Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prima zi din an are, pentru toţi creştinii ortodocşi, o întreită semnificaţie. Mai întâi, astăzi este praznicul împărătesc al “Tăierii imprejur” a Pruncului născut în urmă cu duă milenii în ieslea Betleemului. Tot astăzi, este ziua Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul oraşului Cezareea...
Citeste mai multe...
Se spune că, spre sfârşitul sec. al XI-lea, la Constantinopol, se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, creştinii întrebându-se care este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur. După câţiva ani de la declanşarea disputelor, cei trei...
Citeste mai multe...