Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Taximetriștii care își asteptau de obicei clienții pe Str. 1 Decembrie 1918, de la bulevardul Dorobanților până la Str. Roșiori, au avut surpriza, în această dimineață, să constate că Primăria le-a mutat stația, pe bulevardul Dorobanților, în apropierea intersecției cu Str. 1 Decembrie 1918, spre...
Citeste mai multe...
* sanc ț iunile au fost primite pentru cei care nu au prezentat la control documentele prev ă zute de legisla ț ia în vigoare * în general, s-au dat amenzi de 1.000 lei, îns ă în situa ț iile în care taximetri ș tii prin ș i cu nereguli au fost ș i recalcitran ț i, s-au dat sanc ț iuni de 2.000 ș i...
Citeste mai multe...
• la sfârşitul săptămânii trecute, au fost aplicate 14 sancţiuni în valoare totală de 13.000 lei unor şoferi care au refuzat să prezinte la control atestatul profesional sau certificatul de agreere RAR • pentru că de multe ori se lovesc de o atitudine sfidătoare din partea unor conducători auto,...
Citeste mai multe...