Mergi la conţinutul principal

Bătălia pe proiecte. Alexandru Micu, FORŢA IDENTITĂŢII NAŢIONALE FIN - PSL

1. DENUMIRE PROIECT: “ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN CONDIŢII DE EFICIENŢĂ”

 

2. PREZENTARE GENERALĂ

Întrucât am constatat că în această campanie nu este abordată aproape deloc această temă şi având o vastă expertiză în domeniul economic al managementului am decis ca întreaga mea campanie pentru Brăila să se axeze în jurul soluţiilor şi a proiectelor care să conducă la ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN CONDIŢII DE EFICIENŢĂ.

Serviciile de furnizare a apei, canalizarea, “APA DE PLOAIE” pe care o plătim NEDREPT, salubritatea etc, sunt scumpe şi de proastă calitate.

Iar la nivel ADMINISTRATIV, lipsa de meritocraţie, competenţă, digitalizare şi posibilitatea sifonării banului public către propria clientelă a DISTRUS BRĂILA.

 

3. SCOP

Vă propun un oraş în care deciziile se iau cu gândul la viitorul de peste zece ani, nu de peste zece luni şi CARE GĂSEŞTE SOLUŢII, NU SCUZE!!!

Trecerea de la un ORAŞ ÎN CARE DOAR LOCUIEŞTI  la un ORAŞ ÎN CARE TE BUCURI CĂ TRĂIEŞTI se face prin schimbarea MODELULUI DE ADMINISTRAŢIE: de la corupţie şi incompetenţă, la curaj şi viziune.

 

4. OBIECTIVE

- Atragerea de investitori şi sprijinirea mediului de afaceri brăilean.

- Crearea de noi locuri de muncă bine plătite.

- Dezvoltarea turismului brăilean.

- Atragerea de fonduri europene.

- Activităţile de asfaltare vor constitui activităţi curente şi vor fi realizate pe toată perioada mandatului.

- Taxele locale, impozitele şi preţul serviciilor vor rămâne la nivelului anului 2020, cu posibilităţi reale de eficientizare şi de scădere a acestora.

 

5. IMPACT SOCIAL

- Taxele locale, impozitele şi preţul serviciilor vor rămâne la nivelului anului 2020, cu posibilităţi reale de eficientizare şi de scădere a acestora.

- Brailenii vor locui într-un oraş administrat unde nu vor mai fi obligaţi să vadă în loc de spaţii verzi, boscheţi, mizerie pe străzi sau gropi.

- Rezolvarea problemelor de infrastructură ale municipiului BRĂILA, încurajarea economiei municipiului BRĂILA, crearea de noi locuri de muncă bine plătite, servicii publice de bună calitate, precum şi urmărirea principiului MERITOCRAŢIEI la numirea în funcţii publice.

COSTURILE şi SURSELE  DE FINANŢARE vor fi tratate împreună întrucât  propunenerea mea este  de o reformă completă a ADMINISTRAŢIEI  municipiului BRĂILA prin :

- Transparentizarea totală a bugetului;

- Audit complet al resurselor şi stoparea risipirii banilor;

- Reformarea serviciilor de proiect şi de accesare a fondurilor europene pentru marile investiţii.

- Analiza diagnostic a societăţilor comerciale la care Consiliul Local Municipal este acţionar şi  Primăria Brăila le are în coordonare şi care furnizează sau prestează servicii brăilenilor.

În continuare voi trata  5 (cinci) proiecte care au o contribuţie esenţială la dezvoltarea unei ADMINISTRAŢII EFICIENTE A MUNICIPIULUI BRĂILA  şi cu aplicare imediată după preluarea mandatului de Primar al Municipiului Brăila, astfel:

 

I) Gestionarea resurselor umane

Voi implementa în Primăria Brăila principiul MERITOCRAŢIEI la numirea în funcţii publice, iar toate concursurile, interviurile se vor efectua prin înregistrare audio – video, respectând principiul transparenţei.

 

II) Gestionarea deşeurilor municipale

În  perioada 2016 – 2020, Primăria Brăila a plătit de la bugetul local din taxa de salubrizare încasată de la cetăţenii municipiului Brăila AMENZI – CONTRIBUŢII către Fondul de Mediu în sumă totală de aproximativ 10.000.000 lei întrucât nu a implementat la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Brăila infrastructura necesară sistemului public de salubrizare care să permită reducerea cantităţilor depozitate la Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industrial Muchea.

Primăria Brăila este singura din zona de sud-est a ţării care plăteşte amenzi substanţiale la Fondul pentru Mediu în loc să atragă sume de la acest Fond în vederea creării infrastructurii tehnico - edilitare pentru salubrizare.

Ca efect al achitării amenzilor către Fondul pentru Mediu s-a majorat taxa de salubrizare de la 7,10 lei/persoană/lună, cât se plătea în 2016, la 11,50 lei lei/persoană/lună, cât se plăteşte în anul 2020.

Putem constata împreună o creştere a cheltuielilor cu taxa de salubrizare în anul 2020 cu suma de 52,80 lei/persoană/an faţă de anul 2016 pentru fiecare brăilean.

Această situaţie a condus şi la diminuarea fără nici o justificare a plăţilor lunare din facturi cu 15% către cele 3 (trei) firme de salubrizare din municipiul Brăila, generându-le astfel greutăţi şi în privinţa plăţii salariilor, dar şi mediul privat a fost afectat astfel încât micii întreprinzători, antreprenori sunt obligaţi să plătească în anul 2020 la dublu serviciul de salubrizare faţă de anul 2016.

Rezolvare:

Voi pune în funcţiune de îndată Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor –(S.M.I.D.)

În paralel voi înfiinţa de îndată:

- platforme pentru compost (depozit de vegetale) în condiţiile în care aproximativ 25% din deşeurile municipale o reprezintă vegetalele din care se poate face compost şi apoi pământ vegetal care va fi folosit pentru amenajarea tuturor spaţiilor verzi.

- platforme pentru deşeuri voluminoase (mobilier, obiecte casnice).

- platforme pentru deşeurile textile.

- platforme pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări.

Precizez că taxa pentru depunerea acestor deşeuri pentru brăileni va fi “0” lei.

Beneficiu:

- Taxa de salubrizare pentru brăileni dar şi pentru agenţii economici va scade;

- Primăria Brăila nu va mai plăti sume cu destinaţia “ecologizări”;

- Primăria Brăila nu va mai plăti anual contribuţii către Fondul de Mediu adică Amenzi;

- Compostul rezultat va fi folosit pentru amenajarea spaţiilor verzi din municipiul Brăila;

 - Cei 3 (trei) operatori îşi vor primi banii fără a li se mai reţine 15% din fiecare factură;

- Primăria Brăila va atrage sume de la Fondul de Mediu în vederea creării infrastructurii tehnico-edilitare pentru salubrizare.

 

III ) Gestionarea serviciului de furnizare apă potabilă, canal şi APA DE PLOAIE

În anul 2016 preţul pe care brăileanul îl plătea pentru serviciile de furnizare apă potabilă, canal şi APA DE PLOAIE erau de:
- apa potabilă - 3,37 lei/mc;
- canal - 2,26 lei/mc;
- APA DE PLOAIE - 2,26 lei/mc.
În anul 2020, preţul pe care brăileanul îl plăteşte pentru serviciul de furnizare apă potabilă, canal şi APA DE PLOAIE sunt următoarele:
- apa potabilă - 4,81 lei/mc;
- canal - 2,90 lei/mc;
APA DE PLOAIE - 2,90 lei/mc.

Astfel, în anul 2020, o famile care consumă o cantitate medie de 15 mc apă/lună la care i se impune 12 mc/lună canal şi 3 mc/lună - APA DE PLOAIE va achita către CUP Dunărea suma de 1387,80 lei.
Putem constata împreună o creştere a cheltuielilor cu serviciul de furnizare apă, canal, APA DE PLOAIE în anul 2020, faţă de anul 2016, cu suma de aproximativ 302,40 lei.

Rezolvare:

În anul 2016, profitul net înregistrat de către Compania de Utilităţi Publice “Dunărea” S.A. Brăila a fost de 7.065.818 lei la un număr de salariaţi de 831 şi rezultă o productivitate a muncii de 8.502,80 lei/salariat/an.

În anul 2019, profitul net înregistrat de către Compania de Utilităţi Publice “Dunărea” S.A. Brăila a fost de 2.804.853 lei la un număr de salariaţi de 987 şi rezultă o productivitate a muncii de 2.841,80  lei/salariat/an.

Întrucât se poate constata o scădere drastică a indicatorului productivitatea muncii, se impune de îndată o analiză a managementului S.C Compania de Utilităţi Publice “Dunărea” S.A. Brăila.

Beneficiu:

- Voi elimina de îndată APA DE PLOAIE din facturile emise către cetăţenii municipiului Brăila.

- Preţul serviciul de furnizare apă potabilă şi canal nu va mai fi majorat în perioada 2020 -2024.
 

IV) Activitatea S.C. ECO S.A. Brăila cu referire la Cariera de Piatră de la Măcin

Redeschiderea imediată a Carierei de piatră granit „Derea Anton Suluk” Măcin ce se află în directa coordonare a Primăriei Brăila prin S.C. “ECO” S.A. Brăila, la care Consiliul Local Municipal Brăila deţine 99,94 % din acţiuni.

Întrucât se pot constata deficienţe majore în managementul S.C. ECO S.A. Brăila se impune de îndată o analiză.

Beneficiu:

-Toate lucrările de drumuri din municipiul şi judeţul Brăila vor folosi piatra granit de la Cariera de piatră „Derea Anton Suluk” Măcin, judeţul Tulcea.

- Voi redeschide de îndată atelierul de producţie manuală pentru borduri şi pavele din granit de diferite dimensiuni din cadrul Carierei de piatră granit „Derea Anton Suluk” Măcin.

- În municipiul Brăila vor fi montate borduri din granit care sunt “nemuritoare”.

 

V) Gestionarea spaţiilor verzi din municipiul Brăila

Putem constata că în municipiul Brăila în loc de spaţii verzi cresc boscheţi.

Rezolvare:

Anual, Municipiul Brăila colectează şi transportă la Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale Muchea cantitatea de 60.000 tone deşeuri municipale.

Din această cantitate 25% o reprezintă deşeurile vegetale adică o cantitate anuală de 15.000 tone colectată, transportată şi depozitată la Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industrial Muchea.

Totalul costurilor anuale pentru depozitarea acestei cantităţi de 15.000 tone de vegetaţie suportate de Primăria Brăila este de 5.860.650 lei.

Printr-o investiţie de 1.000 000 lei necesară achiziţionării unui tocător de vegetaţie şi amenajarea unor platforme betonate, această cheltuială anuală de 5.860.650 lei o voi transforma în venit la bugetul Primăriei Brăila.

Compostul vegetal se va transforma în pământ vegetal şi va intra în circuitul economic, va avea un cost de producţie şi de vânzare  ca materie primă pentru amenajarea spaţiilor verzi din municipiul Brăila.

Beneficiu:

- Primaria Brăila nu va mai avea o cheltuială de 5.860.650 lei;

- Cheltuiala de 5.860.650 lei se va transforma în venit la bugetul Primăriei Brăila;

- Vor fi amenajate toate spaţiile verzi din municipiul Brăila.

 PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE -  Pe toată perioada mandatului 2020 - 2024.

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro