Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A demarat procesul de autorizare a interpretilor limbajului mimico - gestual

De curind, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a demarat procesul de autorizare a interpretilor limbajului mimico - gestual specific persoanelor cu deficiente de auz si a interpretilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate. Autorizarea acestora vine In Intimpinarea unei nevoi resimtite de mult timp In domeniu, cu atit mai mult cu cit actele normative In vigoare precum si proiectul Legii privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevad obligatia autoritatilor si a institutiilor centrale si locale, publice sau private, de a asigura interpreti autorizati pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv sau cu surdocecitate.
In vederea autorizarii ca interpret, solicitantul trebuie sa aiba virsta minima de 18 ani; sa fi absolvit cel putin cursurile Invatamintului liceal; sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza unui examen medical de specialitate; sa fi absolvit cursurile de limbaj mimico - gestual specific persoanelor cu deficiente de auz si sa detina certificatul de absolvire eliberat de Asociatia Nationala a Surzilor, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si sa nu fi fost condamnat pentru savirsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de interpret. Daca indeplinesc toate aceste conditii, solicitantii vor intocmi un dosar pe care il vor depune la sediul ANPH de pe Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, Bucuresti. Acesta va cuprinde o cerere, actul de identitate In copie; certificatul de absolvire a cursului de limbaj mimico - gestual (In copie legalizata) si cazierul judiciar.
In termen de 30 de zile de la Inregistrarea cererii de autorizare si a dosarului, comisia se va Intruni pentru testarea individuala a solicitantului, care va trebuie sa se prezinte In fata acesteia, In vederea testarii individuale, care va consta In probe de interpretare-retroversiune-traducere In limbaj mimico - gestual. In urma testarii individuale, comisia va elibera autorizatia sau va respinge cererea de autorizare. Autorizatia are valabilitate 2 ani, exceptie facind cazurile de retragere a acesteia. Prelungirea valabilitatii se face In urma unei testari individuale In fata comisiei, ulterior depunerii cererii de prelungire, cu 30 de zile Inainte de expirarea termenului de valabilitate.

In Braila sint peste 270 de surzi

Asociatia surdo-mutilor de la Braila are o vechime de peste 50 de ani si numara peste 270 de membri. Ei sint preluati de Asociatie numai dupa terminarea scolilor speciale. Acest tip de deficienta este considerat handicap de grad accentuat, iar pentru a putea fi incadrat in aceasta categorie trebuie sa se dovedeasca, cu acte medicale, ca a fost dobindit congenital sau in adolescenta, pina la 25 de ani. In Braila exista doar doua cazuri de surditate dobindite congenital, restul s-au datorat unor otite netratate la timp sau tratate necorespunzator.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii