Mergi la conţinutul principal
Priviţi şi vă minunaţI, voi, cei de la privaţi!

Lefurile plafonate din Primărie

• consilierii municipali au aprobat, recent, salariile angajaţilor din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Brăila, serviciilor şi instituţiilor deconcentrate • cu mici excepţii, lefurile au rămas aceleaşi ca în 2019, însă în niciun caz nu pot fi considerate mici • primarul Marian Dragomir are o indemnizaţie lunară brută de 18.720 lei (deci cam 11.000 lei net) • nici directorii din aparatul Primăriei sau cei care conduc instituţiile deconcentrate nu stau deloc rău, aceştia având între 13.104 lei (brut) şi 9.402 lei (brut) pe lună • nici salariile şefilor instituţiilor de cultură şi ale directorilor căminelor de bătrâni nu arată deloc rău, deşi sunt ţinute “la secret” pe site-urile oficiale

 

Anul 2020 nu a venit cu salarii mai mari pentru angajaţii din Primăria Brăila sau din cadrul serviciilor şi instituţiilor deconcentrate, însă aceştia nici nu se pot plânge că nu au din ce trăi. Consilierii municipali au aprobat în şedinţa ordinară a lunii ianuarie, salariile directorilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual în cazul aparatului propriu al Primăriei, dar şi pentru alte 11 servicii/instituţii din subordine. Cum la baza lefurilor din administraţie stă Legea salarizării unitare, primarul Marian Dragomir se poziţionează în vârful piramidei, atunci când vine vorba de nivelul indemnizaţiei încasate. Edilul-şef are o leafă de 18.720 lei brut, deci peste 11.000 lei net, în timp ce viceprimarii Doiniţa Ciocan şi Alexandru Jantea, câte 16.640 lei brut, fiecare, deci peste 9.730 lei în mână. Nici directorii Primăriei nu stau deloc rău, aceştia având 13.104 lei (brut), cam 7.666 lei net şi 9.402 lei (brut), deci undeva la 5.500 lei în mână. Interesant de precizat este faptul că în cazul directorilor instituţiilor de cultură din Brăila, dar şi ai celor de la căminele de bătrâni aflate în subordinea Primăriei, aceştia au contract de mandat, astfel că salariile nu le sunt stabilite prin votul consilierilor municipali. Singura problemă este că directorii nu le fac publice pe site-urile instituţiilor aşa cum ar fi normal, nici nu se grăbesc să îşi actualizeze declaraţiile de avere, astfel că nivelul indemnizaţiilor încasate de aceştia rămâne o nebuloasă deocamdată. După cum ne-au informat cei de la Primărie, managerul Teatrului “Maria Filotti”, Lucian Sabados are o indemnizaţie de încadrare de 10.270 lei, Daniela Mihovici de la Teatrul de Păpuşi are 10.060 lei, iar Emanoil Ciucaşu, managerul Casei de Cultură, ar avea 5.966 lei. Potrivit aceloraşi surse, la căminele de bătrâni managerii au între 5.000 şi 10.000 lei.

 

Trai «pe cai mari» la Primăria Municipiului Brăila

 

Salariile angajaţilor aparatului propriu al Primăriei Brăila au rămas la nivelul celor din 2019, singura excepţia fiind muncitorii calificaţi (grad IV) al căror salariu a crescut, odată cu cel minim pe economie. Discutăm despre 2.364 lei brut, în loc de 2.205 lei, cum era anul trecut. Dar chiar dacă au fost plafonate, asta nu înseamnă că lefurile din Primăria Brăila sunt mici, dimpotrivă. Aşa cum am anunţat şi în 2019, salariile aprobate de consilieri pentru funcţionarii publici şi angajaţii din Primărie sunt clar mai mici decât leafa încasată de cei doi viceprimari, de 16.640 lei brut. Imediat după aceştia se poziţionează secretarul general al Municipiului, Ion Drăgan, cu 14.581 lei (brut) pe lună, cam 8.500 lei net, urmat de Arhitectul-Şef Corina Elena Anghelescu - 13.104 lei (brut), cam 7.666 lei în mână. Tot atât câştigă şi un director executiv de grad II, un director executiv adjunct 12.772 lei brut, un şef serviciu - 11.690 lei brut, iar un şef birou - 11.024 lei brut.

Salariile celor care ocupă funcţii publice de execuţie (auditor, consilier, consilier juridic, expert, inspector, referent de specialitate etc.) sunt cuprinse între 7.613 lei (brut) cât câştigă, de exemplu, un auditor cu grad profesional superior şi 2.663 lei (brut), cât ia un referent debutant. Un administrator public are un salariu de bază de 15.309 lei.

În ceea ce priveşte lefurile personalului contractual din funcţii de execuţie, acestea sunt cuprinse între 7.946 lei (brut) pe lună, cât are un contabil, un expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier de grad I, şi scad până la 2.364 lei, cât are un muncitor calificat IV. Un consilier juridic din această categorie are între 7.072 lei şi 3.828 lei brut, în timp ce un şofer între 4.077 lei şi 3.890 lei brut.

În cele ce urmează vă invităm să lecturaţi schema completă a salariilor din cadrul tuturor serviciilor şi instituţiilor sobordonate Primăriei Municipiului Brăila.

 

Serviciul de Utilitate Publică “Seroplant”

 

În cazul “Seroplant” consilierii au aprobat menţinerea în plată a salariilor plătite la 31 ianuarie 2019. Directorul Ligia Drăgan are o leafă brută de 13.062 lei pe lună, cam 7.641 lei net, directorul adjunct ia un salariu de bază de 12.771 lei, în timp ce şeful de serviciu şi şefii de sector iau între 11.669 lei şi 10.338 lei brut. Personalul contractual cu funcţii de execuţie la “Seroplant” au, în funcţie de gradul profesional, lefuri de bază între 7.259 lei, cât câştigă de exemplu un auditor şi 2.579 lei, cât ia un muncitor necalificat. Un manipulant bunuri are 4.160 lei (brut), un şofer 2.700 - 2.800 lei, iar un muncitor calificat între 2.870 lei şi 2.579 lei.

 

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor (SUPAFLC) Brăila

 

Povestea privind menţinerea nivelului salarial de la finele anului trecut s-a repetat şi la SUPAFLC Brăila. Emilena Huiu, directorul executiv al instituţiei deschide totuşi topul salariilor în cadrul instituţiei cu o leafă brută de 13.062 lei, urmată de directorul adjunct şi contabilul şef cu 12.771 lei, şi şef birou cu 11.003 lei brut. Şi la SUPAFLC salariile cele mai mari în ceea ce priveşte personalul contractual, revin auditorilor - 7.259 lei brut. Consilierii juridici, inspectorii, referenţii au între 6.885 lei şi 3.744 lei. Un curier câştigă 3.078 lei brut, şoferii între 4.202 lei şi 3.952 lei, muncitorii calificaţi între 4.202 lei şi 2.704 lei, în timp ce unul necalificat între 2.704 lei şi 2.267 lei brut.

 

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală (SUPAGL) Brăila

 

Directorul SUPAGL Brăila, Dumitru Munteanu are un salariu brut lunar de 13.062 lei, urmat de directorul economic-administrativ (adjunct) cu 12.771 lei. Directorul tehnic al instituţiei câştigă o leafă de bază tot de 12.771 lei, în timp ce şeful de serviciu ia 11.669 lei, iar şeful de birou - 11.003 lei. În ceea ce priveşte tabloul salariilor personalului contractual al SUPAGL Brăila (funcţii de execuţie), acestea oscilează între 7.613 lei (un auditor) şi 2.621 lei (un îngrijitor, muncitor calificat IV sau necalificat), respectiv 2.246 lei brut (un îngrijitor debutant). Pentru poziţia de consilier juridic, referent, inspector, administrator, salariul de bază jonglează între 7.072 lei şi 3.203 lei. La SUPAGL şoferii câştigă între 4.077 lei şi 3.203 lei brut. Tot pe acolo se regăsesc şi muncitorii calificaţi.

 

Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară (STPLCAP) Brăila

 

La STPLCAP Brăila, începând cu 2019, directorul Mihai Rusinoiu câştigă un salariu brut lunar de 9.402 lei, urmat de şeful de birou cu 7.530 lei. Nici personalul contractual al instituţiei nu stă la fel de bine la capitolul salarii, aşa cum se întâmplă la celelalte servicii ale Primăriei. Mai exact, salariile sunt cuprinse între 4.992 lei brut (cât are un inspector de specialitate sau de grad IA sau un consilier juridic de acelaşi calibru) şi 3.099 lei brut cât ia un inspector debutant, de exemplu. Aici nu există şoferi, îngrijitori sau muncitori în grila de salarizare.

 

Serviciul Public de Asistenţă Medicală şi Administrare a Creşelor Brăila

 

Şi în cazul “Creşelor”, salariile au rămas la nivelul celor din decembrie 2019, cu o singură excepţie, cea a municitorilor calificaţi IV, care au în 2020 2.364 lei (brut). Revenind la tabloul salariilor din cadrul acestui serviciu, directorul Metanet Talib are 13.104 lei brut, urmată de contabilul şef cu 11.690 lei. În ceea ce priveşte personalul contractual, trebuie punctat că aici există doar 19 funcţii. Astfel, inspectorii de specialitate cu cel mai mare grad câştigă 7.946 lei brut, auditorii de grad I, au 7.614 lei brut, un referent câştigă 3.985 lei, iar un debutant - 2.478 lei brut. Şoferii au un salariu de bază cuprins între 4.077 lei şi 3.886 lei. Undeva la acelaşi nivel se situează şi muncitorii, în funcţie de gradul de calificare.

 

Poliţia Locală Brăila

 

Directorul Poliţiei Locale, Georgică Tănase nu stă deloc rău la capitolul salariu. Acesta câştigă o leafă brută de 13.104 lei, urmat de directorul adjunct 12.772 lei, şeful serviciu - 11.690 lei şi şef birou - 11.024 lei brut. Funcţiile publice de execuţie sunt remunerate începând de la 2.663 lei brut şi până la 7.613 lei brut. Un poliţist local cu studii superioare de grad profesional superior are o leafă cuprinsă între 7.093 lei (brut) şi 3.828 lei (brut), în timp ce unul cu studii medii 4.264 lei şi 2.663 lei. Şi personalul contractual, stă destul de bine la capitolul salarii. Consilierii, inspectorii de specialitate, arhitecţii etc. au între 7.946 lei brut şi 3.932 lei brut, un guard are 3.183 lei, un şofer 4.077 lei, iar un îngrijitor 2.372 lei.

 

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila

 

Şi în cazul DAS Brăila salariile au rămas plafonate la nivelul anului 2019, singurele excepţii fiind în cazul muncitorilor calificaţi de treaptă IV - care au acum 2.364 lei brut şi a muncitorilor necalificaţi, care au fie 2.386 lei, fie 2.342 lei brut. Nicoleta Oancea, directorul executiv al DAS Brăila câştigă o leafă lunară de 13.104 lei brut, directorul ajunct ia 12.771 lei brut, şeful serviciului câştigă 11.690 lei brut, şeful de birou - 11.024 lei. De asemenea, auditorii, consilierii juridici, inspectorii au între 7.613 lei şi 3.827 lei. Un referent, între 4.264 lei şi 2.662 lei brut. Nici personalul contractual nu stă rău. Un inspector de specialitate poate câştiga şi 7.946 lei brut, un arhivar 3.994 lei, iar un curier 2.600 lei brut. Aici un şef serviciu sau un şef secţie câştigă un salariu de bază de 4.410 lei. Nici funcţiile de execuţie nu stau prost la capitolul salarii. Un auditor câştigă între 4.160 lei brut şi 3.474 lei, un consilier juridic între 3.598 lei brut şi 3.120 lei în cazul debutanţilor. Un stenodactilograf poate lua chiar şi 3.078 brut, un secretar între 2.974 lei şi 2.808 lei brut. Portarii, paznicii, pompierii, guarzii etc. iau 2.330 lei brut, un şofer între 3.037 lei şi 2.974 lei. De asemenea, cel mai bine plătit muncitor calificat are o leafă de bază de 3.037 lei.

 

Teatrul de Păpuşi Brăila

 

În cazul teatrelor, consilierii municipali nu stabilesc salariile managerilor sau ale artiştilor, ci doar pentru personalul contractual cu funcţii de execuţie. Aici liderii administraţiei au decis să menţină nivelul salarial, cu excepţia muncitorilor calificaţi IV şi necalificaţiI, care din 2020 iau 2.342 lei brut şi a muncitorilor necalificaţi, care iau 2.230 lei.

În cazul Teatrului de Păpuşi, consilierii, experţii, inspectorii de specialitate, revizorul contabil, arhitectul, referentul de sepecialitate, inspectorul casier au lefuri de bază cuprinse între 4.202 lei şi 2.859 lei în cazul debutanţilor. Şoferii au 3.047 lei brut, respectiv 2.974 lei brut. Muncitorii calificaţi de rang I, câştigă 3.047 lei brut. În ceea ce o priveşte pe Daniela Mihovici, managerul Teatrului de Păpuşi, aceasta are un salariu de încadrare de 10.060 lei, după cum ne-au informat reprezentanţii Primăriei Brăila.

 

Teatrul “Maria Filotti” Brăila

 

Nici în cazul teatrului, salariul managerului Lucian Sabados, cele ale actorilor şi echipei scenice nu sunt stabilite prin intermediul proiectelor de hotărâre, ci în urma unor concursuri. Chiar şi aşa, potrivit reprezentanţilor Primăriei, Lucian Sabados are o indemnizaţie de încadrare de 10.270 lei pe lună, iar în 2020 leafa acestuia nu ar mai fi crescut.

În ceea ce priveşte funcţionarii publici din cadrul instituţiei, trebuie precizat că în mare parte au rămas la nivelul celor din 2019. Mai puţin pentru funcţia de referent, inspector, referent casier, unde pentru gradul II leafa ajunge la 2.342 lei brut, pentru debutanţi - 2.230 lei, un muncitor calificat - 2.342 lei brut, iar unul necalificat 2.342 lei sau 2.230 lei brut. Şi aici, lefurile unui consilier expert, a unui inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect etc. pornesc de la 3.120 lei brut şi poate ajunge la 4.202 lei. Şoferii la Teatru pot câştiga 3.037 lei brut sau 2.974 lei brut, în funcţie de gradul pe care îl au. De asemenea, şeful formaţiei de pază/pompieri câştigă 3.328 lei brut, iar un pompier - 2.454 lei brut.

 

Casa de Cultură a Municipiului Brăila

 

Nici Emanoil Ciucaşu, directorul Casei de Cultură a Municipiului nu a fost vizat de acest proiect de hotărâre care a plafonat salariile instituţiei pe care o conduce la nivelul celor din 2019. Potrivit informaţiilor obţinute, 5.966 lei pe lună.

În ceea ce priveşte funcţionarii publici ai instituţiei, un consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier, ia la Casa de Cultură, un salariu de bază cuprins între 4.201 lei şi 3.037 lei.

 

Căminele de bătrâni din Brăila

 

La Căminul pentru persoane vârstnice Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, director este Manuela Băjenaru, la Complexul rezidenţial “Sfânta Maria” - Adelaida Cânjău, iar la Căminul pentru Persoane Vârstnice - Mihaela Belu. Şi aici, hotărârile aprobate de consilierii municipali exclud conducerea instituţiilor în ceea ce priveşte stabilirea nivelului salarial, însă reprezentanţii Primăriei ne-au precizat că ar fi vorba de lefuri cuprinse între 5.000 şi 10.000 lei pe lună. În cazul căminelor, salariile de bază au fost menţinute în plată la nivelul lunii  ianuarie 2019, însă au existat câteva excepţii. S-au modificat doar cele ale muncitorilor calificaţi IV, care acum sunt 2.342 lei şi cele ale muncitorilor necalificaţi - 2.230 lei.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro