Mergi la conţinutul principal
Cum este să iei, pe lună, cât 45 de pensii sociale

Pensionar de Brăila, 32.068 lei, lunar

• este vorba de o pensie de serviciu, titularul încasând nu mai puţin de 29.061 lei net lunar • la polul opus, se află peste 14.500 de pensionari brăileni, beneficiari ai pensiei sociale minime, de 704 lei • potrivit Casei Judeţene de Pensii Brăila, la sfârşitul anului 2019, la nivelul judeţului, erau înregistraţi 78.500 de pensionari, din care 702 erau veterani de război • circa 6.800 de brăileni beneficiau de pensii de invaliditate gr. I, II şi III • CJP Brăila a cheltuit, anul trecut, 1.052.962.637 lei pentru plata pensiilor de la bugetul asigurărilor sociale şi 191.234.986 lei pentru plata pensiilor de la bugetul de stat • în 2019, CJP a acordat 4.529 de ajutoare de deces, în valoare totală de 21.667.587 lei •

 

Cei 50 de funcţionari ai Casei Judeţene de Pensii Brăila au tras linie şi au făcut bilanţul. Au încheiat anul 2019 cu calificativul “foarte bine”, au emis peste 4.000 de decizii de pensionare şi peste 8.000 de decizii de recalculare a pensiilor, dar au înregistrat şi un deficit la bugetul asigurărilor sociale de peste 500.000.000 de lei.

Potrivit “Raportului privind activitatea în anul 2019 a CJP Brăila”, prezentat în cadrul şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice (din  cadrul Instituţiei Prefectului), la finele anului trecut, Casa Judeţeană de Pensii Brăila avea înregistraţi 78.500 de pensionari cu pensii de asigurări sociale, iar pensia medie plătită la nivelul judeţului era de 1.270 lei. Din totalul pensionarilor brăileni, 60.778 erau pensionari la limită de vârstă, 8.945 primeau pensie de urmaşi şi 6.784 (!) erau încadraţi la gradele de invaliditate I, II şi III. Peste 7.000 de brăileni primeau pensii de agricultori.

Surse din cadrul CJP Brăila ne-au precizat că, în anul 2019, cea mai mare pensie plătită la nivelul întregului judeţ a fost de 32.068 lei, titularul respectivei pensii încasând un venit net lunar deloc neglijabil de 29.061 lei. Potrivit sursei citate, pensionarul “de lux” a încasat lunar 4.463 lei de la Bugetul asigurărilor sociale şi încă 27.625 lei de la bugetul de stat, tipic pentru beneficiarii aşa-numitelor “pensii de serviciu”. Altfel spus, un singur pensionar încasează cât 45 de pensionari de la coada clasamentului, cu pensii sociale minime.

 

8.624 reţineri din pensie, pe baza titlurilor executorii. 4.529 ajutoare de deces acordate în 2019

 

La polul opus, sunt circa 14.500 de pensionari care beneficiază de pensia socială minimă, de 704 lei, asigurată de statul român, trăind, astfel, la limita sărăciei. Nu e de mirare că, la finele lui 2019, mai erau înregistraţi, în tot judeţul, doar 702 veterani de război, cei mai mulţi dintre aceştia în mediul rural.

Mii de pensionari au încheiat, anul trecut, socotelile cu viaţa, locul lor fiind luat de alte câteva mii de brăileni, care au ales să se pensioneze. 

“În anul 2019, s-au comunicat în plată 22.144 de cazuri noi, modificări de drepturi, modificări adrese, nume, CNP, acordare taloane CFR, comunicări în conturi, sistări. S-a efectuat plata pensiilor pentru 387 persoane în ţările Uniunii Europene şi în alte state cu care România are încheiate acorduri. În aceeaşi perioadă, s-au acordat 4.529 ajutoare de deces în valoare totală de 21.667.587 lei, pentru persoane beneficiare de pensii (...) S-au înfiinţat şi lichidat 8.624 de reţineri din pensie, pe baza titlurilor executorii, şi s-au formulat adrese de răspuns cu înfiinţarea popririlor”, precizează reprezentanţii CJP Brăila, în raportul amintit mai sus. Titlurile executorii la care se face referire mai sus provin de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila (DGFP), executori judecătoreşti, executori bancari, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CAR) şi diverse autorităţi publice locale.

Cât priveşte cheltuielile Casei Judeţene de Pensii Brăila în anul 2019, acestea au fost următoarele: pentru plata pensiilor de la Bugetul asigurărilor sociale, s-a plătit suma totală de 1.052.962.637 lei, la care se adaugă plata ajutoarelor de deces de 21.672.494 lei (pentru pensionari şi asiguraţi), amintită mai sus. Pentru plata pensiilor de la Bugetul de stat (care include pensii acordate în baza unor legi speciale - veterani de război, văduve de veterani de război, deportaţi, piloţi, magistraţi, grefieri etc) s-au plătit anul trecut pensii în valoare totală de 191.234.986 lei, la care se adaugă indemnizaţii ITM (231.001 lei), prestaţii servicii (45.260 lei) şi ajutoare deces (96.520 lei). Aşa stând lucrurile, “la sfârşitul anului 2019, conform bilanţului contabil, s-a înregistrat un deficit la Bugetul asigurărilor sociale de 514.121.309 lei, iar la Bugetul accidentelor de muncă şi boli profesionale un excedent de 71.673 lei”, se specifică în documentul sus-amintit, întocmit de conducerea Casei Judeţene de Pensii Brăila.

 

Peste 35.000 de brăileni au aderat la Pilonul II de pensii administrate privat

 

Casa Judeţeană de Pensii Brăila (CJP) funcţionează ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită cu personalitate juridică. Instituţia asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor, accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

CJP se ocupă, printre altele, cu primirea şi înregistrarea cererilor de pensionare, primirea şi înregistrarea cererilor de recalculare a pensiilor, verificarea documentelor depuse de solicitanţi, introducerea elementelor necesare calculării/ recalculării punctajului pensiei, emiterea deciziilor de pensionare, recalculare, treceri la limita de vârstă, schimbări de grad de invaliditate, emiterea deciziilor de pensii internaţionale, formularea de răspunsuri la cererile petenţilor şi audienţe (marţi şi joi).

Cât priveşte activitatea celor 50 de funcţionari ai CJP Brăila, trebuie precizat faptul că, numai anul trecut, aceştia au emis 4.102 decizii (cazuri noi) din care 3.725 decizii de acordare a drepturilor de pensie şi 377 decizii de respingere. Totodată, au fost emise 8.195 decizii de recalculare, schimbare nume, instituire curatelă, suspendări, reluări, schimbări de grad de invaliditate, revizuiri, plus 1.623 de decizii de trecere de la pensii de invaliditate la limită de vârstă, respectiv de la pensii anticipate/anticipate parţial la limită de vârstă. Nu în ultimul rând, în anul 2019, au fost eliberate peste 10.300 de adeverinţe privind stagiul de cotizare, atât la cererea solicitanţilor, cât şi pentru finalizarea dosarelor de pensii, precum şi la solicitarea altor case teritoriale de pensii.

Nu în ultimul rând, Compartimentul evidenţă contribuabili din cadrul CJP Brăila relaţionează cu Direcţia informatică din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, în vederea transmiterii lunare a evidenţei informatice a persoanelor asigurate la Pilonul II de pensii administrate privat, conform Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Mai mult de jumătate din totalul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii au aderat deja la Pilonul II.

“Conform Tabelului electronic al contribuabililor, numărul asiguraţilor care au aderat la Pilonul II este de 35.658 persoane (la sfârşitul anului 2019 - n.r.) ceea ce reprezintă 56,5 % din totalul persoanelor asigurate la sistemul public. Compartimentul evidenţă contribuabili monitorizează situaţia angajatorilor care au condiţii deosebite de muncă, precum şi condiţii speciale, în vederea respectării legislaţiei în vigoare (HG 1173/2014), respectiv actualizarea avizelor privind condiţiile de muncă, eliberate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, Comisia Naţională privind Controlul Activităţilor Nucleare şi/sau Ministerul de Interne”, precizează surse din cadrul Casei Judeţene de Pensii Brăila.

 

Util pentru pensionari şi salariaţi. 2.230 lei - salariu minim brut pe ţară

 

Potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă (idem).

De la 1 ianuarie 2020, venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 lei (salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată). Contribuţia de asigurări sociale aferentă acestui venit este de 558 lei.

Totodată, valoarea punctului de pensie este de 1.275 lei (în perioada 1 ianuarie - 31 august 2020) respectiv 1.775 lei (de la 1 septembrie 2020). Ajutorul de deces a crescut de la 9 ianuarie 2020 de la 5.163 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul de deces a crescut de la 2.582 lei la 2.715 lei.

Indemnizaţia socială pentru pensionari (pensia minimă) este de 704 lei. Totodată, indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, în intervalul 1 ianuarie - 31 august 2020, este de 1.012 lei. Nu în ultimul rând, potrivit legislaţiei în vigoare, veniturile lunare din pensii care depăşesc 2.000 de lei sunt supuse impozitării cu 10%. Reamintim, totodată că, la ora actuală, persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Reamintim totodată că, în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare (cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare), începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la 2.350 lei.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 

Arbo300x600

 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro