Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politia scoate la concurs 6 posturi vacante

Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Braila organizeaza concurs In vederea ocuparii a 6 posturi vacante, pe linie de comunicatii si informatica, cu recrutare atit din sursa interna, cit si externa. Patru dintre posturi sint de ofiteri (inginer de sistem, inginer telecomunicatii, administrator COMPUSEC, administrator COMSEC) si doua de agenti (administrator de retea, electronist).
Cei interesati trebuie sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil In Romania; cunostinte de limba romana (scris si vorbit); capacitate deplina de exercitiu; un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate In societate; cunostinte de limba engleza (scris/citit/vorbit); sa fie apt medical, fizic si psihic conform baremelor Ministerului Administratiei si Internelor; sa Indeplineasca cerintele postului scos la concurs; sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie In curs de urmarire penala ori de judecata, pentru savirsirea de infractiuni.
Informatii suplimentare legate de cerintele specifice fiecarui post pot fi obtinute de la Serviciul Management Resurse Umane din cadrul IPJ Braila, telefon 0239/606100. Tot acolo vor fi depuse si cererile de inscriere la concurs, pina la data de 22 septembrie, care vor fi Insotite de un curriculum vitae; copiile legalizate ale documentelor care atesta cel putin absolvirea studiilor impuse de cerintele postului; foaia matricola; cazierul judiciar; caracterizare de la ultimul loc de munca si copii ale urmatoarelor documente: act de identitate, livret militar, pasaport, carnet de munca (dupa caz). Tematica si bibliografia vor fi aduse la cunostinta celor interesati, In timp util. Probele eliminatorii vor fi sustinute la sediul IJP Braila si vor consta intr-un interviu (In perioada 25 - 26 septembrie), verificarea cunostintelor la limba straina (In data de 05 octombrie) si testarea psihologica (In perioada 27 septembrie - 03 octombrie). Proba de concurs se va sustine la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, In perioada 10 - 13 octombrie, si va consta Intr-un test scris, pentru verificarea cunostintelor Indeplinirii atributiilor postului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii