Mergi la conţinutul principal

Rotaru la raport

“Am făcut tot posibilul să fiu la curent cu problemele cetăţenilor şi să găsesc răspunsuri pentru diversele probleme de care am luat cunoştinţă”

 

După preluarea mandatului în decembrie 2016, am fost ales membru în Comisia de validare. De la începutul mandatului şi până în prezent am condus în calitate de preşedinte Comisia pentru Muncă, Familie şi Protecţie Socială. De asemenea, în perioada 2016 - 2018 am fost preşedinte al Subcomisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare, parte componentă a Forului Parlamentar European pentru Populaţie şi Dezvoltare. Din data de 30 iunie 2020 am făcut parte, în calitate de membru, din Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri români la cules de sparanghel.

Din punct de vedere statistic, activitatea mea din perioada 2016 - 2020 însumează 287 de luări de cuvânt în plen, 2 declaraţii politice, 12 întrebări şi interpelări, 110 iniţiative legislative din care 46 au fost promulgate şi sunt legi în vigoare. 43 au fost trimise şi se află în dezbatere la Camera Deputaţilor ca for decizional, iar 5 se află în dezbatere la comisiile permanente ale Senatului. Alături de alţi colegi din PSD am iniţiat 6 moţiuni, 3 simple şi 3 moţiuni de cenzură în care am semnalat neregulile şi abuzurile actualului guvern.

Mi-am îndreptat atenţia spre sprijinirea producărilor agricoli prin îmbunătăţirea unor legi care le reglementează activitatea, de exemplu modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, care a devenit legea 70/19 martie 2018. Nemulţumirile erau legate de faptul că producătorii agricoli nu aveau posibilitatea să vândă produsele în mai multe pieţe pentru că aveau un singur carnet de producător şi doar rudele de gradul I aveau acces la acest carnet. Am propus ca şi rudele de gradul al doilea care gospodăresc şi locuiesc împreună să poată avea acces la carnetul de producător. O altă propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 devenită Legea 21/8 ianuarie 2019 a urmărit perfecţionarea şi fluidizarea procedurilor practice pentru funcţionarea cooperativelor agricole. De asemenea, propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, devenită Legea 28/10 ianuarie 2019, a instituit un program multianual de susţinere a activităţii pentru producătorii din sectorul piscicol, care până atunci nu au beneficiat niciodată de ajutor de la stat. Valoarea totală a ajutorului de stat este echivalentul în lei a sumei de 40 milioane de euro şi se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară, devenită Legea 336/21 decembrie 2018, vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură şi industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe o perioadă nedetermintaă sau determinată dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă. Sprijinul financiar se acordă angajatorului pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile angajării a minimum 2 tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou create. Legea are ca scop stoparea emigrării forţei de muncă şi diminuarea deficitului forţei de muncă cu care se confruntă sectorul agricol. Legea 175/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole vizează stimularea producţiei agricole autohtone şi clarifică o serie întreagă de probleme privind înstrăinarea prin vânzare şi utilizarea terenurilor agricole situate în extravilan. De asemenea, Legea 195/2018 prin care s-a instituit o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci şi Legea 227/2018 care vizează un program de susţinere a fermelor avicole, ambele reprezintă un sprijin important pentru fermierii români. În sprijinul agricultorilor vine şi Legea 35/2018 care promovează proiectele de investiţii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii de Irigaţii.

 

Spor de 30% din salariul de bază pentru personalul medical

În domeniul sănătăţii, în contextul pandemiei Covid-19, am iniţiat alături de mai mulţi colegi o propunere legislativă privind recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19, care a devenit Legea nr. 56 din 15 mai 2020 şi care prevede acordarea unui spor de 30% din salariul de bază pe perioada stării de urgenţă şi pe o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgenţă. De asemenea, am participat la elaborarea unei propuneri legislative pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate. În forma adoptată de Senat a propunerii legislative se instituie plafonarea preţurilor la medicamentele incluse în protocolul de tratament al infecţiei cu Covid-19, a dispozitivelor medicale de protecţie, materialelor sanitare, a unor suplimente alimentare şi a alimentelor care fac parte din coşul minim de consum lunar.

Tot în domeniul sănătăţii, o problemă asupra căreia mi-am aplecat atenţia a fost prevenţia şi depistarea precoce a diabetului. Prin propunerea legislativă se prevede elaborarea şi aprobarea unei politici de prevenţie a diabetului la nivel naţional dar şi asigurarea cadrului legal autorităţilor locale pentru a interveni în ceea ce priveşte educarea populaţiei şi promovarea unui stil de viaţă sănătos. Potrivit statisticilor, prevalenţa diabetului în România este de 11,6%, ceea ce înseamnă că una din 10 persoane suferă de diabet.

În sectorul financiar, supraîndatorarea debitorilor prin dobânzi excesive determină costuri şi pierderi sociale ridicate - şomaj, boală asociată stării psihice negative, faliment personal, pierderea locuinţei şi a surselor de finanţare ale familiei debitorului, riscul de revoltă socială, motiv pentru care am căutat soluţii care să vină în sprijinul cetăţenilor faţă de politicile abuzive ale băncilor. Am iniţiat propuneri legislative privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, lege trimisă la promulgare, protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive, lege trimisă la Cameră pentru dezbatere şi propunere legislativă privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit, de asemenea trimisă la Cameră pentru dezbatere.

 

Examen de Bacalaureat pentru românii de pretutindeni

În ceea ce priveşte educaţia, am avut câteva iniţiative ce au vizat îmbunătăţirea legii şi completarea lacunelor. Astfel, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr 1/2011 a devenit Legea 260/24 decembrie 2019 care instituie o serie de măsuri ce vizează personalul didactic. Propunerea legislativă Legea manualului şcolar - trimisă la Cameră pentru dezbatere - prevede ca manualul şcolar să devină bun de interes public pentru a se evita problemele apărute în anii trecuţi cu întîrzierea licitaţiilor şi faptul că orice modificare în conţinutul manualelor nu se poate face decât cu acordul editorului, manualul nefiind proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale. Propunere legislativă pentru modificarea art. 66 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 a devenit legea 221/18 noiembrie 2019. Modificările constau în prevederi privind interzicerea comportamentelor de tip bullying, posibilitatea cadrelor didactice de a urma cursuri pe tema problemelor legate de violenţa psihică de tip bullying, modificarea numărului de ore în programa şcolară. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 a devenit Legea 289/29 noiembrie 2019 care se referă la organizarea unui examen de Bacalaureat pentru românii de pretutindeni. Propunere legislativă pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, devenită Legea 71/19 martie 2018, stabileşte dreptul elevilor din învăţământul preuniversitar de a beneficia de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun şi de tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole etc.

 

Alte propuneri legislative care au devenit legi:

• Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative a devenit Legea nr. 105/17 mai 2019.

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a devenit Legea 135/ 12 iulie 2019, ce prevede introducerea unei noi categorii de persoane care poate ieşi anticipat la pensie fără a fi penalizată şi se introduce un nou articol care oferă posibilitatea tuturor persoanelor care au fost concediate ca urmare a aplicării Planurilor de închidere să beneficieze de modificările aduse. Mai exact, în cazul persoanelor a căror activitate a încetat ca urmare a obligaţiilor pe care statul român şi le-a asumat în urma negocierilor cu UE şi pentru care se aplică reducerea vârstei standard de pensionare.

• Propunere legislativă pentru modificarea art. 391 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii care instituie posibilitatea pensionării medicilor la cerere, la vârsta de 67 de ani, ca o soluţie la deficitul de cadre medicale cu care se confruntă sistemul de sănătate din România.

• Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 a devenit Legea 305/11 decembrie 2018.

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi a altor acte normative a devenit Legea nr. 212/25 iulie 2018.

Alături de mai mulţi colegi din PSD am contribuit la elaborarea a 3 moţiuni simple pe tema modului dezastruos de guvernare a miniştrilor Marcel Vela, Violeta Alexandru şi Adrian Oros. În cadrul dezbaterilor celor 3 moţiuni am scos în evidenţă neregulile, creşterea înspăimântătoare a şomajului prin pierderea locurilor de muncă a peste 500.000 de oameni şi şomaj tehnic pentru alţi 600.000 de salariaţi, scăderea consumului, a veniturilor, creşterea preţurilor, reducerea activităţii pentru multe firme româneşti, lipsa programelor de sprijin economic. De asemenea, am participat la elaborarea celor 2 moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban.

În declaraţiile politice prezentate am abordat probleme precum marcarea centenarului Marii Uniri sau păstrarea valorilor morale tradiţionale. În întrebările şi interpelările adresate miniştrilor Guvernului am adus în discuţie probleme care mi-au fost aduse la cunoştinţă de către cetăţeni în cadrul audienţelor, precum punerea în posesie, acordarea titlurilor de proprietate şi despăgubirea foştilor proprietari care aşteptau rezolvarea dosarelor lor de către ANRP sau plata salariilor restante pentru foşti angajaţi ai Societăţii Naţionale îmbunătăţiri Funciare, sucursala Brăila, dar şi subiecte de interes local şi naţional ca de exemplu crearea perdelelor forestiere în judeţul Brăila, combaterea defrişărilor ilegale şi a fenomenului secetei ce afectează câmpia Bărăganului, înnoirea parcului auto de ambulanţe din Brăila, situaţia copiilor din sistemul de protecţie, importul masiv de produse agroalimentare cu care se confruntă ţara noastră.

O contribuţie importantă am avut-o în scrierea şi armonizarea punctelor de vedere cu sindicatele, patronatele, societatea civilă şi alţi actori implicaţi în procedura de consultare atunci când au fost elaborate două legi extrem de importante: Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi Legea 127/2019 - noua lege a sistemului public de pensii, prima realizând un echilibru al salarizării funcţiilor publice, cea de-a doua, legea pensiei, îndreptând o serie întreagă de inechităţi prin noul mod de calcul, generându-se creşteri importante ale valorii punctului de pensie, evident cu condiţia de a fi aplicată de guvernanţii PNL.

 

Alături de toţi primarii pentru dezvoltarea comunităţilor

Am susţinut şi sprijinit toţi primarii, indiferent de culoare politică, la solicitarea acestora pentru rezolvarea problemelor privitoare la Programul Naţional de Dezvoltare (PNDL 1 şi PNDL2). De asemenea, m-am implicat cu argumentele necesare pentru a susţine alocarea către autorităţile locale din judeţ de fonduri la rectificările bugetare. M-am implicat pentru realizarea celor două sensuri giratorii de pe DN 21, situate în zona staţiunii Lacu Sărat şi a intersecţiei cu drumul către comuna Chiscani.

Am dezbătut în cadrul Comisiei pentru Muncă, Familie şi Protecţie Socială pe care o conduc sute de acte normative, am formulat obiecţii şi îmbunătăţiri prin amendamente, a celei mai mari părţi a proiectelor de lege şi a propunerilor legislative la care am avut de prezentat rapoarte sau avize.

Pe tot parcursul celor 4 ani de mandat am făcut tot posibilul să fiu la curent cu problemele cetăţenilor şi să găsesc răspunsuri pentru diversele probleme de care am luat cunoştinţă în cadrul audienţelor precum şi în întâlnirile zilnice pe care le-am avut cu brăilenii în municipiu şi în judeţ, oameni cărora le-am fost şi le voi fi mereu aproape în perspectiva unui nou mandat de senator.

Ion ROTARU, Senator PSD

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro