Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în urma semnalelor din ultima perioad ă referitoare la vandalizarea repetat ă a mijloacelor de transport în comun, Poli ț ia Local ă a desf ă ș urat, recent, câteva ac ț iuni pe aceast ă linie * în cartierul Br ă ili ț a au fost depista ț i ș ase copii, cu vârste cuprinse între 11 ș i 14 ani, a c...
Citeste mai multe...
* la cap ă t de linie exist ă personal specializat care execut ă dezinfec ț ia autobuzelor ș i a tramvaielor aflate pe traseu, dup ă fiecare curs ă , precizeaz ă conducerea SC Braicar SA * totodat ă , cei 250 de ș oferi ș i vatmani au primit m ă ș ti de protec ț ie ș i acces la substan ț ele...
Citeste mai multe...
• este vorba de autobuze Karsan Atak aflate pe toate traseele din municipiul Brăila • acestea se alătură celor trei tramvaie a căror tapiţerie de la scaune a fost, deja, schimbată • în total, SC Braicar SA are pe traseu, zilnic, 62 de autobuze care deservesc cele 13 trasee din oraş • tapiţeria de...
Citeste mai multe...
* Cornelia Bucurenciu, pensionar brăilean, ne-a contactat, ieri, pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de modul în care arată tramvaiele din Brăila * "La unele, nu te mai vezi prin geamuri de mizerie", ne-a spus brăileanca * în replică, directorul Braicar SA, Mihai Rusinoiu, ne-a declarat că, de...
Citeste mai multe...

Pagini