Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cei care detin bunuri de lux nu vor mai primi ajutoare sociale

In curind, dreptul la ajutorul social va fi stabilit In functie de veniturile nete realizate, dar si de bunurile pe care le detin persoanele singure sau familiile care solicita sprijin financiar din partea statului. Acestea si alte reglementari au fost introduse In urma semnalelor primite de la autoritatile locale In ceea ce priveste modul de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si a evaluarilor realizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si alte organisme internationale.
Una dintre cele mai importante modificari se refera la introducerea unei liste de bunuri considerate de stricta necesitate, pe care persoanele le pot avea atunci cind solicita ajutor social. In cazul in care detin bunuri ce nu se regasesc pe aceasta lista, ele nu vor mai primi sprijin din partea statului. Pe lista se regasesc, printre altele: masina de gatit; frigider si/sau congelator sau combina frigorifica; masina de spalat; aspirator; televizor; telefon fix sau mobil; calculator personal; terenul pe care se afla locuinta, precum si cel care Imprejmuieste imobilul, dar nu mai mult de 500 mp In zona urbana si 1.000 mp In zona rurala; animale si alte bunuri provenite din ajutoare sau donatii. In lista bunurilor care nu sint considerate de stricta necesitate se regasesc: cladiri sau alte spatii locative In afara locuintei de domiciliu, aparate de filmat, camere video, laptop-uri, tablouri si obiecte de arta, autoutilitare, autocamioane, salupe, tractoare, cazan de fabricat rachiu, precum si depozite bancare care depasesc ca valoare nivelul venitului minim garantat, calculat pentru un an de zile. In cazul in care o familie detine mai multe bunuri de stricta necesitate, cuantumul venitului net lunar se va stabili In functie de veniturile potentiale care pot fi obtinute prin valorificarea bunurilor respective.
Si in ceea ce priveste orele de munca pe care beneficiarii venitului minim garantat ar trebui sa le presteze in folosul comunitatii au intervenit unele modificari. Astfel, numarul acestora se va calcula direct proportional cu cuantumul ajutorului social, prin aplicarea unui tarif orar corespunzator salariului minim pe economie, raportat la durata medie lunara a timpului mediu de munca. In cazul In care persoana nominalizata sa presteze orele de munca In folosul comunitatii nu le poate efectua, obligatia poate fi transferata altor persoane din familie, dar numai cu acordul primarului localitatii.
Daca dreptul la ajutor social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate, ori daca pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestor date, primarul va suspenda plata ajutorului social si va solicita verificarea datelor. In situatia in care verificarile vor concluziona ca familia sau persoana respectiva are dreptul la un ajutor social In suma mai mare, noul cuantum va fi stabilit printr-o dispozitie scrisa a primarului. De asemenea, sumele Incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaza de la persoana care le-a primit In termenul de prescriptie stabilit de legea pentru creante bugetare.

Peste 14.000 de braileni ne-au stors din buzunare, in primele sapte luni ale anului, mai mult de 40 de miliarde de lei. Acestia sint oameni care nu realizeaza venituri, fie pentru ca nu isi gasesc un loc de munca, fie pentru ca prefera sa stea acasa, pe banii nostri. Este foarte adevarat ca dintre cei care beneficiaza de venitul minim garantat sint si multi amariti, care efectiv nu au din ce trai, deoarece au o virsta inaintata si nu ii mai incadreaza nimeni in munca sau sint bolnavi. Dar sint si numeroase persoane perfect capabile de munca, in floarea virstei si a puterilor fizice, care prefera sa primeasca niste bani de la stat, adica din contributia noastra, fara sa faca nimic.
La ora actuala, la nivelul judetului Braila, exista 5.032 de familii beneficiare de venit minim garantat, cele mai multe fiind din municipiul Braila - 1.164. Potrivit prevederilor actuale, nivelul lunar al venitului minim garantat este de 166 RON pentru familiile formate din 2 persoane, 231 RON pentru cele din 3 persoane, 287 RON pentru 4 persoane si 341 RON pentru 5. De asemenea, pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, se acorda cite 23 RON. Persoanele singure beneficiaza de un ajutor social in cuantum de 92 RON.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii