Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toate morile trebuie dotate cu cintare pe flux

Cerealele se pot vinde la liber, fara documente, doar cu amanuntul, in zone publice cum ar fi tirgurile si oboarele. Prevederea este stipulata expres in noua legislatie privind tranzactionarea cerealelor, respectiv OUG nr. 12/2006. In rest, orice achizitie trebuie facuta numai in baza unor documente fiscale cu regim special. Masurile impuse au drept scop reglemetarea pietii pe filiera cerealelor si scoaterea la suprafata a intregii activitati de procesare si panificatie.
In acest sens, actul normativ prevede clar ca producatorii agricoli de cereale trebuie sa pastreze productia destinata comercializarii numai In spatii de depozitare autorizate. "Vinzarea cerealelor de catre producatorii agricoli, pe piata interna sau la export, se realizeaza pe baza contractelor de vinzare-cumparare Incheiate si a facturilor fiscale, In cazul producatorilor agricoli persoane juridice. In cazul producatorilor agricoli persoane fizice, tranzactia se face pe baza contractelor de vinzare-cumparare si a borderourilor de achizitii cu regim special personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator. Fac exceptie de la aceste prevederi vinzarile de cereale prin comertul cu amanuntul In unele zone publice, precum tirgurile si oboarele. Cerealele se depoziteaza In spatii autorizate, care trebuie sa asigure respectarea conditiilor de depozitare, receptia, pastrarea si livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, In vederea comercializarii si/sau procesarii pentru consumul uman, hrana animalelor si industrializare", a precizat Simon Bratu, inspector in cadrul Departamentului Inspectii - Control al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Braila.
Bratu a mai atras atentia si asupra faptului ca, incepind cu 22 august, si morarii vor trebui sa respecte noile prevederi din OUG nr. 12/2006. "Incepind din 22 august, toti operatorii economici cu activitate de morarit vor dota morile cu cintare pe flux, atit la intrarea materiilor prime, cit si la iesirea produselor finite", a subliniat Bratu.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii