Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Astăzi, îi sărbătorim pe Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Ioan Stâlpnicul. De asemenea, îl prăznuim pe Sfântul Prooroc Iezechiel şi pe Sfinţii Cuvioşi Rafail şi Partenie de la Mănăstirea Agapia. Sfântul Prooroc Iezechiel, despre care se vorbeşte în Vechiul Testament, a fost fiul lui Buzi, preot în cetatea...
Citeste mai multe...
Sfânta Muceniţă Iulita a trăit şi a pătimit în vremea împăratului roman Diocleţian (284-305 d.H.), prigonitorul creştinilor. Iulita a rămas vaduvă la scurt timp după naşterea fiului său, Chiric. Atunci când sângerosul Diocleţian a declanşat persecuţiile împotriva creştinilor, Sfânta Muceniţă Iulita...
Citeste mai multe...
Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei au trăit şi au pătimit în vremea împăratului roman Liciniu (308-324 d.H.). Dintre aceşti sfinţi mucenici, îi amintim pe Sfinţii Leontie, Mavrichie, Daniil şi Antonie. Mărturisind credinţa în Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, sfinţii au fost...
Citeste mai multe...
Proorocul Daniel s-a născut din seminţia lui Iuda şi a trăit cu 460 de ani înainte de întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. “Daniel” însemna în evreieşte “Dumnezeu este judecătorul meu” . Daniel se numără între cei patru mari prooroci ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Ieremia şi...
Citeste mai multe...
Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina, pe care-i cinstim astăzi, au trăit şi s-au nevoit pe vremea împăraţilor romani (păgâni) Diocleţian şi Maximian. Sfântul Mucenic Ieron, primul dintre aceştia, s-a născut în Tyana Capadociei, într-o familie de creştini. Refuzând să intre în serviciul militar şi...
Citeste mai multe...

Pagini