Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

0,44 lei RON, pretul kilogramului de griu la Braila

Consiliul Judetean Braila a aprobat, recent, pretul mediu al produselor agricole, folosit pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal 2006, pentru arenda in natura. Astfel, avind in vedere propunerea facuta de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, a fost aprobat un pret de 0,44 lei RON/kg de griu. Pentru celelalte produse agricole cuprinse in contractele de arenda, plata se face in echivalent griu, in conformitate cu Legea arendei nr. 16/1994.
Precizam ca, la stabilirea venitului anual din cedarea folosintei terenurilor se ia in calcul arenda prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii arendei. In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarirea Consiliului Judetean, ce trebuie emisa inainte de inceperea anului fiscal. Aceasta hotarire trebuie transmisa, in cadrul aceluiasi termen, Directiei Finantelor Publice.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii