Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Certificatul fiscal este necesar efectuarii oricarei tranzactii

Incepind cu 7 septembrie, nici un contract de vinzare-cumparare asupra unui bun mobil sau imobil supus impozitarii nu se mai poate face fara un certificat care sa ateste achitarea tuturor obligatiilor bugetare pe care cel care doreste sa vinda respectivul bun le are fata de bugetul local.
Noua prevedere este stipulata in OG nr.35/2006, care modifica OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. In principiu, reglementarea se refera la terenuri, cladiri si mijloace de transport.
Prevederea nu este tocmai o noutate, pentru ca si pina acum era nevoie ca persoanele care doreau sa vinda cladiri sau terenuri sa-si plateasca mai intii obligatiile la bugetul local, insa numai pentru bunurile ce urmau sa fie instrainate. In plus, pina acum, notarii erau cei care ar fi trebuit sa notifice primariilor despre aceste schimbari de proprietate.
Legea care a intrat in vigoare stipuleaza in mod expres ca "actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor susmentionate (adica fara a atesta, printr-un certificat fiscal ca, la data vinzarii, proprietarul initial nu are obligatii la bugetul local - n.r.) sint nule de drept". La fel, prevederea este valabila si pentru terenuri sau mijloace de transport. Astfel, cel interesat ca toate actele sa fie in ordine este in primul rind cumparatorul, tocmai pentru a nu-si pierde dreptul de proprietate asupra bunului pe care l-a cumparat.

Patru lei certificatul

Atit pentru persoane fizice, cit si pentru persoane juridice, certificatul fiscal se emite, pe baza de cerere, de catre Directia Fiscala. Dupa cum ne-a declarat Stoica Anghelescu, directorul Directiei Finantelor Publice Locale, in cazul persoanelor fizice, documentul se elibereaza la centrul din Piata Traian, iar pentru persoanele juridice la centrul din B-dul Al.I. Cuza nr.105.
Eliberarea certificatului costa 4 lei, documentul fiind valabil pina la sfirsitul lunii in care a fost eliberat. Daca solicitarea se face dupa data de 25 a lunii, atunci plata obligatiilor bugetare trebuie sa acopere si luna urmatoare, iar certificatul este valabil pina la finele lunii urmatoare.
Modificarile din Codul de procedura fiscala sint in strinsa legatura cu modificarea Codului fiscal, prin Legea nr. 246/2006, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2007. Intre modificarile aduse de lege se numara cresterea impozitului pe cladiri cu suprafata de peste 150 de metri patrati, unde impozitul se va majora cu 5% pentru fiecare 50 de metri patrati sau fractiune din acestia. De asemenea, impozitul anual pe cladiri, terenuri si mijloace de transport nu se va mai plati in patru, ci in doua transe, respectiv pina la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii