Mergi la conţinutul principal

Hotelul Tineret. Aştept investitor

• asta au aprobat, recent, membrii Consiliului Judeţean Brăila, în încercarea de a reintroduce în circuitul turistic al judeţului, Hotelul/Restaurant Tineret de pe Calea Călăraşilor, nr. 52 • clădirea zace de ani buni, iar aleşii locali au comandat un studiu de oportunitate prin care s-a reliefat faptul că o investiţie din partea unui privat ar fi cea mai bună variantă • la propunerea consilierului judeţean PNL Brăila Alexandru Dănăilă, s-a stabilit că hotelul va fi reabilitat şi amenajat pentru categoria de minim 3 stele, iar concesiunea se va realiza pe 49 de ani • nivelul minim al redevenţei lunare, de la care se porneşte licitaţia este în valoare de 1.900 euro/lună

 

O veste promiţătoare pentru turismul brăilean şi salvarea unei clădiri importante din centrul oraşului. Membrii CJ Brăila au aprobat, vineri, în cadrul şedinţei ordinare din luna aprilie, un studiu de oportunitate care vizează concesionarea prin licitaţie a Hotelului/Restaurant Tineret. Cu alte cuvinte, o parte importantă din clădirea în care se află Casa Tineretului. Concret, imobilul din Calea Călăraşilor nr. 52, corpurile F, G şi etajul superior al corpului D, pentru funcţionarea unei structuri de primire turistică, inclusiv cu funcţiune de alimentaţie publică. Iniţial prin acest proiect şi studiu s-a pus problema ca hotelul să fie modernizat şi să funcţioneze la minim 2 stele (aşa cum era şi înainte) iar concesionarea să se facă pe 25 de ani, cu posibilitate de prelungire, însă ca urmare a unui amendament al consilierului judeţean Alexandru Dănăilă (liderul PNL Brăila), lucrurile au căpătat o altă nuanţă. Acum se discută despre un hotel/ restaurant de minim 3 stele pe viitor şi o perioadă de concesionare de 49 de ani. Dănăilă a precizat că astfel sunt întrunite condiţii demne de un hotel ce se va afla în centrul oraşului, hotel care astfel, printre altele, va oferi servicii la un standard ridicat, va avea recepţie non stop şi alte beneficii. De asemenea, perioada mai mare de concesionare va atrage investitori serioşi, care îşi vor putea face planuri mai ample pentru hotel, a adăugat liberalul, iar restul membrilor CJ Brăila au fost de acord.

 

Care sunt planurile administraţiei pentru hotel

 

Prin acest proiect s-a aprobat nivelul minim al redevenţei lunare, de la care se porneşte licitaţia, în valoare de 1.900 euro/lună. Aşa cum am precizat, în primă fază, se pusese problema ca durata concesiunii să fie de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială. Din raportul proiectului aflăm că această clădire are o suprafaţă construită de 1.069,50 mp, este racordată la reţelele edilitare şi are centrală termică proprie, însă nefuncţională. Hotelul clasificat deocamdată la categoria “2 stele” are o capacitate de cazare de 36 camere, respectiv 72 de locuri, în camere duble (cu două paturi), cu grupuri sanitare proprii. Restaurantul are bucătărie proprie şi este în suprafaţă de 196,95 mp, situat la parter. Tot la parter se află şi o agenţie de turism, în suprafaţă de 302,64 mp.

“Având în vedere faptul că prin amplasarea sa, acest imobil a fost destinat desfăşurării activităţilor de turism (agenţie de turism, hotel şi restaurant), repunerea sa în circuitul turistic se impune ca o necesitate, în contextul dezvoltării economice a judeţului Brăila. (...) Prin concesionarea imobilului se transmite concesionarului, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a bunului respectiv, în schimbul unei redevenţe. Astfel, printr-o administrare eficientă a acestui imobil ce aparţine domeniului privat al judeţului Brăila, bugetul local nu va fi afectat prin cheltuieli, se vor obţine venituri din redevenţa stabilită, iar acest imobil va fi reabilitat şi menţinut în exploatare”, se arată în raportul proiectului.

În aceeaşi documentaţie se precizează că, plecând de la starea actuală a clădirii, concesionarul va trebui să investească pentru a o reabilita, pentru a o amenaja şi dota astfel încât să asigure cazare, alimentaţie publică, turism şi divertisment, dar şi să reintroducă Hotelul “Tineret” în circuitul turistic. Cât prin concesionarea etajului superior al corpului D, consilierii susţin că şi acolo se poate amenaja un spaţiu pentru susţinerea afacerilor (săli de conferinţe, întâlniri, protocol).

“Prin concesionarea acestui imobil, concedentul urmăreşte: promovarea prin turism a judeţului Brăila; dezvoltarea economică a judeţului Brăila prin dezvoltarea sectorului turistic; ridicarea nivelului de trai în judeţul Brăila prin dezvoltarea turismului local; crearea de noi locuri de muncă; furnizarea unor servicii de calitate pentru turişti; creşterea veniturilor bugetare; exploatarea în condiţii de eficienţă şi asigurarea întreţinerii imobilului; satisfacerea interesului public prin obţinerea unor venituri suplimentare; asigurarea protecţiei mediului”, se mai specifică în proiect.

Concesionarea se va face prin licitaţie, în conformitate cu OUG 57/2019, privind Codul Administrativ. Pentru calculul redevenţei s-a considerat relevantă abordarea prin venit, datorită caracterului de piaţă a metodei şi a faptului că activul include valoarea cotei indivize de teren (aflat sub clădire), precum şi lucrări importante de reamenajare, rezultatul fiind înscris în studiul de oportunitate, iar valoarea estimată a redevenţei (calculată la cursul euro de 4,8110 lei). Concret: pentru imobil parţial (hotel, restaurant, inclusiv cota indiviză teren), în suprafaţă utilă de 2.062,1 mp, discutăm despre 102.218 lei pe an, echivalentul a 21.246 euro (deci 49,57 lei/mp echivalent a 10,3 euro/mp), iar valoarea redevenţei lunare este de 8.518 lei, echivalentul a 1.770 euro (deci 4,13 lei/mp echivalent a 0,86 euro/mp). Pentru teren parcare, în suprafaţă de 185 mp, redevenţa anuală este de 3.814 lei, echivalentul a 792,9 euro (20,62 lei/mp echivalentul a 4,9 euro/mp) iar valoarea estimată a redevenţei lunare - 318,2 lei, echivalent a 66,1 euro (1,72 lei/mp echivalent a 0,36 euro/mp). În total, valoarea redevenţei anuale este de 106.033 lei echivalentul a 22.039,7 euro, ceea ce înseamnă o redevenţă lunară de 8.836,4 lei echivalentul a 1.836,7 euro.

Având în vedere faptul că lucrările de investiţii, precum şi avizele necesare funcţionării imobilului concesionat vor fi suportate de către concesionar, iar la data finalizării concesiunii, acesta va preda imobilul şi investiţia efectuată şi întreţinută corespunzător funcţionării, faţă de datele prezentate în studiul de oportunitate analizat, propunem nivelul minim al redevenţei lunare de la care va porni licitaţia, de 1.900 euro/lună (din care: 1.800 euro/lună pentru imobil parţial, inclusiv cota indiviză teren şi 100 euro/lună pentru teren parcare), respectiv 22.8000 euro/an”, se explică în proiectul de hotărâre.

Precizăm că studiul de oportunitate a fost realizat, potrivit documentaţiei, de către SC Androniu Consulting SRL (expert evaluator ANEVAR).

 

Propunerea lui Dănăilă: Hotel de 3 stele în centrul oraşului, pe 49 de ani

 

Consilierul judeţean Alexandru Dănăilă (preşedintele PNL Brăila) a intervenit la dezbaterile din şedinţă ale acestui punct de pe ordinea de zi, pentru a propune două amendamente. Acesta a afirmat că este foarte bine că se încearcă în sfârşit salvarea acestui hotel din centrul oraşului, însă a punctat că nu este suficient să fie reabilitat doar pentru categoria de 2 stele, la fel cum nu consideră că perioada de 25 de ani pentru concesiune poate fi văzută cu ochi buni de către un investitor serios.

“Până la urmă, tot în zona privată se pare că este soluţia. Propunerile mele sunt următoarele: legat de durata concesiunii şi de categoria minimă pentru această locaţie. Dacă aprobăm studiul de oportunitate şi hotărârea de consiliu în forma în care aţi propus-o dumneavoastră, înseamnă că orice viitor concesionar va putea să facă un hotel de două stele acolo. Hotel care nu îşi va atinge obiectivele pe care noi le vizăm. Adică la minim două stele înseamnă că nu trebuie să fie recepţie non stop, că poate fi recepţie alternativă, sunt nişte chestiuni pentru funcţionare, mult mai lejere faţă de ceea ce ar însemna trei stele. Deci în condiţiile astea, propunerea este ca minimul stelelor pe care noi să le solicităm de la viitorul concesionar al acestui hotel să fie de trei stele. Dacă sunt trei stele, înseamnă că trebuie să ofere mic-dejun în restaurantul acela, în salonul de evenimente sau altceva, înseamnă că toate camerele trebuie să aibă nişte dotări, astfel încât, în centrul oraşului să poată veni oameni care chiar au nevoie, au treabă, au diverse activităţi în Brăila, sau chiar care vin pentru activităţi turistice. Este foarte important acest minim de trei stele. Toate societăţile, instituţiile, atunci când trimit oameni în delegaţie, merg la categoria de trei stele, iar asta va asigura funcţionarea permanentă a hotelului respectiv. Plus ca va însemna amenajarea şi dotarea camerelor la un standard decent şi ar asigura, practic, integrarea acestui imobil în structura oraşului. Pentru că este chiar în centru -, inclusiv în structura turistică. Atunci, ar avea o categorie de turişti care ar veni să plătească un preţ corect acolo”, a declarat Dănăilă.

Totodată, acesta a precizat că dacă valoarea clădirii a fost estimată undeva la 400.000 euro, atunci orice investitor care ar ridica hotelul la standardul de trei stele ar trebui să facă o investiţii de trei sau chiar patru ori valoarea clădirii. Prin urmare, perioada de 25 de ani ar putea fi considerată neatractivă pusă în balanţă cu o investiţie de peste 1 milion de euro.

“În momentul în care el s-a dat în funcţiune şi va funcţiona contează mai puţin, pentru CJ Brăila, perioada de concesionare, pentru că după cei 25 de ani, nu cred că va dori Consiliul să ia înapoi hotelul să îl administreze, pentru că dacă nu a reuşit până acum, nu o va face nici atunci. Deci e o chestiune pe termen lung acest angajament şi acest contract. De aceea, amendamentul meu este să avem minim trei stele în loc de minim două, iar la următorul articol, în loc de 25 de ani să fie 49 de ani. Astfel încât să fie rentabil, şi să vină nişte investitori serioşi şi instituţionalizaţi, care să poată chiar să redea acestui hotel imaginea şi să aibă o grandoare, pentru că este în centrul oraşului şi ar trebui să fie amenajat corespunzător”, a adăugat liberalul.

Preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac a precizat, iniţial, că este de acord cu propunerile consilierului PNL, doar că proiectul de faţă vizează studiul realizat, care vorbeşte despre minim două stele şi perioada de 25 de ani de concesionare, prin urmare nu ar putea fi schimbate la acest moment, ci abia când se va realiza caietul de sarcini. Dănăilă a insistat că propunerea sa este legală, că această modificare trebuie inclusă încă de acum, iar după o serie de alte discuţii şi intervenţii ale mai multor membri ai consiliului, în cele din urmă, amendamentele liberalului au fost supuse la vot şi aprobate de plenul CJ Brăila.

 

Critici din partea taberei PNL pentru calitatea studiului de oportunitate

 

La rândul său, consilierul PNL Brăila Gicu Mitache a dorit să îşi manifeste nemulţumirea faţă de calitatea studiului de oportunitate supus spre aprobarea membrilor CJ. Acesta a afirmat că studiul a fost “făcut ca să fie” precizând că prezintă date eronate privind motivele pentru care recomandă reabilitarea hotelului.

“Am să reliefez două puncte, unul bun şi unul rău, aşa cum spune studiul. Acesta ne spune că trebuie să facem un hotel doar pentru faptul că, partea bună: la Ianca şi la Plopu avem lacuri care pot fi amenajate. Domnule preşedinte, studiul nu este bun! Trebuia să ne lămurească. Noi plătim un studiu de oportunitate care îmi spune că la Ianca şi la Plopu există lac. Nu mai există lacuri la Ianca şi la Plopu! Acelaşi studiu ne spune şi un lucru rău: că nu avem un Centru de Informare turistică la Brăila. Păi, sare în sus domnul Motoc! Cum să nu avem Centru de informare?! Avem! Asta ne prezintă studiul de oportunitate”, a afirmat Mitache, vizibil iritat.

“Studiul de oportunitate a plecat exact de la situaţia reală a hotelului, care în momentul de faţă, sau când s-a închis, avea minim două stele. Atât! De asta scrie minim două stele”, a răspuns Chiriac, schimbând astfel subiectul legat de calitatea studiului.

În cele din urmă s-a adăugat un nou articol privind faptul că hotelul trebuie să aibă minim trei stele pe viitor, iar durata de concesionare se va face pe 49 de ani, fără a fi depăşită. Proiectul amendat a fost aprobat în unanimitate.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro