Mergi la conţinutul principal
Administraţia Dragomir şi directivele UE

Brăila eficientă energetic

* din iulie 2017 şi până în prezent municipalitatea are la dispoziţie un program de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Brăila, realizat de anumite societăţi în urma unor licitaţii, care se actualizează anual * ultima astfel de actualizare a fost aprobată în CLM Brăila în luna septembrie 2021 * potrivit acestui studiu, principalul pas pe care Primăria Brăila ar trebui să îl facă, ar fi angajarea unui manager energetic * totodată, se fac anumite sugestii a căror implementare este urmărită ulterior * primarul Marian Dragomir a explicat că municipalitatea a investit şi a evoluat foarte mult la capitolul iluminat stradal, are proiecte privind eficientizarea energetică a unităţilor de învăţământ, însă nu consideră necesar un manager energetic, ci preferă să aloce fonduri în alte direcţii, nu în salarii * edilul-şef a mai adăugat că municipalitatea nu este obligată să pună în operă toate recomandările din acest studiu

 

 

 

 

 

Consilierii municipali au aprobat, recent, forma actualizată a Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice din Municipiul Brăila. Un studiu de peste 100 de pagini, care analizează situaţia actuală a oraşului la capitolul eficienţă energetică şi care oferă sugestii şi recomandări privind acţiuni viitoare pentru a micşora consumul energetic pe viitor. Din raportul de specialitate aflăm că acest program a fost aprobat pentru prima oară de CLM Brăila în luna iulie 2017 şi de atunci hotărârea a mai fost actualizată de cinci ori (în septembrie 2017, în 2018, 2019, 2020 şi în septembrie 2021).

Legea 121/2014 prin care a fost transpusă Directiva 2012/27/UE în cadrul legislaţiei naţionale în vederea atingerii obiectivului de eficienţă energetică, prevede că acolo unde localităţile înregistrează o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori, autorităţile au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Acestea trebuie să includă măsuri pe termen scurt şi pe termen de 3-6 ani. De asemenea, să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de mangement energetic cu o persoană fizică atestată în condiţiile legii cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice. Practic, aceste planuri se întocmesc o singură dată şi se actualizează anual, conform modelului aprobat printr-o Decizie ANRE.

În scopul monitorizării progreselor înregistrate la nivelul Municipiului, identificării şi implementării unor noi măsuri şi proiecte care să conducă la atingerea obiectivelor de reducere a consumurilor de energie prevăzute de legislaţia în domeniu, Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice a Municipiului Brăila a fost actualizat de consultantul SC Servselect SRL din Cluj-Napoca, în baza contractului de prestări servicii nr. 1119/12.01.2021”, se precizează în raport.

Obiectivul programului constă atât în evidenţierea potenţialelor economii de energie, ca rezultat al modernizării unor obiective aflate în administrarea Municipiului Brăila, cât şi în prezentarea unor soluţii de creştere a eficienţei energetice. Documentul defineşte deci: acţiuni, responsabilităţi şi termene de realizare în scopul reducerii consumului de energie.

În cadrul acestui studiu, analiza rezultatelor obţinute prin implementarea măsurilor din Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice, se face prin comparaţie, pe baza datelor cu privire la: starea obiectivelor înainte şi după punerea în aplicare a măsurilor prezentate în Program; cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a măsurilor programului, precum şi proiecţiile pentru o anumită perioadă de timp, folosind datele de măsurători reale şi previziunile bazate pe rezultatele efective generate de implentarea acestor măsuri.

Membrii CLM Brăila au aprobat forma actualizată a acestui Program în şedinţa ordinară de la finele lunii septembrie, fără dezbateri, cu unanimitate de voturi.

Contactat în legătură cu acest proiect, primarul Marian Dragomir a explicat că municipalitatea are nevoie de aprobarea acestui program pentru a putea accesa anumite fonduri europene. Edilul-şef a mai punctat că Brăila s-a dezvoltat mult în ultimii ani în ceea ce priveşte eficienţa energetică la capitolul iluminat public, are foarte multe proiecte pe fonduri europene de eficientizare energetică la grădiniţe, şcoli şi licee din oraş, are proiecte în implementare care prevăd piste de biciclete, staţii pentru transport electric, a achiziţionat autobuze care poluează foarte puţin şi va continua cu îmbogăţirea flotei ”Braicar” cu autobuze electrice. Totuşi, Dragomir a dorit să sublinieze că punctele prinse de firma de consultanţă în acest program sunt mai mult sub formă de recomandări, astfel că municipalitatea alege ce implementează, când şi sub ce formă.

Întrebat cât a costat acest studiu, primarul nu ne-a putut oferi un răspuns în timpul convorbirii telefonice, deoarece nu era la birou şi nu avea acces la datele solicitate, însă a dorit să sublinieze că societăţile care au realizat studiul şi care l-au actualizat au fost selectate în urma unei licitaţii publice.

 

Ce prevede acest Program

După prezentarea cadrului legislativ, o explicaţie a termenilor folosiţi, o descriere generală a Municipiului Brăila (descriere geografică, condiţii climatice), se face o prezentare a programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (obiective şi acţiuni rezultate, fixate). Potrivit acestui studiu, proiectele prioritare vizează organizarea internă, sistemul de iluminat public, cel de transport, producerea de energie din surse regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a Municipiului. De asemenea, sunt făcute anumite recomandări. Astfel, pentru sistemul public de iluminat: Primăria Municipiului Brăila a primit sugestia de a realiza un audit electroenergetic asupra întregului sistem ce funcţionează la nivelul oraşului, pentru ca mai apoi să obţină economii de pe urma implemetării soluţiilor din Audit, cu precizarea că pentru asta poate folosi bani de la bugetul local şi fonduri UE.

Pentru măsurile propuse la nivelul clădirilor publice, în cazul unităţilor de învăţământ, municipalitatea a primit sugestia de a creşte eficienţa energetică, a gestionării inteligente a energiei în clădiri în cel puţin două unităţi de învăţământ.

Pentru producerea locală de energie electrică din surse regenerabile, sugestia vizează implementarea unui proiect şi execuţia unei centrale fotovoltaice pe învelitoarea unei clădiri. Sunt trei măsuri propuse şi la nivelul de urbanism local: stabilirea unor standarde energetice înspre nZEB (eficienţă şi surse regenerabile) pentru noile clădiri publice şi lucrări de renovare; impunerea ca la obţinerea autorizaţiilor de construcţii pentru clădiri noi, acestea să respecte indicatorii de performanţă energetică aferenţi clădirilor nZEB; de asemenea, realizarea dezvoltării urbane inclusiv prin planificare energetică a zonelor construite.

Ca măsuri propuse la nivelul comunităţii se vorbeşte despre intensificarea consultărilor cu proprietarii de clădiri rezidenţiale şi comerciale; realizarea unor campanii de comunicare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, în probleme de energie (Ziua Energiei Durabile o dată pe an), distribuirea de materiale informaţionale privind bunele practici de mediu şi economisirea de energie în clădirile publice. În ceea ce priveşte măsurile propuse pentru îmbunătăţirea organizării interne: se recomandă actualizarea programului de îmbunătăţire eficienţă energetică PiEE 2021/2022 şi asistenţă tehnică de management energetic urban.

 

Sugestii pentru proiecte pilot

Totodată, societatea care a realizat proiectul a venit şi cu o serie de sfaturi pilot pentru Primăria Brăila. Mai precis: Implementarea unui sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură în cel puţin o sală de clasă dintr-o şcoală şi monitorizarea calităţii aerului interior - de unde să rezulte o economie de energie termică prin recuperarea căldurii evacuate la aerisire şi creşterea semnificativă a calităţii aerului interior; implementarea unui sistem de iluminat adaptiv în cel puţin trei săli de clase din trei şcoli diferite, cu aducerea în standarde a paramentrilor luminotehnici - economie de energie electrică, la pachet cu creşterea calităţii iluminatului interior şi a aportului de lumină pentru activităţile educative; Implementarea unui sistem pilot de monitorizare energetică integrată (energie electrică, gaz metan, apă) pentru o clădire publică - economii de energie estimate la 10%; Implementarea unui sistem de condiţionare a nivelului tensiunii de alimentare cu energie electrică într-o clădire sau la nivelul unui punct de aprindere iluminat public, de unde să rezulte economii de energie electrică, creşterea duratei de viaţă a echipamentelor electrice/aparate de iluminat, asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie; Implementarea unor surse regenerabile de energie electrică la nivelul unei clădiri publice pentru autoconsum; Certificarea unei clădiri publice care va fi modernizată ca şi clădire publică verde, reprezentativă la nivelul comunităţii urbane şi la nivel naţional; Implementarea sistemului standard de Management Energetic ISO 50001 la nivelul Primăriei; Implementarea unui serviciu suport de management energetic din care să reiasă creşterea competenţelor şi suport în aplicarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei.

Alte ”sfaturi” transmise municipalităţii fac referire în primul rând la achiziţia unui manager energetic, conform Legii 121/2014 (cu precizarea că fondurile necesare estimate s-ar ridica la 80.000 lei). Ulterior implementarea unei baze de date a consumului energetic aferent Municipiului Brăila în care să se regăsească inventarierea consumatorilor energetici din sectorul rezidenţial (realizarea de audituri aferente clădirilor din sectorul rezidenţial public, colectarea de date privind suprafaţa utilizată, tipul de cantitate de consum energetic etc.), inventarierea tuturor consumatorilor din clădirile publice, actualizarea bazei de date a consumului energetic din Municipiul Brăila; implementarea măsurilor propuse în cadrul PIEE.

Precizăm că tot în cadrul programului, printre altele, se mai sugerează şi oprirea iluminatului stradal pe anumite intervale orare din noapte (de exemplu după ora 02:00) pentru a se realiza economii.

 

Primarul susţine că o parte dintre proiecte sunt în curs de realizare

Edilul-şef Marian Dragomir a dorit să puncteze încă de la început că în ciuda recomandării primite, nu este de acord cu angajarea unui manager energetic, deoarece preferă ca fondurile respective să meargă către investiţii şi nu către salarii. Totodată, acesta a explicat că va ţine cont de unele dintre sugestiile primite în cadrul programului, însă deocamdată nu consideră că toate acestea sunt prioritare. Primarul a mai adăugat că în prezent în Municipiul Brăila sunt foarte multe proiecte de reabilitare termică a unităţilor de învăţământ, se asfaltează foarte multe zone şi se va reduce simţitor cantitatea de praf, sistemul de iluminat stradal este unul modern pe bază de LED, cu telemanagement şi posibilitate de reglare a intensităţii luminozităţii. De asemenea, a amintit că municipalitatea a achiziţionat peste 50 de autobuze noi în mandatul trecut şi în prezent se află în procedură de achiziţie pentru 10 tramvaie noi şi 16 autobuze electrice. Acesta a mai punctat şi că pe Bulevardul Independenţei şi pe Strada Grigore Alexandrescu au fost prevăzute piste pentru biciclişti.

Cât despre idei precum oprirea iluminatului stradal pe anumite perioade, edilul-şef a explicat că nu consideră că în prezent este o opţiune valabilă, deoarece ar putea creşte numărul furturilor şi a altor activităţi ilegale la nivelul municipiului.

Rămâne de văzut ce actualizări va mai căpăta în următorii ani acest program şi în ce măsură Municipiul Brăila va reuşi să reducă nivelul de consum energetic, aşa cum prevede studiul în cauză pentru următorii ani, până în 2030.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 

Arbo300x600

 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro