Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Ministerul S ă n ă t ă ț ii a publicat din gre ș eal ă în Monitorul Oficial o list ă cu 500 de medici cu tot cu numerele lor de telefon * ministrul interimar al S ă n ă t ă ț ii a anun ț at c ă retrage ordinul ș i-l va trimite f ă r ă anexa în care apare lista cu medici Carla Tănasie, jurnalist...
Citeste mai multe...
* cu excep ț ia prefectului Nicu ș or Ciocan, pre ș edinte al organiza ț iei municipale a USR Br ă ila, to ț i liderii partidelor ș i parlamentarii întreba ț i în leg ă tur ă cu demiterea ministrului S ă n ă t ă ț ii, Vlad Voiculescu, s-au ar ă tat mul ț umi ț i de ”mutarea” premierului * chiar...
Citeste mai multe...
* Marcel Ciolacu, ș eful PSD, a anun ț at c ă partidul va depune o mo ț iune simpl ă împotriva ministrului S ă n ă t ă ț ii, Vlad Voiculescu, dup ă scandalul generat de evacuarea pacien ț ilor de la Spitalul Foi ș or din Capital ă * este vorba de a doua mo ț iune depus ă de opozi ț ie împotriva lui...
Citeste mai multe...
* acesta a postat, recent, un mesaj pe rețelele de socializare în care l-a criticat pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după episodul cu morții de COVID-19, îngropați în saci de plastic * acesta nu a uitat să amenitească nici împrumuturile pe care România le face sub conducerea premierului...
Citeste mai multe...
Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu anunța, recent, în presa centrală, noile schimbări aduse Legii 95, care reglementează răspunderea civilă în cazul unui malpraxis. Oficialul a vorbit despre normalitate și a explicat că, în perioada stării de alertă, medici de alte specialități pot îngriji...
Citeste mai multe...

Pagini