Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

La Braila vom avea Oficiu Judetean de Plati, Dezvoltare Rurala si Pescuit

Avind in vedere obligatiile ce revin tarii noastre ca urmare a angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, Guvernul Romaniai a decis luarea unor masuri privind constructia institutionala pentru derularea fondurilor destinate finantarii politicii agricole comune. Pentru asigurarea absorbtiei acestor fonduri, Romania are obligativitatea de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurala o autoritate de plata acreditata. In acest sens, prin OUG nr. 13/2006, Agentia "Sapard" se reorganizeaza si se transforma in Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Agriculturii. Noua agentie va avea va ca principal obiectiv implementarea tehnica si financiara a Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) si a Fondului European pentru Pescuit (FEP), dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. APDRP va prelua intreg patrimoniul Agentiei "Sapard" precum si atributiile ce decurg din functiile de implementare tehnica si financiara si asigura respectarea criteriilor de acreditare pe toata perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistentei prin deciziile Comisiei Europene.

Oficiul judetean Braila va fi subordonat Centrului Constanta

Agentia va avea In structura 8 centre regionale de plati, pentru dezvoltare rurala si pescuit, fara personalitate juridica, care Isi au sediul In fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite In temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala In Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, mai precis, pe scheletele vechilor Birouri Regionale de Implementare a Programului "Sapard" - BRIPS. Totodata, la nivelul fiecarui judet se Infiinteaza un oficiu judetean de plati, pentru dezvoltare rurala si pescuit, fara personalitate juridica, aflat In coordonarea centrului regional, condus de un director adjunct.
APDRP va prelua integral personalul Agentiei "Sapard". Totodata noua agentie va prelua 386 de posturi, impreuna cu personalul, dotarile si fondurile aferente acestora din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, aferente Serviciilor Tehnice Delegate pentru Programul "Sapard". Posturile preluate se transforma In functii specifice de natura contractuala, iar personalul se preia fara examen sau concurs. Personalul preluat Isi va desfasura activitatea In actualele locatii din cadrul directiilor judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala.
Conform informatiilor oferite de Biroul de presa al Directiei pentru Agricultura si Bezvoltare Rurala (DADR) Braila, prin aceasta reorganizare, Braila va deveni Oficiu Judetean si va avea 8 salariati. Directorul Oficiului va fi Gheorghe Voicu, in prezent director executiv adjunct al DADR Braila, seful Directiei de Dezvoltare Rurala in cadrul careia functioneaza si Serviciul tehnic delegat "Sapard". Forul superior al oficiului brailean va fi Centrul Regional Constanta.

Activitatile principale ale noii agentii

Principalele atributii pentru activitatea de implementare tehnica ale noii Agentiei se refera la primirea cererilor de finantare Intocmite de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate prin "Sapard" si FEADR, verificarea cererilor de finantare, In vederea aprobarii
proiectelor In raport cu criteriile de eligibilitate stabilite prin programe, selectarea proiectelor finantate prin "Sapard" si FEADR, stabilirea obligatiilor contractuale dintre Agentie si potentialii
beneficiari si, totodata, aprobarea Inceperii derularii proiectelor, efectuarea verificarilor pe teren a proiectelor atit Inainte, cit si dupa
aprobarea acestora; Intreprinderea unor actiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul si altele asemenea, care sa asigure buna derulare a proiectelor, raportarea progresului masurilor care se implementeaza prin "Sapard" si FEADR catre organismele care asigura managementul si coordonarea finantarii programului.
Principalele atributii de plata ale Agentiei sint: verificarea cererilor de plata ale beneficiarilor proiectelor finantate prin "Sapard", FEADR si FEP, verificarea pe teren a proiectelor, pentru a stabili eligibilitatea platii, autorizarea platii catre beneficiarii proiectelor finantate, efectuarea platii catre beneficiarii proiectelor, Inregistrarea angajamentelor de plata si a platilor catre beneficiarii proiectelor, efectuarea de controale, ori de cite ori se considera necesar,
la beneficiarii proiectelor finantate prin "Sapard", FEADR si FEP,
dupa efectuarea platii, pentru a stabili daca eligibilitatea si conditiile
acordarii ajutorului financiar nerambursabil continua sa fie
respectate.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii