Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Braila va avea circa 3.000 de rentieri agricoli

Fosta Unitate Teritoriala Braila a Agentiei Domeniilor Statului (ADS) a devenit Birou Judetean de Renta Viagera Agricola (BJRVA) - Reprezentanta Teritoriala ADS. Noua structura are trei angajati si este condusa de Marian Gaureanu, care detine functia de sef birou. Masura a fost luata ca urmare a aprobarii, la sfirsitul anului trecut, a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola", unul din cele mai importante capitole ale Legii nr. 247/2005 privind reforma proprietatii si justitiei. BJRVA Braila functioneaza in cladirea Palatului Agriculturii si, culmea, desi prin definitie este un birou in care se va lucra cu batrini de peste 62 de ani, nu i s-a gasit alta locatie decit o camera de 10 -12 metri patrati, tocmai la etajul III al imobilului. Deocamdata, angajatii BJRVA au sarcina de a populariza prevederile legii si de a acorda consultanta gratuita persoanelor care solicita informatii in legatura cu acest subiect, dar si de a pregati baza logistica necesara derularii activitatii viitoare. Chiar si asa, zilnic, cel putin trei proprietari de teren agricol vin personal si cer informatii, iar telefonic, alti cinci - sase.

O sursa sigura de venit, garantata de stat

Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita unui rentier agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile aflate in proprietatea sa, avind siguranta unei surse viagere de venituri garantata de stat. Cuantumul rentei viagere este echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar instrainat sau 50 euro/ha pentru fiecare hectar dat in arenda. Plata acestei rente se face pe baza mediei cursului calculat de BNR din primul semestru al anului in care se efectueaza plata. De renta viagera vor beneficia proprietarii a maximum 10 hectare de teren, in virsta de peste 62 de ani, care instraineaza suprafetele respective sau le dau in arenda.
Terenurile care pot face obiectul acestei legi sint cele dobindite anterior anului 1989 sau dupa 1989, prin aplicarea Legii 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 1/2000 cu modificarile ulterioare, si care nu au fost Instrainate prin acte Intre vii dupa 1990. De prevederile legii pot beneficia de asemenea si persoanele care au dobindit terenuri prin mostenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin Legea nr. 18, in baza certificatului de mostenitor. Pot primi renta viagera si taranii care au Incheiat contracte de arendare dupa aparitia Legii nr 247, daca aceste contracte sint Inca In vigoare, la sfirsitul anului, pentru care se plateste renta. In cazul proprietarilor casatoriti, care beneficiaza de renta pentru terenul bun comun, daca doar unul din soti indeplineste conditia de virsta, renta se va plati doar pina la decesul sotului respectiv. Sotul supravietuitor beneficiaza de renta viagera daca anterior datei decesului rentierului a Implinit 62 de ani. De asemenea, In acest caz, suma acordata va fi redusa In situatia In care suprafata se diminueaza, Intrucit exista si alti mostenitori.

Circa 1.000 de batrini vor depune cererile in primul trimestru

Pentru a beneficia de renta viagera, persoanele indreptatite vor
trebui sa prezinte la birourile judetene, fie actele notariale de
instrainare a terenurilor, fie contractele de arenda, pe baza carora le
vor fi inminate carnete de rentier. Renta va fi platita pe baza
acestor documente, din fondurile prevazute in acest scop in
bugetul Ministerului Agriculturii.
Primul pas pentru obtinerea rentei este depunerea unei cereri la biroul judetean. Cererea trebuie insotita de o copie de pe actul de identitate, o copie de pe actul de vinzare-cumparare intabulat sau, dupa caz, de pe titlul de proprietate si de pe contractul de arenda. La acestea se va adauga o declaratie pe propria raspundere ca, dupa instrainarea sau arendarea suprafetei respective, nu ramine in proprietate cu mai mult de 0,5 ha teren agricol.
Solicitantii vor prezenta angajatului BJRVA toate actele in original, dar vor depune la dosar doar copiile acestora.
Conform aprecierilor specialistilor Ministerului Agriculturii, suprafata de teren agricol care va fi data In arenda sau va fi vinduta, deci disponibilizata, va fi de circa 3,2 milioane ha, detinuta In prezent de 1,3 milioane de producatori agricoli. La Braila, specialistii estimeaza ca numarul batrinilor care vor beneficia de renta viagera se va apropia de 3.000, din care cel putin 1.000 vor depune documentatia in primele trei luni ale anului. De precizat ca, in 2006, vor fi alocati pentru renta viagera 500 de miliarde de lei vechi, iar platile vor fi facute In partea a doua a anului, Intr-o singura transa.
Mai trebuie spus ca de renta viagera pot beneficia toti proprietarii a maxim 10 ha teren, de peste 62 de ani, indiferent daca locuiesc in mediul rural sau urban, sau daca beneficiaza deja de pensie de stat sau de agricultori. In plus, indiferent de localitatea de resedinta, documentatia de solicitare a rentei viagere se depune la Biroul judetean pe raza de competenta unde este inregistrat terenul.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii