Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* cei 33 de asista ț i social ap ț i de munc ă din municipiu pot fi solicita ț i ca zilieri de c ă tre persoane juridice, fizice autorizate ș i întreprinderi * angajatorul trebuie s ă formuleze o cerere în scris c ă tre Direc ț ia de Asisten ță Social ă * dac ă un asistat social refuz ă dou ă...
Citeste mai multe...
• câteva zeci de mii de brăileni lucrează ca zilieri, în general în domeniul agricol Registrul zilierilor, în care angajatorii trebuie să înregistreze zilnic pe cei care muncesc în acest regim, ar urma să fie înlocuit până la finele anului cu un sistem electronic, aşa cum este REVISAL (registrul...
Citeste mai multe...