Mergi la conţinutul principal
Administraţia Chiriac merge pe concesionare

Oncologie şi radioterapie în privat la Brăila

• consilierii judeţeni au aprobat, recent, un studiu de oportunitate privind concesionarea Centrului de Oncologie şi Radioterapie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila pentru a putea deveni într-un final funcţional • clădirea este în lucru şi se află în curtea Corpului A al SJU, iar liderii adminsitraţiei judeţene au considerat că şansele pentru punerea la punct a clădirii şi funcţionarea Centrului, sunt mai mari dacă o dau pe mâna unor specialişti din zona privată • preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, a precizat că ar costa foarte mult reabilitarea acelui corp, dar problema cea mai mare ar fi identificarea ulterioară a unor medici şi fizicieni care să activeze acolo • consilierii au stabilit nivelul minim al redevenţei lunare de la care porneşte licitaţia, la 2.600 euro/lună şi o durată a concesiunii de 20 ani

 

Liderii administraţiei judeţene au găsit o posibilă soluţie pentru salvarea şi punerea în funcţiune a clădirii Centrului de Oncologie şi Radioterapie care zace în aşteptare în curtea Spitalului Judeţean Brăila de câţiva ani: concesionarea. Desigur, viitorul investitor va fi obligat să păstreze destinaţia, dar şi să continue lucrările de reabilitare şi de dotare a spaţiului. Clădirea se află în curtea Corpului A a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila (şoseaua Buzăului nr. 2). Pe scurt, consilierii judeţeni au dezbătut şi aprobat în cadrul celei mai recente şedinţe ordinare a CJ Brăila, un studiu de oportunitate privind concesionarea acestei clădiri, tocmai pentru a deveni funcţională într-un final şi pentru a deservi pacienţii din Brăila şi nu numai.

Consilierii au aprobat inclusiv schimbarea denumirii clădirii din “Centru de Oncologie şi Radioterapie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila” în “Centrul Oncologic de Radioterapie şi Medicină Nucleară - Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila”. De asemenea, au aprobat nivelul minim al redevenţei lunare de la care porneşte licitaţia, la 2.600 euro/lună. Durata concesiunii va fi de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială.

Cum era de aşteptat, subiectul a stârnit discuţii în cadrul şedinţei, după ce unii dintre consilierii judeţeni au întrebat de ce nu face instituţia Consiliului Judeţean această investiţie. Răspunsul oferit de preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, dar şi reliefat de acest studiu, realizat de SC Androniu Consulting SRL, expert evaluator ANEVAR, cu sediul în Brăila, a fost acela că este mai rentabilă varianta concesionării. În primul rând, pentru că finalizarea reabilitării clădirii ar însemna costuri simţitoare, în al doilea rând pentru că prin concesionare, SJU Brăila va mai câştiga bani, iar în al treilea rând, pentru că identificarea şi angajarea de specialişti în acest domeniu este extrem de dificilă.

 

Justificări pentru varianta concesionării clădirii

 

Aşa cum se precizează şi în studiul de oportunitate, spitalul judeţean dispune de o secţie de oncologie în Corpul B, care are 50 de paturi. Însă locaţia nouă, dacă îşi va găsi un concesionar, se va afla în curtea Corpului A al SJU, cu acces din Şoseaua Naţională Veche. Clădirea a fost deja începută cu ani în urmă, însă aşa cum aflăm din studiul de oportunitate, de circa 3 ani zace în aşteptare, cu finisaje nefinalizate, instalaţie electrică finalizată parţial şi alte probleme. Plecând de la starea actuală a clădirii, pentru încheierea lucrărilor de construcţie, evaluatorul a estimat o investiţie de circa 320.000 euro. Din raportul de specialitate al proiectului aflăm că acest imobil (teren şi clădire) este caracterizat prin: terenul în suprafaţă totală de 1.458 mp şi construcţia cu regim de înălţime - parter, având o suprafaţă construită de 1.126 mp. Clădirea are instalaţia electrică finalizată 70%, instalaţia sanitară finalizată 35%, încălzire centrală termică şi instalaţie de ventilaţie finalizată în procent de 45%. Starea tehnică a construcţiei este bună, a stabilit evaluatorul, însă necesită lucrări de amenajare la interior, astfel încât să corespundă cerinţelor specifice funcţionării unui centru medical de radioterapie şi oncologie. Cert este că imobilul nu este supus unor cereri de revendicare/restituire şi nu face obiectul unor alte contracte de închiriere sau concesiune.

Având în vedere faptul că, punerea în funcţiune a Centrului de Oncologie şi Radioterapie necesită alocarea unor fonduri importante, care nu pot fi asigurate din bugetul judeţului, atât pentru finalizarea construcţiei cât şi dotarea cu aparatură medicală de specialitate, reprezentaţii CJ Brăila au considerat că este necesară găsirea unei modalităţi prin care să fie realizate investiţiile respective.

“Prin concesionarea imobilului se transmite concesionarului care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a bunului respectiv, în schimbul unei redevenţe. Astfel, printr-o administrare eficientă a acestui imobil ce aparţine domeniului public al judeţului Brăila, bugetul local nu va fi afectat prin cheltuieli, se vor obţine venituri din redevenţa stabilită, iar acest imobil va fi dotat şi menţinut în exploatare, preîntâmpinându-se degradarea clădirii şi punerea sa în valoare. Având în vedere starea actuală a clădirii, sunt necesare lucrări investiţionale de amenajare şi dotare a construcţiei existente pentru punerea în funcţiune a Centrului de Oncologie şi Radioterapie. Aşa cum se precizează în studiul de oportunitate, «conceptul arhitectural şi construcţia efectivă a a centrului de Oncologie şi Radioterapie nu permit  separarea fluxurilor de circulaţie pentru categorii diferenţiate de pacienţi, motiv pentru care furnizarea tuturor serviciilor medicale enumerate anterior trebuie să se facă în regim integrat de către un singur operator. Acesta va trebui să facă dovada deţinerii de resurse umane specifice (minim 1 centru cu minim 50 angajaţi) şi a unei experienţe similare de minim 5 ani în operarea activă a tuturor acestor servicii, la nivelul de performanţă solicitat de către concedent, pentru echipamentele mai sus amintite, în cel puţin 2 centre medicale din România. În aceste condiţii, secţia de Oncologie Medicală a spitalului va rămâne în continuare de sine stătătoare, urmând a efectua tratamente exclusiv medicale, corespunzătoare specialităţii de oncologie medicală (tratamente medicale, chimioterapie) iar în imobilul supus concesionării (clădirea nouă), se poate monta doar aparatură de diagnostic imagistic (PET-CT, Gamma Camera) şi de tratament prin iradiere (Radioterapie - Acceleratoare lineare)”, se mai precizează în proiect.

 

Care va fi chiria

 

Concesionarea acestui imobil se va face prin licitaţie. Pentru calculul redevenţei s-a considerat relevantă abordarea prin venit, datorită caracterului de piaţă al metodei şi condiţiilor actuale ale pieţei imobiliare precum şi lucrările necesare punerii în funcţiune a centrului medical. Valoarea estimată a redevenţei (calculată la cursul euro de 4,8254 lei) este: pentru construcţie, (în suprafaţă construită 1.126 mp), redevenţa anuală este de 129.118,42 lei, echivalentul a 26.758,07 euro (114,67 lei/mp echivalent a 23,76 euro/mp), iar valoarea estimată a redevenţei lunare este de 10.759,87 lei echivalent a 2.229,84 euro (9,56 lei/mp echivalent a 1,98 euro/mp); pentru teren (în suprafaţă de 1.458 mp), redevenţa anuală este de 17.000,28 lei, echivalentul a 3.523,08 euro (11,66 lei/mp evhivalent a 2,42 euro/mp), iar valoarea estimată a redevenţei lunare este de 1.416,23 lei echivalent a 293,5 euro (0,97 lei/mp echivalent a 0,2 euro/mp); valoarea totală estimată a redevenţei anuale este de 146.118,7 lei echivalent a 30.821,16 euro, iar valoarea estimată a redevenţei lunare este de 12.176,56 lei echivalent a 2.523,43 euro.

“Întrucât acest imobil este în prezent neutilizat, concesionarea şi exploatarea sa la capacitate maximă de către cei interesaţi, este oportună şi necesară. Mai mult, realizarea unor investiţii benefice pentru comunitatea locală, în vederea realizării obiectivelor specifice ale concedentului va asigura ridicarea gradului de civilizaţie şi confort a comunităţii, pentru o dezvoltare durabilă a judeţului Brăila(...) În acelaşi timp, ţinând cont de amploarea lucrărilor pe care le va realiza concesionarul precum şi termenul estimat pentru recuperarea investiţiilor, propunem durata concesiunii de 20 de ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul de voinţă a părţilor, încheiat în formă scrisă, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială”, este explicat în proiect.

 

Chiriac a promovat varianta concesionării vs. investiţiei din partea CJ Brăila

 

Aşa cum am precizat, subiectul a stârnit interesul membrilor Consiliului Judeţean în şedinţa ordinară din 28 mai. Liberalul Dănuţ Lungu a dorit să ştie de ce această investiţie nu poate fi făcută de către CJ Brăila, mai ales că serviciile oncologice sunt plătite foarte bine de Casa de Asigurări de Sănătate. Preşedintele Consiliului, Francisk Chiriac a precizat că a analizat foarte atent această problemă şi a ajuns la concluzia că spitalul judeţean are mai mult de câştigat printr-o eventuală concesionare a acestei clădiri, decât dacă instituţia pe care o conduce va face investiţii masive acolo. Pe scurt, acesta a precizat că pe lângă chiria propriu-zisă lunară, spitalul va avea colaborări conexe pentru pacienţii ce vor fi trataţi în acest Centru pe viitor, CJ Brăila va fi scutit de cheltuieli mari pentru aparatură, dar cel mai important, personalul va fi asigurat de către concesionar.

“Am ajuns la concluzia - întrebând şi prin ţară, având şi experienţa altor centre -, că varianta concesionării este cea mai bună. Investiţia este foarte mare, în primul rând. Dar să zicem că am găsi bani pentru aducerea echipamentelor, însă problema esenţială în momentul de faţă - nu numai în România, chiar şi în Europa -, este cea a resursei umane. În momentul de faţă, într-un astfel de centru trebuie să activeze medici care au specializare pe imagistică, pe parte de oncologie şi medicină nucleară. Şi încă un aspect foarte important: trebuiesc şi fizicieni, care în România sunt şcoliţi doar la Turnu Măgurele. Eu vă spun că în momentul de faţă în România sunt doar opt astfel de fizicieni. Unul dintre ei este la Galaţi şi are onorabila vârstă de peste 70 de ani. Am spus că este mult mai normal, şi făcând o analiză foarte serioasă am ajuns la concluzia că prin concesionarea acestui imobil către un operator privat, dacă vom putea face acest lucru, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila va câştiga de două ori. O dată, prin încasarea concesiunii, care se va întoarce în forma unor bani pentru investiţii în spital. Apoi, toate serviciile conexe, pentru pacienţii care vor intra în acest centru, vor fi efectuate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila. Ceea ce înseamnă cazuri care vor fi plătite de Casa Judeţeană, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Chiriac.

O altă explicaţie ceva mai tehnică a venit şi din partea consilierului judeţean independent Marian Căpăţînă, care de asemenea a susţinut varianta concesionării imobilului, ca fiind cea mai potrivită.

“Povestea acestui Centru este deja din mandatul anterior al Consiliului Judeţean Brăila. Acest Centru Oncologic este realizat parţial şi nevalorificat la acest moment. Şi ca orice clădire care nu are în ea oameni care să o deservească, se degradează. Şi nu este valorificat nici din punct de vedere medical, nici financiar. De aceea noi, astăzi, trebuie să decidem dacă este oportun să o continuăm sau să concesionăm clădirea şi activitatea din ea pe viitor, pentru a realiza venituri la Consiliul Judeţean. Încă de la început, Centrul de Terapie Oncologică s-a dorit a fi o unitate sanitară la cele mai înalte standarde medicale, şi cu respectarea condiţiilor din legislaţia română, inclusiv cea a Comisiei Naţionale de Control a Activităţii Nucleare. Deci o unitate în care să poată fi realizată radioterapia, utilizând echipamente de ultimă generaţie, sub îndrumarea unor specialişti. De fapt, este sub îndrumarea unui specialist radioterapeut şi a unei echipe pe care acesta o formează în decursul timpului. Iniţial, s-a avut în vedere ca prin construcţia acestui Centru să apară o interconectivitate între Centrul Oncologic şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila în ansamblul său şi în particular cu Secţia de Hematologie, Boli Interne şi cu Imagistica, secţii deja existente şi funcţionale în acest moment. Problema care se ridică astăzi, este următoarea: în primul rând, pentru finalizarea construcţiei sunt necesare nişte sume considerabile de bani, venite din bugetul Consiliului Judeţean. O altă problemă ar fi atragerea de specialişti, în speţă a sepecialistului şi a echipei profesionale, gata pregătite pentru a desfăşura această activitate. Echipă care să fie capabilă să utilizeze aparate de ultimă generaţie, numite acceleratoare liniare. Deci vedeţi că astfel de echipe, la nivel naţional, sunt puţine! Şi cei câţiva medici specialişti, aşa cum aţi spus dumneavoastră, în număr de opt, în radioterapie şi medicină nucleară, deservesc mai multe unităţi deodată, fiindcă efectiv formarea acestor specialişti este o chestiune de durată”, a avertizat Căpăţînă colegii consilieri, precizând că susţine varianta concesionării clădirii.

 

Iordache a solicitat un studiu şi pentru Angiografia de la SJU Brăila

 

Consilierul PND Brăila, Cătălin Iordache s-a arătat de asemenea de acord cu varianta concesionării imobilului, dar a insistat la preşedintele CJ Brăila pe realizarea unui studiu de oportunitate şi la nivelul Angiografiei din Spitalul Judeţean.

“Aş vrea să vă rog, dacă tot faceţi astfel de studii, să luaţi în calcul şi un studiu similar pentru Angiografia de la Spitalul Judeţean. Pentru că şi acolo este nevoie de specialişti. Şi acolo spitalul poate face bani. Şi acolo spitalul poate beneficia de specialişti din altă parte, care să ajute atât brăilenii care vin la spital, cât şi spitalul prin fondurile pe care le-ar da. Evident, şi oamenii care vin acolo vor câştiga partea lor, ceea ce este normal. Dar asta înseamnă că funcţionează, că beneficiem de servicii, şi că beneficiem de servicii plătite de Casa de Asigurări, la tarifele agreate de stat. Ceea ce vând ei pentru alţi clienţi privaţi, e treaba lor. Deci dacă puteţi comanda un studiu şi pentru Angiografie ar fi un lucru foarte bun. Ideea oricum este foarte bună şi este una dintre ideile cu adevărat revoluţionare în ăştia patru ani de mandat în Consiliul Judeţean”, a apreciat Iordache.

Preşedintele CJ Brăila Francisk Chiriac a punctat că nu consideră necesar un studiu de oportunitate la Angiografie, deoarece acolo deja există aparatură, deja s-a discutat pentru angajarea a doi medici specialişti care să lucreze de vineri până duminică la spital, astfel că lucrurile se vor rezolva.

“Angiograful există, noi trebuie doar să îl punem în funcţiune. în momentul când clădirea, Corpul E, Cardiologie/Pediatrie - să trecem de această pandemie -, va fi funcţional, corpul de legătură este aproape gata... Deja am vorbit la Institutul «C. C. Iliescu», pentru doi medici, care să vină în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în baza unui contract de muncă la SJU Brăila, să putem efectua stendări, la cerere sau conform programării medicilor, şi la Brăila. Deci nu cred că mai trebuie să efectuăm acest studiu. Pentru că suntem foarte avansaţi cu acest lucru. Avem echipamentul, avem soluţia pentru medici, important este să fie funcţională clădirea. Şi eu vă spun că în momentul de faţă nu este funcţională dintr-un singur motiv: pentru că nu avem avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila pe ceea ce înseamnă siguranţa la incendiu. Trebuie să construim acel corp de legătură. Dar îl facem şi eu vă spun că în maxim două luni de zile este gata. Să trecem de pandemie, pentru că în momentul de faţă corpul acela va deveni corp COVID. În momentul când vom fi curaţi, vom muta secţiile de Cardiologie/Pediatrie acolo unde trebuiau ele să fie, în acel corp nou”, a conchis Chiriac.

În cele din urmă preşedintele CJ Brăila a supus proiectul de hotărâre la vot şi a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

 

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 

Arbo300x600

 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro