Mergi la conţinutul principal
Sute de milioane, pentru apă mai curată și presiune mai mare la robinet

Curg contractele la CUP ”Dunărea”

• Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila a semnat, zilele acestea, două contracte pentru modernizarea Stației de Tratare a Apei Potabile de la Chiscani, a celei de la Gropeni și a Gospodăriei de Apă Brăila • un al treilea contract vizează furnizarea a peste 21.000 de apometre și cămine subterane pentru apometre • în total, vor fi semnate 24 de contracte de modernizare, în cadrul unui proiect de 240 milioane de euro, bani europeni • printre altele, compania va avea un laborator nou de tratare a apei și bazine noi • vor fi modernizate, de asemenea, rezervorul de înmagazinare a apei Radu Negru, de 20.000 mc, conductele de aducțiune STAP Chiscani - STAP Gropeni, instalațiile electrice și cele de alimentare cu apă • lucrările proconizate se vor executa în proporție de 80% cu fonduri europene • prin lucrările executate, vom avea în tot județul apă de o calitate superioară și va crește presiunea la robinet, promit reprezentanții companiei de apă-canal

 

Apă mai curată, instalații noi, la standarde europene, presiune suficient de mare la robinet și eliminarea pierderilor, acestea sunt doar câteva dintre obiectivele urmărite de operatorul de apă-canal al municipiului Brăila, după semnarea mai multor contracte de zeci de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată, în mare parte, cu fonduri europene și doar 6% contribuția companiei. 

Contactat în legătură cu semnarea ultimelor trei contracte (din 15, 17 și 21 noiembrie a.c.) - parte a proiectului de 240 de milioane de euro care vizează modernizarea și extinderea infrastructurii de apă-canal din județul Brăila -, directorul Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila SA, Silviu Mangiurea, ne-a precizat: „Din cele 24 de contracte aferente proiectului de 240 de milioane de euro, finanțat prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 - n.r.), am semnat până în prezent 14, iar pe 6 decembrie îl vom semna pe al 15-lea. 13 UAT-uri vor beneficia de apă potabilă 100% în urma implementării ultimelor contracte, urmând ca, la finele proiectului, 32 de UAT-uri din tot județul Brăila, cu zeci de mii de locuitori - inclusiv localitățile cu peste 50 de locuitori - să fie beneficiarii acestor lucrări de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. La finele acestui proiect de anvergură, județul Brăila se va conforma legislației Uniunii Europene atât în ceea ce privește infrastructura de apă, cât și cea de canal”.  

 

Stații de tratare a apei la standarde europene

Astfel, Compania de Utilități Publice (CUP) „Dunărea” Brăila a semnat, numai de la începutul lui noiembrie, trei contracte ce vizează lucrări de modernizare de peste 100 de milioane de lei, derulate pe o perioadă de 90 de luni, respectiv 20 de luni, și finanțate în proporție de 80% cu fonduri europene. Primul contract, semnat pe 15 noiembrie a. c. - „Proiectare și execuție aducțiuni apă potabilă, rețea evacuare ape uzate convențional curate din STAP Chiscani și aducțiune apă brută de la captare la STAP Chiscani - UAT Brăila - Lot 2 Lucrări în STAP Chiscani, GA Brăila, complex înmagazinare Radu Negru și aducțiuni STAP Chiscani - STAP Gropeni” - este parte a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM) - Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 - „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Dincolo de această denumire oarecum pompoasă, obiectul contractului de aproape 40 de milioane de lei constă în proiectarea și execuția lucrărilor privind: a) conducta de aducțiune apă brută priza Chiscani - Stație Tratare Apă Potabilă (STAP) Chiscani (de 2.870 metri); b) lucrări în cadrul STAP Chiscani (laborator nou, bazin ape uzate menajere, bazin ape uzate convențional curate, electropompe aducțiune, cablu alimentare între STAP Chiscani și post trafo, reabilitare cablu alimentare între priza Chiscani și STAP Chiscani, drum de acces); c) conducta de aducțiune STAP Chiscani - STAP Gropeni (de 14.566 metri); d) lucrări în cadrul Gospodăriei de Apă (GA) Brăila (reabilitare circuite în tabloul electric, procurare și montare grup electrogen, amenajare laborator în clădire existentă); e) lucrări în complexul de înmagazinare Radu Negru (reabilitare rezervor de înmagazinare de 20.000 mc, reabilitare instalație hidromecanică rezervor, procurare și montare grup electrogen); f) echipamente și dotări de laborator (STAP Chiscani și GA Brăila) și g) dotări în sistemele de alimentare cu apă.

Potrivit unui comunicat dat publicității de CUP „Dunărea” Brăila SA, rezultatele așteptate ca urmare a implementării contractului vizează îmbunătățirea calității apei potabile distribuită consumatorilor, protecția sănătății publice și a mediului înconjurător, asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată și fără întreruperi în furnizare, asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației, reducerea pierderilor de apă în aria de proiect după implementarea proiectului prin reabilitarea conductelor de aducțiune și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea structurii de management a serviciilor de apă.

Contractul la care facem referire a fost semnat de CUP „Dunărea” cu Asocierea SC CONCIVIA SA (Lider de asociere) - SC EDAS EXIM SRL (Asociat 1) - SC AQUA SERV SRL (Asociat 2) și are o valoare de 39.392.966,91 lei, fără TVA.

Potrivit beneficiarilor proiectului, durata contractului este de 90 de luni (6 luni proiectare, 24 luni execuție lucrări, 60 luni perioadă de notificare a defectelor) de la data emiterii ordinului administrativ de începere a lucrărilor. 

Contractul este asigurat prin următoarea schemă de cofinanțare: 6% contribuție CUP „Dunărea” Brăila, 1,88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția Uniunii Europene.

 

Conducta de aducțiune a apei potabile de la Chiscani la Brăila, de aproape 12 kilometri lungime, va fi reabilitată

Cel de-al doilea contract, semnat pe 17 noiembrie  2022 de CUP „Dunărea” Brăila este cel de „Proiectare și execuție aducțiuni apă potabilă, rețea evacuare ape uzate convențional curate din STAP Chiscani și aducțiune apă brută de la captare la STAP Chiscani - UAT Brăila - Lot 1 Aducțiuni” din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, finanțat prin POIM 2014 - 2020 - Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 - „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Obiectul celui de-al doilea contract semnat constă în proiectarea și execuția unor lucrări de reabilitare a conductei de aducțiune prin care se transportă apă potabilă de la Stația de Tratare a Apei Potabile (STAP) Chiscani la Complexul de Înmagazinare Apă Potabilă Radu Negru și către Gospodăria de Apă Brăila, lungimea conductei de aducțiune de reabilitat fiind de 11.672 metri.

Operatorul de apă-canal urmărește, și de această dată, îmbunătățirea calității apei potabile, protecția sănătății publice și a mediului înconjurător, asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată și fără întreruperi în furnizare, asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației, reducerea pierderilor de apă și îmbunătățirea structurii de management a serviciilor de apă.

Cel de-al doilea contract a fost semnat cu Asocierea INSPET SA (Lider de asociere) - GREEN LINE CONSTRUCT SRL  (Asociat1) - SAVA SERV CONSTRUCT SRL (Asociat 2) și are o valoare de 39.914.154 lei, fără TVA. Și de această dată, durata contractului este de 90 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, iar schema de cofinanțare este identică: 6% contribuție CUP „Dunărea” Brăila, 1.88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția UE.

 

Peste 21.000 de apometre „inteligente” și tot atâtea cămine subterane pentru consumatorii din tot județul

Cel de-al treilea contract, semnat de CUP „Dunărea” pe data de 21 noiembrie a.c., este cel intitulat „Contract de furnizare apometre, cămine subterane pentru apometre pentru rețeaua de distribuție și debitmetre electromagnetice” și este cel de-al 14-lea încheiat în cadrul POIM 2014-2020.

Obiectul contractului constă în furnizarea către beneficiarul CUP „Dunărea” Brăila a următoarelor produse: contori echipați cu module radio de comunicație (20.690 bucăți cu diametrul Dn 15 mm și 771 bucăți cu diametrul Dn 20 mm), cămine subterane de branșament complet echipate pentru contori (21.461 bucăți) și debitmetre electromagnetice (81 bucăți), inclusiv 3 licențe software PC pentru managementul datelor colectate de apometre /debitmetre, 15 aparate portabile de emisie-recepție (terminale portabile) și trei unități PC pentru descărcarea datelor colectate prin intermediul terminalelor portabile.

Scopul urmărit prin implementarea contractului vizează: extinderea capacității de monitorizare a distribuției de apă din gospodăriile de apă existente care nu dețin în prezent monitorizarea debitelor de apă, precum și din gospodăriile/stațiile de tratare noi executate în cadrul POIM și monitorizarea consumului de apă distribuită către populație și agenți economici; creșterea vitezei de citire a contorului și evitarea riscurilor cauzate de citirea manuală prin utilizarea tehnologiei sistemelor mobile de colectare a datelor; creșterea siguranței citirilor, respectiv a gradului de satisfacție a clienților prin evitarea intrării pe proprietățile private; înregistrarea  debitelor de vârf, detecția  pierderilor de apă, detecția curgerii inverse, detecția fraudării prin montarea pe contorul de apă sau înglobarea în acesta a unui modul de comunicație radio.

Potrivit companiei, „Contractul de furnizare apometre, cămine subterane pentru apometre pentru rețeaua de distribuție și debitmetre electromagnetice” a fost semnat cu Asocierea SC VESTRA INDUSTRY SRL (lider de asociere) și SC TRIPLAST SRL (asociat) și are o valoare de 30.770.453,81 lei fără TVA. Totodată, durata contractului este de 20 luni de la data emiterii ordinului administrativ de începere a lucrărilor. Schema de cofinanțare este aceeași: 6% contribuție CUP „Dunărea” Brăila, 1.88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția Uniunii Europene.

 

 

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 

Arbo300x600

 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro