Mergi la conţinutul principal

Medii mari, bătălie cruntă pe locurile de la liceele de top

Din nou medii foarte mari, din nou isterie, emoţii, derută în completarea fişei de opţiuni. Subiectele uşoare au readus ierarhia cam unde era acum doi ani, cu menţiunea că notele de până în 9.90 sunt mai puţine decât în anii trecuţi, însă numărul de note de până la 9,50 se apropie de cel de acum doi ani. În concluzie, se va intra cu medii foarte mari la cele mai căutate clase, aproape la fel ca în 2013, în timp ce la altele ultima medie de admitere ar putea fi la fel ca anul trecut. Modul de calcul al mediei de admitere, care dă o pondere de 75% mediei de la Evaluarea Naţională, nu mai reprezintă mare lucru în condiţiile în care subiectele au fost uşoare şi nu au făcut departajare la vârf. Pentru a se obţine media de admitere, media de la evaluare se înmulţeşte cu trei, se adună cu media din gimnaziu şi rezultatul se împarte apoi la patru. Acest algoritm de calcul, care a dat o ierarhie mai realistă anul trecut, acum nu va mai reuşi acelaşi lucru, pentru că la evaluare s-au luat multe note mari. Faptul că s-a dat uşor nu a venit în sprijinul elevilor mai slabi, pentru că ei nici aşa nu au reuşit mare lucru, tot în jurul notei cinci se situează, în timp ce media din gimnaziu este frecvent peste opt. În schimb, la vârf, sunt mulţi copii cu note foarte mari, care nu vor ajunge unde ar fi dorit.

Copiii cu medii peste şapte pot ajunge la o clasă de la filiera teoretică

Anul acesta sunt cinci medii de 10.00 la admitere: Andreea Cătălina Iancu de la "Eminescu", Iuliana Raluca Mihăilă de la Ulmu, Elena Panţuru de la "Fănuş Neagu", Maria Ecaterina Trifan de la "E. Teodoroiu" şi Raluca Tudor de la "Murgoci". La Evaluare au fost mai multe medii maxime, dar media din gimnaziu a făcut diferenţa, la fel ca în fiecare an.
Până la media 9,95 sunt acum 18 elevi, faţă de 28 anul trecut, până la 9,90 sunt 29 de copii, faţă de 38 anul trecut, iar până la 9.50 au fost anul trecut 184 de elevi, în timp ce anul acesta sunt 252, adică aproape cu 40% mai mulţi. Până la media 9.00 avem acum 560 de elevi, în timp ce anul trecut ultimul elev cu media 9.00 avea poziţia 460. Ca şi în ceilalţi ani, primii 400 de elevi pot fi siguri că ajung la "Bălcescu" sau "Murgoci", dacă nu ţin neapărat să urmeze o specializare anume. Dacă la aceste locuri se mai adaugă cele existente la "Iorga" - 168, "Cerna" - 168, "Aslan" - 84, "Perpessicius" - 84 şi "Sebastian" - 112, se poate spune că jumătate dintre elevi vor ajunge în clase de la filiera teoretică. Chiar şi mai mulţi, dacă se ia în considerare faptul că tot pentru filiera teoretică mai sunt câte 56 de locuri în judeţ, la liceele din Însurăţei, Făurei şi Ianca - "Angelescu", şi că mai sunt încă 252 de elevi care au optat pentru filiera vocaţională: pedagogie - 56 de locuri, artă - 112 şi sportiv - 84. Adică, pot spera la un loc într-un liceu teoretic toţi candidaţii care ocupă poziţii până la 1.428 şi au media 7,11. Dacă se ia în considerare şi că elevi buni, cu medii frumuşele, sunt din mediul rural şi vor opta pentru un liceu cât mai aproape de casă, chiar dacă e profil tehnologic, se mai pot adăuga încă 140 de locuri: 56 la Însurăţei şi câte 28 la Făurei, "Oncescu" Ianca şi Măxineni. Adică şi un elev cu media 6,74 poate spera să intre la un liceu teoretic.
La specializarea mate-info, cea mai căutată de elevii pasionaţi de matematică, sunt 16 clase, cu două mai multe decât anul trecut, trei dintre acestea fiind la licee din judeţ, la Făurei, Însurăţei şi la "Angelescu" Ianca. Celelalte 13 clase sunt la: "Bălcescu" - 5, "Murgoci" - 3, "Iorga" - 3, "Cerna" - 2, adică 448 de elevi vor avea posibilitatea să opteze pentru această specializare. Pentru mate-info simplu sunt 9 clase, din care trei în judeţ, iar celelalte 7 sunt în regim intensiv, informatică sau limba engleză. Astfel de clase sunt la: "Bălcescu", "Murgoci", "Iorga", iar la "Cerna" este doar una -
intensiv informatică.
La ştiinţele naturii sunt în planul de şcolarizare 10 clase, cu patru mai puţin decât anul trecut, distribuite astfel: "Bălcescu" - una "Murgoci" - 2, "Aslan" - 3, "Iorga" - una, "Cerna" - una, "Sebastian" - una, "Perpessicius" - una. Un alt profil căutat de elevi este cel de ştiinţe sociale. Aici sunt şase clase, două mai puţin decât anul trecut, câte una la: "Bălcescu", "Murgoci", "Iorga", "Cerna", "Sebastian" şi "Perpessicius".
La specializarea filologie sunt opt clase, una mai mult decât anul trecut, trei în judeţ, la "Vâlsan" Făurei, Însurăţei şi "Oncescu" Ianca - bilingv engleză, iar celelalte cinci sunt, câte una, la: "Murgoci", "Iorga", "Cerna", "Sebastian", "Perpessicius", cu menţiunea că cele de la "Sebastian, "Iorga" şi "Murgoci" sunt bilingv engleză.

Peste 1.000 de locuri la filiera teoretică

Anul acesta s-au înregistrat numai 77 de medii de admitere sub cinci, în timp ce anul trecut au fost 144. Aceşti copii sunt în majoritate din mediul rural, însă mai există şi şapte elevi din Brăila aflaţi în această situaţie. Ei sunt de la şcolile: "Anton Pann", "C. S. Aldea", "Ecaterina Teodoroiu" şi LPS. În ierarhie mai sunt 30 de elevi care au lipsit de la Evaluare şi ei vor fi repartizaţi în următoarele etape ale admiterii computerizate.
Între 5.00 şi 6.00 sunt 165 de elevi, între 6.00 şi 7.00 sunt 353, între 7.00 şi 7.50 sunt 212 elevi, între 7.50 şi 8.00 sunt alţi 212 elevi, iar între 8.00 şi 8.50 sunt 227. Între 8.50 şi 9.00 sunt 262 de copii, iar între 9.00 şi 9.50 mai sunt încă 308 elevi. Se poate remarca faptul că aproape 30% dintre copii au medii peste 8,50 şi că toţi pot prinde un loc la un liceu foarte bun. Oricum, şi ceilalţi elevi care au medii de admitere peste 7.00 vor putea ocupa un loc la un liceu cu rezultate bune şi foarte bune la examenul de bacalaureat. Ceilalţi se vor putea orienta către liceele tehnologice sau şcolile profesionale, de unde vor putea ieşi cu o calificare valoroasă pe piaţa muncii. Locuri sunt suficiente, 616 la filiera teoretică, deci toţi absolvenţii de clasa a VIII-a pot urma un liceu dacă vor acest lucru şi se simt în stare. Ar mai trebui precizat că spre coada clasamentului diferenţele dintre media din gimnaziu şi cea de la Evaluare tinde către două puncte.

Fişa de înscriere completată corect asigură succesul admiterii

Reuşita admiterii depinde de modul în care se completează fişa cu opţiuni. Acolo, părinţii şi elevii, sub supravegherea diriginţilor, vor completa cel puţin 30 de opţiuni, pentru ca elevul să fie repartizat într-o clasă, să nu rămână în afara sistemului şi să ajungă în etapa a doua, pe locurile rămase. Trebuie să se ţină cont şi de media de admitere avută. Pe fişă trebuie trecute cele 30 de opţiuni, însă alegerile trebuie corelate cu media de admitere. Cum ultimele medii de admitere de anul acesta nu vor fi decât cu puţin mai mari decât cele de anul trecut, este posibil ca la anumite specializări să apară surprize. Pentru a evita astfel de frustrări - că un elev ar fi putut intra la o anumită specializare dacă ar fi trecut-o în opţiuni, dar a considerat că nu are medie suficient de mare şi a renunţat la ea -, elevii trebuie să completeze, în ordinea descrescătoare a mediilor, toate specializările sau liceele pe care şi le doresc, putând chiar să ajungă la mai mult de 30 de opţiuni.
Codurile trebuie completate cu mare atenţie, de la stânga la dreapta, aceasta fiind ordinea în care le va citi computerul. Fişele completate de către candidat în prezenţa părintelui şi a dirigintelui clasei se vor depune la şcoli în perioada 3 - 7 iulie, iar până pe 8 iulie aceste fişe trebuie să fie şi introduse în baza de date computerizată. În perioada 4 - 8 iulie trebuie verificate de către părinţi şi elevi fişele introduse. Pe 14 iulie se vor afla rezultatele admiterii computerizate, care vor fi afişate la şcoli şi licee pe 15 iulie. Cei care nu vor fi repartizaţi în prima etapă vor mai avea la dispoziţie alte două etape de admitere, în perioadele iulie şi septembrie. Ei vor putea opta doar pentru locurile rămase din etapele anterioare ale admiterii.
În paginile următoare ale suplimentului veţi regăsi lista cu mediile de admitere la liceu din acest an, puse la dispoziţie de Inspectoratul Şcolar. La finalul tabelelor cu mediile de admitere mai sunt publicate numărul de locuri şi codurile tuturor specializărilor liceelor brăilene, prima şi ultima medie de admitere de anul trecut. Listele cu mediile de admitere din acest an conţin notele şi mediile de la Evaluarea Naţională şi mediile din gimnaziu. Precizăm că orice mici diferenţe între aceste liste şi cele din situaţia reală se vor rezolva la şcoala de provenienţă a elevului respectiv. Şcoala va modifica datele, dacă s-a strecurat o greşeală, dar nu se va mai elabora o altă ierarhie. Datele corectate se vor lua în considerare la repartizarea computerizată.
Ca la fiecare sesiune de examene naţionale, şi anul acesta "Obiectiv - Vocea Brăilei" va răsplăti cu premii în bani performanţa, respectiv pe cele cinci eleve care au obţinut media 10 de admitere la liceu. Detalii în ediţiile viitoare ale cotidianului nostru.

Clasele de seral şi frecvenţă redusă sunt din ce în ce mai căutate

Abandonul şcolar este o realitate în sistemul educaţional românesc, iar pe măsură ce cresc şi ajung pe piaţa muncii, tinerii îşi dau seama că fără şcoală nu pot năzui la un serviciu. Ca urmare, ei se întorc la şcoală şi optează pentru seral sau frecvenţă redusă. În planul de şcolarizare sunt anul acesta şapte clase, cu una mai mult decât anul trecut, adică sunt 196 de locuri la seral, în clasa a IX-a. La frecvenţă redusă sunt, ca şi anul trecut, patru clase, adică 112 locuri. Majoritatea claselor de seral sunt pentru filiera tehnologică, profil tehnic: "Neniţescu" - 1 clasă, "Edmond Nicolau" - 2 clase, "Moisil" - 1 clasă, "Brâncoveanu" - 1 şi "Gh. K. Constantinescu" - 1. O clasă de uman, profil filologie este la "P. Istrati". La frecvenţă redusă sunt câte două clase la "Brâncoveanu" şi "Neniţescu", toate la filiera teoretică, specializările: matematică-informatică şi filologie la prima şcoală, şi ştiinţe ale naturii şi filologie la cea de-a doua şcoală. Învăţământul particular a renunţat la clasele de la zi în favoarea seralului. Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" pune la dispoziţia tinerilor o clasă filieră tehnologică, profil servicii.
Centrul de înscriere şi repartizare a candidaţilor din învăţământul liceal seral şi frecvenţă redusă este la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau", unde se vor depune dosarele în perioada 21 - 22 iulie, urmând ca în perioada 22 - 24 iulie să se repartizeze candidaţii din seriile anterioare.

Două clase de excepţie la "Murgoci"

Anul acesta a fost unul excelent pentru absolvenţii claselor a VIII-a de la Colegiul "Murgoci". 12 dintre ei au medii de admitere peste 9.90, şi alţi 30 au medii peste 9,50. Adică aproximativ 70% din cei 63 au rezultate de excepţie. Performanţa a fost evidenţiată şi de situarea colegiului pe locul şapte la nivel naţional, în Topul celor mai bune şcoli din România, media la Evaluarea Naţională a absolvenţilor fiind 9.50. La ambele clase matematica a fost predată de prof. Mihaela Giurcă, iar dintre cei 63 de elevi, 20 au reuşit să obţină nota maximă la matematică. La limba română, la clasa a VIII-a A, unde a predat prof. Tatiana Bercariu, s-au obţinut şase note maxime, iar la clasa a VIII-a B, unde a predat prof. Viorel Mortu, s-au obţinut şapte note maxime. De asemenea, mai trebuie observat faptul că la fiecare dintre cele două clase sunt numai câte două medii de admitere sub nouă.

 

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro