Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 300 de persoane au renuntat la indemnizatia pentru copil si s-au intors la munca

La ora actuala, in evidentele Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie (DMSSF) Braila exista peste 300 de persoane care au renuntat la indemnizatia pentru cresterea copilului si s-au intors la munca.
In loc de 8 milioane de lei, cit ar fi primit lunar pina cind copilul Implinea virsta de 2 ani, respectiv 3 ani In situatia celor cu handicap, brailenii care au decis sa revina pe piata muncii vor primi un stimulent in valoare de 300 RON. Acesta se va acorda lunar, tot pina la implinirea virstelor precizate mai sus dar, incepind de anul viitor, cuantumul va fi modificat. Stimulentul va scadea la 100 RON, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor legislative prin care drepturile pentru sustinerea cresterii copiilor se vor acorda diferit. Astfel, indemnizatia pentru cresterea copilului se va acorda In cuantum de 600 RON lunar, diferenta de 200 RON regasindu-se in alocatia de stat pentru copii, care la ora actuala este de 24 RON.
De indemnizatie sau stimulent beneficiaza, optional, oricare dintre parintii copilului, persoana care a adoptat sau careia i s-a Incredintat copilul In vederea adoptiei sau care are copilul In plasament ori In plasament In regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore. Perioada In care persoana beneficiaza de drepturile pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare, iar asupra acestor drepturi nu se datoreaza contributii sociale obligatorii stabilite prin lege si nu pot fi urmarite silit.

Mai multe categorii de persoane vor beneficia de indemnizatie

Dupa ce a fost sesizata de Directiile de Munca din teritoriu, existenta unor disfunctionalitati in aplicarea Ordonantei privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a unor inechitati constind in neincluderea unor persoane in rindul beneficiarilor acestui drept, au fost adoptate unele masuri pentru inlaturarea acestora, prin modificarea actului normativ in vigoare.
Astfel, cele 12 luni in care trebuia realizate venituri profesionale supuse impozitului pe venit, In ultimul an anterior datei nasterii copilului, se vor putea constitui si in cazul in care persoanele si-au insotit sotul (sotia) trimis(a) in misiune permanenta in strainatate, daca au beneficiat de indemnizatie de somaj sau de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. De asemenea, in aceeasi situatie se vor afla si cei care au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii si care au realizat stagii in baza actelor normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective, sau a unui contract de asigurare sociala.
"Pentru ca, potrivit actului normativ intrat in vigoare la data de 1 ianuarie, cei asigurati pe baza de contract nu mai puteau beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului, multi dintre ei au renuntat la acestea. Chiar daca legislatia a fost modificata in avantajul lor, ei nu vor mai putea beneficia de acest drept deoarece si-au intrerupt stagiul de cotizare. Practic, persoanele defavorizate au fost cele care au nascut dupa 1 ianuarie. Cele care erau beneficiare ale acestui drept, la data de 31 decembrie 2005, au fost preluate de DMSSF Braila, desi faceau parte din categoria celor asigurati pe baza de contract. In cazul brailencelor care au nascut in acest an, acestea au devenit beneficiare ale acestui drept incepind cu data de 1 iulie, fara sa li se plateasca lunile pierdute", ne-a precizat Sorin Enache, director executiv al Casei Judetene de Pensii Braila.
Vor mai putea primi indemnizatie si cei care au beneficiat de pensii de invaliditate; de concediu fara plata, pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul; care au lucrat cu contract individual de munca in strainatate; care se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, fara incetarea raportului de munca, din motive economice, tehnologice sau structurale, si absolventii cursurilor de zi ale invatamintului universitar, cu examen de licenta sau diploma, care se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea acestora, in vederea angajarii sau, dupa caz, a trecerii in somaj.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii