Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANUNŢ - PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE IN CADRUL SDL GAL TERASA BRĂILEI

 

ANUNŢ - PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE IN CADRUL SDL GAL TERASA BRĂILEI

APEL SELECTIE Sm 19.2, MĂSURA M7/6B

-versiune simplificata-

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M7/6B - nr. 1/2018

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TERASA BRAILEI anunţă prelungirea sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru

 

Masura 7/6B “Sustinerea serviciilor sociale”

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale, ONG-uri definite conform legislatiei, Furnizori de servicii sociale, Parteneriate formate din autoritati publice locale, ONG-uri, furnizori de servicii sociale.

Fonduri disponibile alocate acestui apel- 30.000 euro

Suma maximã nerambursabilă care poate fi acordată pentru un project-30.000 euro

Data limită de primire a proiectelor: 15 NOIEMBRIE 2019, ora 12.00

Locul şi intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei GAL Terasa Brăilei, Sediu administrativ: comuna Romanu, str. Principala, nr.28, Jud. Brăila, de luni pana vineri , in perioada 01 NOIEMBRIE  — 15 NOIEMBRIE 2019, in intervalul orar 09.00 — 12.00.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularęa măsurii: Masura 7/6B “Sustinerea serviciilor sociale” sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL Terasa Brăilei , disponibil pe site-ul GAL-uIui, www.galterasabraiIei.ro‘

Date   de    contact  pentru  informaţii suplimentare:          Tel:     0741         200940,          e-mail: terasabrailei@gmail.com, www.gaIterasabraiIei.ro .

La sediul GAL Terasa Brailei sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurilori lansate.

Întocmit,                                            

Răzmerița Ionuț Cosmin

Versiunea PDF poate fi accesata AICI

 
Categorie articol: 

Comentarii