Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* “jungla” din jurul terenului principal a disp ă rut * a fost scos la lumin ă ș i terenul de tenis * vestiarul principal poate fi folosit * baia este prev ă zut ă cu boiler pentru ap ă cald ă * în aceste condi ț ii au fost primi ț i juc ă torii echipei Sportul Chiscani la reunirea lotului Conform...
Citeste mai multe...