Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în zona mai multor blocuri din Bariera Călărașilor sau de pe Șos. Vizirului, unde urmează să fie amenajate parcări noi, au fost îndepărtate băncile și mesele unde se adunau unii locatari pentru a juca table sau a socializa * măsura nu a fost pe placul respectivilor locatari, care solicită ca...
Citeste mai multe...
* luni s-a dat startul campaniei de lupt ă contra ț â n ț arilor care, profit â nd de ploile din ultima vreme, se î nmul ț esc vertiginos * timp de trei zile, elicopterul folosit î n delarvare a î mpr ă ș tiat Vectobac WG - biocid avizat de Ministerul S ă n ă t ă ț ii - peste b ă l ț i, lacuri ș i...
Citeste mai multe...
* locatarii unor blocuri de pe strada Ro ș iorilor ș i-au rezervat locuri înc ă de la începutul anului trecut, când abia se punea problema ca în zon ă s ă fie amenajat ă o parcare nou ă * parcarea a fost finalizat ă ast ă -toamn ă , îns ă trasarea locurilor personalizate nu a fost f ă cut ă nici...
Citeste mai multe...
* "Este o activitate curentă a serviciului nostru, activitate pe care o derulăm mai ales iarna; vara, aceeaşi echipă se ocupă de marcaje în parcările de reşedinţă", a precizat directorul SUPAGL, Dumitru Munteanu Angajaţii Serviciului de Utilitate Publică, Administrare şi Gospodărire Locală (SUPAGL...
Citeste mai multe...
* dup ă investi ț ia f ă cut ă recent de Prim ă rie, prin SUPAGL, totul este incomparabil mai frumos ca înainte, îns ă exist ă ș i neajunsuri, cum ar fi noroiul format pe spa ț iul verde, exact în zona unde s-au amplasat instala ț iile pentru echilibristic ă Locul de joacă pentru copii din zona...
Citeste mai multe...

Pagini