Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primaria va angaja mai putini asistenti personali pentru persoanele cu handicap

In acest an, Primaria, prin Directia de Asistenta Sociala, va angaja doar 800 de asistenti personali pentru persoanele cu handicap, cu 100 mai putini fata de anul trecut. Hotarirea de a micsora numarul celor care urmeaza sa supravegheze si sa acorde asistenta persoanelor cu handicap a fost luata la stabilirea bugetului, in baza numarului de dosare inregistrate in acel moment. In cazul in care se va dovedi ca numarul asistentilor personali este insuficient, Primaria s-a gindit si la o rezolvare a situatiei, acordindu-le persoanelor cu handicap o indemnizatie.
"Ne-am orientat in baza numarului existent de persoane cu handicap si de dosarele aflate pe rol si am decis ca 800 de angajati sint suficienti pentru 2006. Oricum, numarul lor depinde de comisia de incadrare, asa ca este foarte posibil ca acesta sa scada, sau chiar sa creasca. Daca scade, este foarte bine, dar daca creste, nu putem sa angajam altii in plus fata de cei 800. In acest caz ne-am gindit ca mai bine le-am da bani. Un asistent este platit cu salariul minim pe economie, iar indemnizatia pe care o va primi persoana cu handicap va fi de aproximativ 3 milioane de lei, deoarece Primaria va fi scutita de plata contributiilor datorate catre bugetul de stat, in cazul angajatilor", a precizat primarul Constantin Cibu.
Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supravegheaza, acorda asistenta si Ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare si reintegrare sociala, elaborat de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv de comisiile pentru protectia copilului. Poate fi Incadrata cu contract individual de munca, In functia de asistent personal, persoana care Indeplineste urmatoarele conditii: are virsta minima de 18 ani Impliniti; nu a fost condamnata pentru savirsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei de asistent personal; are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate; a absolvit cel putin cursurile Invatamintului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pina la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav si semneaza un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care Isi asuma raspunderea de a realiza integral programul individual de recuperare si integrare sociala a persoanei cu handicap grav, In cazul existentei unui astfel de program.
Contractul individual de munca al asistentului personal se Incheie cu primarul localitatii de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a persoanei cu handicap grav, pe baza hotaririi consiliului local. Acesta se Incheie pe durata determinata, In functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se Incheie pe durata nedeterminata.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii