Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect de hot ă râre privind un parteneriat între Municipiul Br ă ila ș i Comuna Chiscani pentru realizarea documenta ț iei tehnico-economice în leg ă tur ă cu modernizarea liniei de tramvai care duce în Sta ț iunea Lacu S ă rat * este vorba despre...
Citeste mai multe...