persoanele juridice; b) copie de pe actul de proprietate si/sau concesionare si/sau arenda si/sau alte acte doveditoare a dreptului de folosinta si/sau proprietatii asupra terenului; c) in situatia suprafetelor arendate, tabelul contractelor de arenda incheiate, avizate de secretarul consiliului local si de primar; d) adeverinta eliberata de primarie conform inscrisurilor din Registrul agricol; e) in cazul mostenitorilor care detin terenuri pentru care nu s-a dezbatut succesiunea, imputernicirea celorlalti mostenitori; f) in situatia suprafetelor arendate, dovada achitarii de catre arendas sau concesionar a obligatiilor contractuale privind plata arendei, a redeventei sau a altor obligatii contractuale dupa caz, legate de folosinta suprafetelor, aferente anului precedent; g) certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, aferente anului precedent.
Cererile sint verificate de inginerii Camerelor Agricole sau de agentii agricoli si aprobate de primar. Cererile aprobate se depun la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) fie personal de beneficiari, fie de inginerii Camerelor Agricole ori de agentii agricoli in baza listei cu beneficiari. De asemenea cererile mai pot fi inaintate si prin intermediul prestatorilor locali de servicii, persoane fizice sau juridice, care detin tractoare, masini si utilaje agricole si/sau autovehicule specializate pentru transport combustibil, imputerniciti de primarii.
In urma analizarii si aprobarii cererilor, DADR elibereaza adeverinte in baza carora beneficiarii pot ridica motorina. In functie de cantitatea aprobata, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinte pentru intreaga cantitate sau, dupa caz, eliberarea unui numar de maxim 5 adeverinte pentru fractii din aceasta cantitate. Motorina poate fi ridicata din depozitele sau la statiile de distributie din judet ori din judetele limitrofe, ale oricaror agenti economici producatori, importatori si/sau distribuitori.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii