Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ajutorul de stat acordat "Celhart Donaris", verificat de Consiliul Concurentei

In cursul lunii trecute, mai multe societati comerciale care au beneficiat de ajutoare de stat, printre care si SC "Celhart Donaris", au constituit obiectul unor verificari de specialitate in acest domeniu efectuate de catre Consiliul Concurentei. Controlul s-a derulat in cadrul actiunii de monitorizare a ajutoarelor de stat din Romania, si a vizat verificarea respectarii de catre firmele beneficiare a conditiilor de acordare a ajutoarelor de stat pentru salvare-restructurare. Concret, pe baza raportarilor transmise de furnizorii de ajutor de stat, Consiliul Concurentei a analizat modul de implementare a planurilor de restructurare pentru un numar de 10 agenti economici beneficiari de ajutor de restructurare.
Analiza, care a fost efectuata pe baza indicatorilor economico-financiari aferenti anului 2004, a vizat urmatoarele societati: SC "Celhart Donaris" SA Braila, SC "Rofep" SA Urziceni, SC "Santierul Naval Constanta", SC "I.U.G." SA Craiova, SC "Letea" SA Bacau, SC "Tarom" SA Bucuresti, SC "Dermatina" SA Timisoara, SC "Astra Vagoane Calatori" SA Arad, SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi si SC "Sargetia Forest" SA Orastie.
Potrivit informatiilor prezentate de Consiliul Concurentei, ajutoarele de stat pentru salvare-restructurare autorizate pentru cele 10 societati au fost in valoare totala de 27.345 miliarde lei ROL si au constat in: scutiri la plata majorarilor de intirziere si a penalitatilor pentru rate de capital, dobinzi, comision la fondul de risc, scutirea sau esalonarea la plata a majorarilor si penalitatilor de intirziere aferente contributiilor datorate bugetului statului, bugetelor locale si fondurilor speciale, conversia unor datorii catre buget, AVAS si furnizorii de utilitati si servicii, reducerea tarifului pe metru patrat pentru concesionarea unor terenuri si garantarea de catre stat a unor credite contractate de agentii economici.

Consiliul Concurentei va continua sa monitorizeze beneficiarii de ajutor de salvare-restructurare

Concret, in cazul "Celhart Donaris", ajutorul de stat notificat a constat in acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor bugetare constind in creante proprii AVAS, fata de unitatea braileana, care reprezinta scutirea unui procent de 80% din creantele proprii
decurgind din dividendele si daunele moratorii calculate pentru
plata cu intirziere a dividendelor in valoare totala de 31,78 miliarde lei vechi. Intensitatea ajutorului de stat, calculata ca raport intre valoarea ajutorului de stat si costul restructurarii, are o valoare de 8,06%. Potrivit datelor postate pe pagina de web a Consiliului Concurentei, costul total al restructurarii societatii este in suma de 394,388 miliarde lei vechi si se compune din costul restructurarii tehnice si tehnologice - 230,595 miliarde lei, costul restructurarii de mediu - 132,011 miliarde lei si costul restructurarii financiare - 31,782 miliarde lei. Potrivit notificarii consiliului, acest program de restructurare este sustinut in cea mai mare parte din surse proprii ale investitorului 362,606 miliarde lei, iar diferenta de 31,782 miliarde lei reprezinta ajutor de stat.
Consiliul Concurentei a constatat ca majoritatea societatilor au implementat masurile prevazute in planurile de restructurare si au realizat profit, sau si-au diminuat pierderile si nu a inregistrat abateri majore. "Societatile analizate si-au respectat graficele de plati ale esalonarilor convenite cu furnizorii si, prin urmare, valoarea datoriilor catre bugetul de stat si bugetele locale s-a diminuat. Acest lucru a permis agentilor economici sa devina credibili pe piata financiara, in vederea contractarii de credite pentru activitatea curenta si cea de investitii", se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Concurentei.
Avind in vedere ca planurile de restructurare se intind pe o perioada de pina la 4-5 ani, si ca analiza celor 10 societati vizate cuprinde o perioada de la 6 luni pina la un an, specialistii consiliului au conchis ca indicatorii inregistrati nu pot conduce la concluzii certe cu privire la implementarea in totalitate a planurilor de restructurare asumate si la viabilizarea acestor societati. In acest context, Consiliul Concurentei va continua sa monitorizeze cu atentie beneficiarii de ajutor de salvare-restructurare atit pe baza raportarilor transmise de furnizori, cit si prin controale efectuate de catre inspectoratele teritoriale direct la beneficiarii de ajutor de stat.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii