Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* aceasta a fost acuzat ă de procurorii Direc ț iei Na ț ionale Anticorup ț ie de fraud ă cu fonduri europene * Tribunalul Br ă ila a dat condamnarea cu acord de recunoa ș tere ș i a dispus suspendarea execut ă rii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani * sentin ț...
Citeste mai multe...
* procurorii Direcției Naționale Anticorupție Galați au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unei inculpate, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de schimbarea a destinației fondurilor europene * la data faptelor, inculpata era președinte al unei...
Citeste mai multe...

Pagini