Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ample lucrări de reabilitare la ctitoria filantropului Nedelcu P. Chercea

* ridicată pe cheltuiala soților Nedelcu și Ana P. Chercea, imediat după Primul Război Mondial, Biserica ”Sfântul Mare Mucenic Mina” se află în plin proces de reabilitare și restaurare * a fost reabilitat inclusiv cavoul unde-și dorm somnul de veci ctitorii * Primăria Municipiului a alocat, în tranșe, 400.000 de lei pentru reparațiile făcute la biserică * în doar 9 ani, filantropul Nedelcu P. Chercea a construit, pe cheltuiala proprie, Biserica ”Sf. M. M. Mina”, Școala de băieți și fete (fosta Școală nr. 13 - n.r.), Primăria și Dispensarul medical

 

Așezată în fosta comună Nedelcu P. Chercea, în partea de vest a Brăilei, Biserica ”Sf. Mare Mucenic Mina” - ctitoria marelui filantrop care-și doarme somnul de veci în demisolul sfântului lăcaș - se află într-un amplu proces de reabilitare.

Lucrările au fost demarate încă din anul 2018, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, iar acum ele se află în plină desfășurare. Potrivit părintelui paroh Cornel Boboc, încă din 2018, municipalitatea a alocat, în tranșe, fonduri de 400.000 de lei, la care s-au adăugat contribuții ale credincioșilor și ale parohiei ”Sf. M. M. Mina”. Pavelele din curte, spre exemplu, precum și gardul împrejmuitor au fost instalate pe cheltuiala SC ”Apogeus” SRL Brăila, firmă patronată de către un fiu al parohiei. Părintele le mulțumește, cu acest prilej, soților Ioana și Ionel Popa pentru donație. 

A fost, deja, curățată și restaurată catapeteasma bisericii, cu impresionantele sale picturi, precum și pictura murală din micul paraclis amenajat la subsol, acolo unde-și dorm somnul de veci ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș, Nedelcu și Ana P. Chercea. Au fost, de asemenea, curățate statuile de marmură albă, ușile grele, de stejar, pe unde se face accesul la subsol, precum și cavourile celor doi mari filantropi brăileni.

”În prezent, se lucrează la acoperișul bisericii, care va fi refăcut și acoperit cu țiglă, întocmai cum a fost el inițial. Vom repara, de asemenea, biserica la exterior, după care vom restaura pictura de la interiorul sfântului lăcaș. Sperăm să terminăm acoperișul și exteriorul bisericii până la anul”, a spus părintele paroh, care a ținut să le mulțumească tuturor celor care au făcut donații pentru lucrări.

Istoria Bisericii ”Sf. M. M. Mina” este legată de a satului Vatra Veche (cum se numea, în trecut, actualul cartier Nedelcu P. Chercea). Credincioșii de aici nu aveau biserică și erau nevoiți să meargă să se roage în Parohia Islaz (Brăilița)    

După cum preciza, deunăzi, părintele Rareș Bucur - consilier eparhial -, dorința arzătoare a creștinilor din Vatra Veche de a avea o biserică proprie a prins contur în anul 1918, în timpul Primului Război Mondial, când Nedelcu P. Chercea, fiu al satului și mare industriaș, a luat hotărârea de a veni în ajutorul consătenilor săi, construindu-le un paraclis pe cheltuiala proprie. Lucrarea a fost dusă la bun sfârșit de meșterii satului, iar sfințirea paraclisului cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Nicolae“ s-a făcut la data de 24 februarie 1919, de către Preasfințitul Părinte Dionisie al Buzăului. Primul păstor al parohiei a fost vrednicul de pomenire preot Costache Gănescu.

”În anul 1919, marele industriaș și filantrop brăilean Nedelcu P. Chercea, cu soția sa Ana, amândoi fii ai satului Vatra Veche, au început, pe cont propriu, o mare operă edilitară, construind în decurs de nouă ani (1919-1928) câteva edificii grandioase: Biserica ”Sfântul Mare Mucenic Mina”, Școala de băieți și fete (fosta Școală nr. 13 - n.r.), Primăria și Dispensarul medical, edificii care împodobesc și astăzi acest cartier și care fac din ctitorii Nedelcu și Ana Chercea mari filantropi și făcători de bine”, a precizat părintele Rareș Bucur.

Soții Chercea au ajutat, de asemenea, la reparația Bisericii ”Sf. Arhangheli” din Centrul Vechi, au construit clopotnița bisericii și au constribuit substanțial la ridicarea bisericii Mănăstirii Vladimirești, din județul Galați, acolo unde au fost înmormântați inițial.

 

O biserică pentru credincioșii din Vatra Veche

În anul 1919, s-a pus piatra de temelie a unei biserici noi, amplasată în spatele vechiului paraclis - biserica de astăzi, cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Mina“, deosebit de frumoasă și solidă, a cărei construcție a fost terminată în anul 1927, sub păstorirea venerabilului preot Costache Gănescu. Concomitent cu lucrările de construcție a bisericii, ctitorii au ridicat, în anul 1922, și o clopotniță de zid, în forma unui turn cu patru laturi pe care au înzestrat-o cu două clopote, unul de 1.000 de kilograme, iar altul de 500 kilograme, turnate la Fabrica ”V.V. Rășcanu” din București, în anul 1928.
După ce binefăcătorii ctitori au înzestrat biserica cu tot ceea ce era necesar (străni din lemn sculptat, icoane, candele, cărți de ritual, odăjdii etc.), aceasta a fost sfințită la data de 8 noiembrie 1928 de către Preasfințitul Episcop Ghenadie Niculescu al Buzăului, spre a fi de folos credincioșilor.

Biserica ”Sf. M. M. Mina” este construită în stil bizantin românizat, stilul obișnuit al bisericilor din această parte de țară, și are forma de cruce cu o singură turlă. Este o clădire solidă și impunătoare, cu pereții groși, din cărămidă și beton, cu acoperișul din țiglă ”în solzi” și cu tâmplărie de stejar masiv, sculptat în chip artistic. Tâmplăria bisericii a fost executată de meșterul D. Penescu, iar sculptura de către sculptorul T. Ciocan. Pictura Bisericii ”Sfântul Mare Mucenic Mina” a fost realizată în stil bizantin realist de către pictorul C. Cardaș din Tulcea, în anul mântuirii 1928. La intrarea în sfântul lăcaș, pe zid, au fost zugrăviți ctitorii Nedelcu și Ana P. Chercea. 

Mai trebuie precizat că, în interiorul bisericii (în partea dreaptă a pronaosului), la demisol, se află cavoul ctitorilor Nedelcu și Ana P. Chercea, cu două sicrie mari de marmură în care aceștia își dorm somnul de veci. Ușile de la intrarea în cavou sunt din lemn de stejar masiv, iar treptele din marmură.

Realizată în totalitate din stejar, catapeteasma bisericii este de o mare valoare artistică. Mâna priceputului sculptor T. Ciocan a cioplit-o iscusit, cu dalta, scoțând în relief minunate chipuri de îngeri înaripați, ciorchini de struguri cu frunze de viță și motive florale de o rară frumusețe. El a izbutit, totodată, ca, pe ușile de la intrarea în naos să sculpteze, cu dalta, busturile ctitorilor, purtând pe brațe biserica închinată Sf. Mare Mucenic Mina.

După ample lucrări de reabilitare, biserica a fost resfințită la data de 8 iulie 1990, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, pe atunci arhiereu vicar al Eparhiei Dunării de Jos, în prezența autorităților locale și a unei mari mulțimi de credincioși. Timpul și-a pus amprenta și, după 30 de ani, a fost nevoie de actualele reparații.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii