Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* la ”cârma” Asocia ț iei de Cooperare ș i Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Sta ț iunii ”Lacul S ă rat” Br ă ila se afl ă pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, primarul Municipiului Br ă ila, Marian Dragomir, ș i viceprimarul Alexandru Jantea, primarul comunei Chiscani, Costic ă Cojea,...
Citeste mai multe...
* decizia a fost luat ă , ieri, în cadrul ș edin ț ei ordinare a Consiliului Jude ț ean Br ă ila, prin vot secret * contracandidatul lui Francisk Chiriac (pre ș edintele CJ Br ă ila) pentru pozi ț ia de membru în Consiliul Director al Asocia ț iei care va gestiona soarta Sta ț iunii Lacu S ă rat a...
Citeste mai multe...
* asta au stabilit consilierii jude ț eni în cadrul ultimei ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila din 2020 * transmiterea în folosin ț ă gratuit ă a Vilei L ă cr ă mioara din Sta ț iunea Lacu S ă rat, pe post de sediu pentru Asocia ț ia Centrul de Informare ș i Documentare pentru Integrare European ă ș...
Citeste mai multe...
* anun ț ul c ă Prim ă ria Chiscani se va asocia cu Prim ă ria Br ă ila ș i cu Consiliul Jude ț ean, pentru o administrare mai eficient ă a sta ț iunii, g ă se ș te acest obiectiv turistic de interes na ț ional într-o stare jalnic ă Faima națională și europeană a virtuților curative a apei sărate,...
Citeste mai multe...
* noii consilieri locali au votat pentru înființarea asociaței, iar lucrurile au șansa să intre pe un făgaș normal * pentru vara anului viitor sunt promise primele investiții În sfârșit, se prefigurează vremuri mai bune pentru Stațiunea Lacu Sărat! Asocierea celor trei entități care ar putea...
Citeste mai multe...

Pagini