Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Despagubirile pentru fostii proprietari se vor calcula la valoarea de piata a imobilelor

Guvernul a aprobat recent atit Metodologia de stabilire si acordare a despagubirilor pentru fostii proprietari, cit si cea referitoare la aplicarea legislatiei privind retrocedarea imobilelor care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinind minoritatilor nationale.
Potrivit noii metodologii, despagubirile nu vor fi mai fi plafonate, cuantumul acestora fiind stabilit, potrivit valorii de piata, doar de catre evaluatori autorizati independenti, persoane fizice sau juridice, desemnati in mod aleatoriu de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. Evaluatorii trebuie sa indeplineasca conditii foarte stricte, printre care experienta in domeniu si detinerea unei polite de asigurare pentru raspundere. In plus, va exista si un mecanism de control al acestora, iar onorariile ce li se cuvin vor fi achitate din bugetul Cancelariei primului-ministru, la cererea comisiei.
Despagubirile vor fi stabilite pe baza raportului de evaluare, care va fi comunicat atit comisiei, cit si persoanelor indreptatite. In cazul in care acestea din urma au obiectii, raportul de evaluare va putea fi contestat. Daca nu vor exista obiectii, comisia va emite titlul de despagubire.
Legea 247/2005 prevede ca, pentru asigurarea resurselor financiare necesare, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a legii, va fi constituit Fondul Proprietatea. Pina la finalizarea procedurilor de despagubire, Ministerul Finantelor va reprezenta statul roman ca actionar al acestuia.
Pentru analizarea si stabilirea cuantumului final al despagubirilor, se va constitui Comisia centrala pentru stabilirea despagubirilor, aflata in subordinea Cancelariei primului-ministru. Tot acestei comisii ii vor fi remise si deciziile emise de autoritatile sau institutiile aflate sub autoritatea sau coordonarea ministerelor, dar acestea va trebui insotite de toate documentele si inscrisurile justificative, inclusiv situatia juridica a imobilelor care fac obiectul notificarii. Dupa analiza, comisia le va trimite unui evaluator autorizat, in vederea intocmirii raportului de evaluare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii