Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* reprezentan ț ii Inspectoratului pentru Situa ț ii de Urgen ț ă Br ă ila au transmis c ă , pân ă vineri, 8 ianuarie, au fost consumate dozele care au ajuns la Br ă ila în data de 4 ianuarie, iar din lotul de 500 doze primite ulterior au fost folosite pentru vaccinare 220 Vaccinarea anticovid...
Citeste mai multe...