Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre terenul de pe strada Mihail Sebastian, unde în prezent func ț ioneaz ă o parcare a Poli ț iei, pe care municipalitatea dore ș te s ă o reabiliteze * consilierii jude ț eni liberali, în frunte cu Vasile Constantin Varga, au dorit s ă ș tie dac ă parcarea va fi una cu plat ă * pre...
Citeste mai multe...
* handbalista de na ț ionalitate suedez ă va înt ă ri ap ă rarea echipei br ă ilene din sezonul viitor Interul stânga, de naționalitate suedeză, Sabina Rosengren Jacobsen, va juca din sezonul următor pentru HC Dunărea Brăila. Handbalista, care pe 24 martie a împlinit 32 de ani, vine de la CSKA...
Citeste mai multe...
* Dacia Unirea a încheiat prima s ă pt ă mân ă de preg ă tire * Raphael St ă nescu este noua achizi ț ie a clubului br ă ilean de fotbal Dacia Unirea a încheiat prima săptămână de pregătire cu un antrenament pe un teren cu gazon sintetic, acoperit. Lotul a fost împărțit în patru echipe și s-au...
Citeste mai multe...

Pagini