Mergi la conţinutul principal
Ce-ai făcut în ultimii 4 ani, stimate parlamentar?

Astăzi la raport, Ion Rotaru

• secretar în Biroul Permanent al Senatului şi membru al Comisiei de Sănătate, senatorul PSD Ion Rotaru susţine că în cei 4 ani s-a implicat activ în problemele sociale ale românilor • cum a făcut-o, citiţi mai jos

 

După preluarea mandatului, în 19 decembrie 2012 am fost ales în Biroul Permanent al Senatului funcţia de secretar, fiind reconfirmat în fiecare sesiune parlamentară. Am continuat să fac parte din Comisia de sănătate a Senatului în calitate de membru, iar la 9 aprilie 2013 am preluat funcţia de preşedinte al subcomisiei pentru populaţie şi dezvoltare parteneră a Forumului Parlamentar European pentru Populaţie şi Dezvoltare.

 

83 de iniţiative legislative, 23 de legi în vigoare

Din punct de vedere statistic, activitatea desfăşurată în legislatura 2012 – 2016 se poate rezuma astfel: 300 de participări la şedinţele de plen din care 160 de şedinţe prezidate ca secretar de şedinţă, 295 de participări la şedinţele Comisiei de sănătate publică, 70 de participări la şedinţe de plen comun ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, din care 35 prezidate în calitate de secretar al Senatului,  întruniri ale subcomisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare prezidate în calitate de preşedinte al subcomisiei. Am propus 83 de iniţiative legislative dintre care 23 au fost promulgate şi sunt legi în vigoare.

Am prezentat 13 declaraţii politice abordând probleme din sistemul de învăţământ, sănătate, protecţia mediului, domeniul social .

Am avut 40 de întrebări, 39 de interpelări şi 95 de luări de cuvânt în plen.

 

Propuneri legislative devenite legi. Exemple

» Legea pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, în urma căreia veteranii şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural, pot folosi tichetele de transport indiferent că aleg transportul rutier, feroviar sau fluvial;

» Legea privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 prin care personalului vizat i se plătesc aceste drepturi eşalonat, pe o perioadă de 5 ani;

» Legea privind modificarea art. 151 din Legea Educaţiei Naţionale prin care s-a implementat un program naţional de acordare de facilităţi şi condiţii speciale tinerilor care obţin performanţe la olimpiadele şi concursurile şcolare în perioada studiilor liceale, şi anume dreptul de a se înscrie, fără a susţine concursul de admitere, pe locuri finanţate de la buget. Această măsură urmăreşte să vină în sprijinul tinerilor care obţin rezultate deosebite la învăţătură, dar nu au posibilităţi financiare pentru a urma o facultate;

» Legea pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale în scopul instituirii unei practici unitare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale;

» Legea pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân în scopul unei mai bune conştientizări a pericolului pe care îl prezintă această maladie atât la nivel mondial cât şi la nivelul României, având în vedere numărul foarte mare de cazuri înregistrate şi numărul mare al deceselor urmare a acestei boli. De asemenea se urmăreşte o mai bună promovare a metodelor de prevenţie a cancerului de sân în scopul diminuării numărului de cazuri grave prin depistarea timpurie a maladiei;

» Legea  pentru modificarea şi completarea Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului prin care se reglementează ca actualizarea Planului Urbanistic General să aibă loc doar dacă este cazul, anulându-se obligaţia unităţilor administrativ teritoriale de a face această actualizare o dată la 10 ani, procedură care putea fi îndelungată în timp, consumatoare de resurse şi uneori nejustificată;

» Legea pentru modificarea şi completarea Codului Silvic prin care s-a urmărit clarificarea unor prevederi contradictorii din vechea lege, asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, creşterea suprafeţelor împădurite, gestionarea durabilă a pădurilor, pedepse pentru tăierile ilegale, furt şi distrugeri;

» Legea pentru modificarea Codului Fiscal în sensul scutirii de la plata impozitului pe teren şi a proprietarilor de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare;

» Legea privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

» Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente în scopul responsabilizării proprietarilor de imobile şi urgentarea demarării lucrărilor de consolidare a clădirilor vechi prin introducerea de noi contravenţii şi sancţiuni;

» Legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii cu privire la munca prin agent de muncă temporară şi concediul de odihnă anual;

» Legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii în sensul clarificării unor prevederi ambigue, prin reglementarea repausului săptămânal care se acordă în două zile consecutive;

» Legea pentru modificarea şi completarea art. 30 din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, referitor încadrarea în condiţii speciale de muncă;

» Legea pentru modificarea şi completarea art. 55 şi art. 158 din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, prin care s-a extins reducerea vârstei standard de pensionare şi pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă pe o perioadă mai mică de şase ani;

» Legea privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor care reglementează un sistem propriu, unic şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, dat fiind că până atunci respectivul sistem era guvernat de acte normative disparate şi neunitare;

 

Întrebări şi interpelări

Am adus de mai multe ori în atenţia Ministerului Mediului situaţia critică a digului din localitatea Corbu Vechi, solicitând fondurile necesare pentru repararea acestuia, pericolul în care s-a aflat amenajarea piscicolă Esna din comuna Movila Miresii de a fi desfiinţată şi posibilitatea creării unor perdele forestiere în zona Lunca Dunării.

Am solicitat de mai multe ori intervenţia Ministerului Tineretului şi Sportului pentru soluţionarea problemei Stadionului de Atletism din Brăila care a ajuns într-o stare avansată de degradare, dar şi a bazinului de înot a cărui întreţinere lasă de dorit.

Am atenţionat Ministerul Finanţelor Publice cu privire la sumele foarte mici alocate pentru Programul Lapte-Corn.

Am interpelat Ministerul Educaţiei cu privire la decontarea cheltuielilor pentru naveta elevilor şi a cheltuielilor pentru copiii cu certificat CES, referitor la subfinanţarea sistemului de învăţământ, dar şi legat de situaţia dificilă în care s-a aflat Liceul Agricol din Brăila în anul 2013 când era pe cale să fie executat silit.

Am avut mai multe întrebări şi interpelări adresate Ministerului Agriculturii în care am solicitat soluţii pentru diverse probleme cu care se confruntă producătorii agricoli: întârzierea plăţii subvenţiilor, terenurile agricole din judeţul Brăila afectate de fenomenul băltirii, reabilitarea sistemelor de irigaţii din Terasa Viziru şi Terasa Brăilei, crearea depozitelor pentru legume şi fructe, sprijinirea exportului de produse ecologice.

Am sesizat Ministerul Muncii în legătură cu plata salariilor restante ale foştilor salariaţi ai SC Laminorul SA Brăila şi, de asemenea cu privire la posibilitatea eliminării criteriului vârstei dintre condiţiile cerute pentru pensionarea anticipată, astfel încât persoanele care au îndeplinit stagiul de cotizare necesar să poată ieşi la pensie, după o discuţie avută la biroul parlamentar cu un grup de cetăţeni foşti lucrători la Laminorul care se aflau într-o atare situaţie. 

De asemenea am sesizat ANAF şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire la situaţia injustă şi total neplăcută în care au fost puşi unii cetăţeni care, după ce au achitat diverse sume reprezentând taxe, impozite, amenzi, rovignete, s-au trezit cu titluri executorii şi somaţii de plată deoarece sumele respective ajunseseră în contul altor administraţii, motiv pentru care administraţiile locale nu considerau stinse datoriile.

În calitate de membru al Comisiei pentru sănătate publică mi-am aplecat atenţia asupra problemelor din sistemul sanitar. În ultimii patru ani am avut mai multe propuneri legislative care au vizat rezolvarea anumitor neajunsuri din sistem. Una dintre reuşite a fost modificarea Legii drepturilor pacientului în sensul că pacientul are acum dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă o singură dată.

 

Iniţiative legislative „pe drum”

» Legea pentru completarea art. 230 (alin. 2) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, care vine în sprijinul asiguraţilor din sistemul de sănătate publică prin facilitarea accesului acestora la pachetul de servicii medicale de bază. Iniţiativa legislativă reglementează efectuarea investigaţiilor din pachetul de servicii medicale de bază pentru specialităţile paraclinice cu decontarea ulterioară a cheltuielilor legate de obţinerea acestor servicii. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat şi este trimisă la Camera Deputaţilor spre dezbatere

» În domeniul Educaţiei se află înregistrate la Senat spre informare trei iniţiative legislative: Legea pentru modificarea art. 262 în Legea Educaţiei Naţionale care propune reducerea normei didactice pentru profesorii care au o vechime de peste 25 de ani în învăţământ şi grad didactic I necondiţionat de încadrarea în bugetul aprobat; Legea pentru completarea art. 284 din Legea Educaţiei Naţionale care propune ca personalul didactic care are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani, bărbaţii, să poată ieşi la pensie la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare; Legea privind modificarea art. 174 din Legea Educaţiei Naţionale care reglementează, în baza autonomiei universitare, dreptul universităţilor de a decide recunoaşterea unor credite de studii transferabile obţinute de solicitanţi în învăţământul postliceal sanitar

» Tot în domeniul Educaţiei a trecut de Camera Deputaţilor şi se află în lucru la comisiile permanente din Senat Legea pentru completarea art. 12 din Legea Educaţiei Naţionale care reglementează ca elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani să beneficieze de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Această măsură urmăreşte atragerea elevilor către şcolile profesionale pentru a acoperi deficitul de lucrători calificaţi de pe piaţa muncii de la ora actuală.

 

Pentru Brăila

În prezent, 13 propuneri legislative al căror iniţiator am fost se află în diferite stadii de dezbatere (la comisii, trimise spre informare sau pe ordinea de zi) şi alte 22 de propuneri sunt trimise la Camera Deputaţilor spre aprobare.

Urmare a întrebărilor, interpelărilor şi discuţiilor purtate în mandatul precedent, au fost rezolvate probleme precum cea a menţinerii în judeţul Brăila a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Braila, ce se dorea să fie desfiinţat de Guvernul Boc, păstrarea numărului de paturi la Spitalul Judeţean şi o mai bună finanţare, deschiderea Spitalului din oraşul Ianca şi înfiinţarea unităţii SMURD la Ianca, rezolvarea problemei spaţiului necesar pentru salariaţii APIA şi AFIR Brăila (în luna septembrie a acestui an) şi a altor probleme ridicate de autorităţile locale, serviciile deconcentrate sau de către cetăţeni.

Totodată, o altă iniţiativă legislativă adoptată de Senat şi trimisă la Cameră pentru dezbatere este Legea privind aprobarea Programului Naţional “Creşe pentru copiii României”. Programul ar urma să se deruleze pe o perioadă de 4 ani începând cu 2017, prevede înfiinţarea a 554 de creşe la nivel naţional şi vine în întâmpinarea nevoii de creşe de stat în ţara noastră, unde părinţii să îşi poată lăsa copiii pentru a se putea întoarce ulterior în câmpul muncii. În cadrul acestui program, în Brăila este prevăzută înfiinţarea a 9 creşe, 8 în municipiul Brăila şi una în oraşul Ianca. Banii necesari pentru înfiinţarea acestora vor veni de la bugetul de stat prin Inspectoratul şcolar Judeţean.

 

 


Invităm cititorii la dialog civilizat şi constructiv, bazat pe respect faţă de autori sau alţi cititori. Mesajele care conţin cuvinte obscene, anunţuri publicitare, atacuri la persoană, trivialităţi, jigniri, ameninţări şi cele vulgare, xenofobe sau rasiste sunt interzise de legislaţia în vigoare. Aceste tipuri de comentarii vor fi şterse de către moderatori şi pot duce până la blocarea accesului la a mai posta comentarii pe obiectivbr.ro. Totodată, autorul comentariului îsi asuma eventualele daune, în cazul unor actiuni legale împotriva celor publicate. Pentru a avea acces la comentarii si a putea comenta trebuie sa fiti logati in disqus.com / facebook.com / google.com / twitter.com in browserul in care accesati site-ul nostru.


 

 
 

• Director general: Monica Paraschiv

• Director: Silvia Preda

• Şef departament publicitate: Sorin Preda

• Redactor Şef: Florentin Coman

• Redactor Şef Adjunct: Ionuţ Condoliu

  • Adresa: Brăila, Str. Mihai Eminescu, nr. 56, etaj 2
  • Telefon: 0239-611053
  • Fax: 0239-611054
  • E-mail: redactie@obiectivbr.ro