Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lună internaţională pentru Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Brăila

• elevii şi cadrele didactice ale şcolii au participat luna aceasta la trei mobilităţi în cadrul a trei proiecte Erasmus+ • prima mobilitate a fost găzduită de unitatea de învăţământ, iar următoarele două au avut loc în Norvegia şi Macedonia

 

Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Brăila derulează, începând cu acest an şcolar, trei proiecte de tip Erasmus + KA229, parteneriate strategice de schimb interşcolar care îşi popun să sprijine dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune, cu scopul promovării, cooperării, învăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european.

Astfel, în perioada 5-10 mai 2019, unitatea de învăţământ a găzduit cea de-a treia mobilitate în cadrul proiectului “Our Earth, Our Future’”, la care au participat elevi şi cadre didactice din Belgia, Olanda şi Polonia. Prin obiectivele propuse în cadrul acestei întâlniri de la Brăila participanţii şi-au consolidat şi dezvoltat deprinderi de reciclare selectivă a deşeurilor, în scopul formării unor  comportamente pozitive faţă de protejarea mediului înconjurător. 

Tot în perioada 5-11 mai a acestui an, o delegaţie din Şcoala “Al. I. Cuza”, formată din trei elevi şi două cadre didactice, a participat la mobilitatea internaţională din Norvegia, oraşul Oslo, în cadrul proiectului “Fake news in a fake new age: cultivating media literacy in the educational community”. La această întâlnire transnaţională au fost prezenţi elevi şi cadre didactice din Norvegia, Polonia, Portugalia şi Lituania. Evenimentul şi-a propus să contribuie la educarea elevilor în ceea ce priveşte folosirea arbitrară a internetului, prin dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi IT, să-i ajute pe tineri să discearnă originea şi veridicitatea ştirilor folosindu-se de metode ale gândirii critice, să contribuie la formarea unor cetăţeni europeni responsabili şi empatici în ceea ce priveşte toleranţa şi respectul faţă de diversitatea culturală, acordându-se atenţie “cetăţeniei virtuale”, dar şi “empatiei virtuale”.

Apoi, în perioada 12 -18 mai 2019, alţi şase elevi ai şcolii şi două cadre didactice au fost prezenţi în oraşul Tetovo, din Macedonia, la cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului european “European citizens of tomorrow”. Alături de elevi sosiţi din Italia, Portugalia şi Turcia, participanţii au avut ocazia să-şi îmbunătăţească competenţele interculturale şi pe cele care privesc nondiscriminarea, toleranţa şi acceptarea diversităţii, să îşi dezvolte abilităţile de comunicare/lingvistice şi interpersonale, să înveţe să trăiască creativ, adică să dobândească/să îşi dezvolte acele abilităţi care îi învaţă să se adapteze unui mediu social schimbător.

Prin entuziasmul participanţilor, activităţile de mobilitate derulate de elevii acestei şcoli au dovedit încă o dată impactul ridicat pe care îl au proiectele Erasmus+ derulate, precum şi rolul lor major în integrarea tinerilor în marea familie europeană.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii